Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 207.99 208 209 209 209 210

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 48.70 10 10 10 10 8
Arbetslöshet 15.80 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Inflation - Betygsätt 6.77 6 5.5 5 4 1
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans 376.10 -85 -230 -230 -230 -240
Kurantkonto -659.50 -1800 -1800 -1650 -1650 -1650
Bytesbalans Till Bnp -32.79 -32.5 -32.5 -32.5 -32.5 -27
Statsskulden Till Bnp 37.00 36 36 36 36 35.2
Statliga Budgetutskottet -5.30 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 48.70 10 10 10 10 8
BNP 5.47 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5
Bnp Per Capita 9250.29 9350 9350 9350 9350 9400
Bnp Per Capita Ppp 18679.98 19170 19170 19170 19170 19200
Bnp Fasta Priser 1433921.00 443574 1663348 1577313 1577313 1829683

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 15.80 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Befolkning 0.79 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 6.77 6 5.5 5 4 1
Inflation (Månad) 0.30 0.8 0.3 0.4 0.4 0.4
Mat Inflation 11.60 6 5.5 5 5 4
Konsumentprisindex Kpi 129.63 129 135 135 134 135

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Värde Ränta 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Valutareserven 678.80 440 440 440 440 440

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 376.10 -85 -230 -230 -230 -240
Kurantkonto -659.50 -1800 -1800 -1650 -1650 -1650
Bytesbalans Till Bnp -32.79 -32.5 -32.5 -32.5 -32.5 -27
Export 998.80 380 380 380 380 380
Import 622.80 610 610 620 620 620
Turister 281.90 340 340 370 370 370

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 37.00 36 36 36 36 35.2
Statliga Budgetutskottet -5.30 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.