Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 92.80 93.99 94.96 95.95 96.95 98.98
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Arbetslöshet 14.00 13.4 13 13 13 13
Inflation - Betygsätt 19.10 14.2 14 13.8 13.3 12.8
Ränta 27.00 27 27 20 20 20
Handelsbalans -270.80 -322 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Statsskulden Till Bnp 33.00 35 33 33 33 33
Statliga Budgetutskottet -2.47 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
BNP 9.66 10 10.2 10.2 10.2 10.2
Bnp Per Capita 730.30 731 734 734 734 734
Bnp Per Capita Ppp 1656.29 1655 1657 1657 1657 1657
Bnp Fasta Priser 16277.00 16668 16716 16521 16521 17118
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 14.00 13.4 13 13 13 13
Befolkning 11.12 11.17 11.21 11.21 11.21 11.21
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 19.10 14.2 14 13.8 13.3 12.8
Inflation (Månad) 1.60 0.9 0.9 0.7 0.6 0.8
Mat Inflation 22.40 17 15 14 13 11
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 27.00 27 27 20 20 20
Värde Ränta 6.13 6.13 6.13 -0.87 -0.87 -0.87
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -270.80 -322 -322 -322 -322 -322
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 33.00 35 33 33 33 33
Statliga Budgetutskottet -2.47 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bensinpriser 0.61 0.54 0.53 0.51 0.5 0.47


Haiti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.