BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.30 1.5 1.5 1.5 1.5 2
BNP 13.42 8.3 8.3 8.3 8.7 8.7
Bnp Per Capita 1309.44 1025 1025 1025 1025 1040
Bnp Per Capita Ppp 2773.08 2550 2550 2550 2550 2700
Bnp Fasta Priser 16277.00 17580 16082 16521 16521 16323

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 14.50 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Befolkning 11.40 11.54 11.54 11.54 11.68 11.68

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 24.60 10.5 10.4 11 11 12
Inflation (Månad) 4.70 0.9 1.2 1.3 1.2 1
Mat Inflation 29.50 12 11.8 11.4 12 13

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 17.00 15 15 15 15 15
Värde Ränta 7.89 7.89 5.89 5.89 5.89 5.89

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -240.08 -322 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp 5.50 3 3 3 3 0.5
Remitteringar 3327.90 2300 2300 2300 2300 2300

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 54.40 55 55 55 55 52
Statliga Budgetutskottet -5.90 -4 -4 -4 -4 -2.8
Militära Utgifter 0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bensinpriser 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5


Haiti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.