Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 207.78 209 210 211 212 214

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 48.70 16 16 16 46 46
Arbetslöshet 11.90 13.9 13.9 13.9 12.5 12.5
Inflation - Betygsätt 2.77 0.7 0.8 1 1.4 1.6
Ränta 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 5.25
Handelsbalans 286.90 -175 -275 -85 -85 -230
Kurantkonto -1802.80 -1800 -1800 -1800 -1800 -1650
Bytesbalans Till Bnp -32.79 -3 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 37.00 60 60 60 60 59
Statliga Budgetutskottet -5.30 -4 -4 -4 -3.7 -3.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 48.70 16 16 16 46 46
BNP 4.28 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
Bnp Per Capita 4159.61 3920 3920 3920 3920 4000
Bnp Per Capita Ppp 9702.58 9100 9100 9100 9100 9390
Bnp Fasta Priser 1433921.00 1118372 1118372 1663348 2093525 2428489

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 11.90 13.9 13.9 13.9 12.5 12.5
Befolkning 0.79 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.77 0.7 0.8 1 1.4 1.6
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3
Mat Inflation 3.50 2 2.3 2.5 2.5 3.1
Konsumentprisindex Kpi 121.89 120 120 128 122 124

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 5.25
Värde Ränta 0.85 0.85 0.35 1.05 0.35 1.1
Valutareserven 674.20 440 440 440 440 440

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 286.90 -175 -275 -85 -85 -230
Kurantkonto -1802.80 -1800 -1800 -1800 -1800 -1650
Bytesbalans Till Bnp -32.79 -3 -3 -3 -3 -3
Import 535.30 600 600 610 610 620
Export 822.10 325 325 380 380 380
Turister 281.90 340 340 340 340 370

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 37.00 60 60 60 60 59
Statliga Budgetutskottet -5.30 -4 -4 -4 -3.7 -3.7

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.