Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 206.58 208 209 210 210 212
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.7 5 5 5 5
Arbetslöshet 12.00 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5
Inflation - Betygsätt 2.30 2.8 2.6 2.9 3 3.1
Ränta 5.00 4.5 4.5 4 3.75 3.75
Handelsbalans -335.00 -85 -85 -340 -320 -85
Kurantkonto -679.70 -485 -370 -370 -370 -370
Bytesbalans Till Bnp -8.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 57.00 58 57 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.7 5 5 5 5
BNP 3.61 3.8 4 4 4 4
Bnp Per Capita 3965.97 4100 4200 4200 4200 4200
Bnp Per Capita Ppp 7616.69 7789 8000 8000 8000 8000
Bnp Fasta Priser 423528.00 418111 418925 444704 444704 430655
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 12.00 11.9 11.5 11.5 11.5 11.5
Befolkning 0.75 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.30 2.8 2.6 2.9 3 3.1
Konsumentprisindex Kpi 119.60 120 120 122 123 124
Mat Inflation 6.90 6.1 5.8 5.5 5 4.8
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.00 4.5 4.5 4 3.75 3.75
Värde Ränta 1.00 0.5 0.5 0 -0.25 -0.25
Valutareserven 528.30 420 420 420 420 440
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -335.00 -85 -85 -340 -320 -85
Kurantkonto -679.70 -485 -370 -370 -370 -370
Bytesbalans Till Bnp -8.10 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Export 402.90 390 330 330 350 375
Import 737.80 690 670 680 410 550
Turister 281.90 290 310 310 310 310
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 57.00 58 57 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.