Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 88.69 85.54 86.62 87.72 88.84 91.11
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
Arbetslöshet 14.00 13.4 13.4 13.4 13 13
Inflation - Betygsätt 16.70 15.4 15.4 14.2 14 12.8
Ränta 20.00 20 20 20 15 15
Handelsbalans -342.84 -321 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 33.00 35 35 35 33 33
Statliga Budgetutskottet -2.47 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
BNP 8.41 8.7 8.7 8.7 9.2 9.2
Bnp Per Capita 728.92 731 731 731 734 734
Bnp Per Capita Ppp 1653.17 1655 1655 1655 1657 1657
Bnp Fasta Priser 16277.00 16424 16424 16668 16716 17118
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 14.00 13.4 13.4 13.4 13 13
Befolkning 10.98 11.5 11.5 11.11 11.24 11.24
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 16.70 15.4 15.4 14.2 14 12.8
Inflation (Månad) 0.70 1 0.9 0.9 0.9 0.8
Mat Inflation 19.80 16 15 11.5 11.3 11
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 20.00 20 20 20 15 15
Värde Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 0.5 0.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -342.84 -321 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 33.00 35 35 35 33 33
Statliga Budgetutskottet -2.47 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bensinpriser 0.69 0.69 0.67 0.65 0.64 0.64


Haiti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.