Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 107.35 108 109 110 111 113

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -5 -5 1.8 1.8 1.8
Arbetslöshet 13.50 15 15 14.5 14.5 14.1
Inflation - Betygsätt 19.50 16.5 16 15.5 15.3 12.8
Ränta 17.00 17 15 15 15 17
Handelsbalans -193.16 -321 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 33.00 39 33 34 34 34
Statliga Budgetutskottet -2.47 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8 -2.8

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -5 -5 1.8 1.8 1.8
BNP 8.50 7.9 7.9 8.3 8.3 8.3
Bnp Per Capita 714.48 695 695 707 707 707
Bnp Per Capita Ppp 1656.29 1657 1657 1657 1680 1568
Bnp Fasta Priser 16277.00 15463 15463 16570 16570 15741

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 13.50 15 15 14.5 14.5 14.1
Befolkning 11.26 11.24 11.4 11.4 11.4 11.54

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 19.50 16.5 16 15.5 15.3 12.8
Inflation (Månad) 1.60 1 0.8 0.7 0.6 0.7
Mat Inflation 22.60 17.3 16.8 16.3 16 14

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 17.00 17 15 15 15 17
Värde Ränta 6.13 6.13 4.13 4.13 4.13 4.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -193.16 -321 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Remitteringar 3214.47 2300 2300 2300 2300 2300

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 33.00 39 33 34 34 34
Statliga Budgetutskottet -2.47 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8 -2.8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bensinpriser 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43


Haiti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.