Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 207.38 208 209 210 211 213

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 -2 -2 -2 1.5 1.5
Arbetslöshet 13.80 14.1 14.1 14.1 14.5 14.5
Inflation - Betygsätt 2.10 2.5 2.4 2.3 2.6 2.6
Ränta 5.00 4.5 4.5 4.25 4.25 3.75
Handelsbalans -252.50 -320 -60 -175 -275 -230
Kurantkonto -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
Bytesbalans Till Bnp -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 57.00 61 61 61 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 -2 -2 -2 1.5 1.5
BNP 3.80 3.94 4 4 4.2 4.2
Bnp Per Capita 3965.97 4063 4200 4200 4310 4310
Bnp Per Capita Ppp 7616.69 8000 8000 8000 7802 8200
Bnp Fasta Priser 423528.00 415057 415057 415057 429881 421283

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 13.80 14.1 14.1 14.1 14.5 14.5
Befolkning 0.78 0.8 0.8 0.77 0.77 0.78

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.10 2.5 2.4 2.3 2.6 2.6
Inflation (Månad) 0.00 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3
Mat Inflation 6.20 6.1 6.3 6.4 6.3 6.6
Konsumentprisindex Kpi 119.50 122 122 122 123 125

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 5.00 4.5 4.5 4.25 4.25 3.75
Värde Ränta 1.00 0.5 0.5 1.05 0.25 1.05
Valutareserven 575.90 420 420 440 440 440

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -252.50 -320 -60 -175 -275 -230
Kurantkonto -679.70 -370 -370 -370 -370 -250
Bytesbalans Till Bnp -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Import 667.30 680 410 550 600 610
Export 414.90 360 350 375 325 380
Turister 281.90 310 310 310 340 340

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 57.00 61 61 61 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.