Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 207.36 206 207 208 209 211
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 5 5 5 5 5.5
Arbetslöshet 13.80 14.1 14.1 14.1 14.1 14.5
Inflation - Betygsätt 2.10 2.3 2.5 2.4 2.3 2.6
Ränta 5.00 5 5 4.5 4.5 3.75
Handelsbalans -252.50 -340 -320 -60 -175 -230
Kurantkonto -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
Bytesbalans Till Bnp -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
Statsskulden Till Bnp 57.00 57 57 57 57 56
Statliga Budgetutskottet -3.40 -3 -3 -3 -3 -2.6
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 5 5 5 5 5.5
BNP 3.61 4 4 4 4 4.2
Bnp Per Capita 3965.97 4200 4200 4200 4200 4310
Bnp Per Capita Ppp 7616.69 8000 8000 8000 8000 8200
Bnp Fasta Priser 423528.00 444704 444704 444704 444704 469163
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 13.80 14.1 14.1 14.1 14.1 14.5
Befolkning 0.75 0.8 0.77 0.8 0.77 0.78
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.10 2.3 2.5 2.4 2.3 2.6
Inflation (Månad) -0.30 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 119.50 120 122 122 122 125
Mat Inflation 6.10 5.9 6.1 6.3 6.4 6.6
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.00 5 5 4.5 4.5 3.75
Värde Ränta 1.00 1.05 1 1 1.05 1.05
Valutareserven 575.60 420 420 420 440 440
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -252.50 -340 -320 -60 -175 -230
Kurantkonto -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
Bytesbalans Till Bnp -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
Export 414.90 330 360 350 375 380
Import 667.30 670 680 410 550 610
Turister 281.90 310 310 310 310 340
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 57.00 57 57 57 57 56
Statliga Budgetutskottet -3.40 -3 -3 -3 -3 -2.6
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.