Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 208.19 208 209 209 210 211

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 48.70 16 10 10 10 10
Arbetslöshet 15.80 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5
Inflation - Betygsätt 7.63 7 4.5 4.3 4 3
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans 376.10 -85 -85 -230 -230 -240
Kurantkonto -659.50 -1800 -1800 -1800 -1800 -1650
Bytesbalans Till Bnp -32.79 -35 -32.5 -32.5 -32.5 -32.5
Statsskulden Till Bnp 37.00 36.5 36 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 48.70 16 10 10 10 10
BNP 5.47 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
Bnp Per Capita 8741.16 9200 9350 9350 9350 9350
Bnp Per Capita Ppp 18679.98 19100 19170 19170 19170 19170
Bnp Fasta Priser 1433921.00 443574 1663348 1577313 1577313 1829683

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 15.80 13.9 12.5 12.5 12.5 12.5
Befolkning 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.79

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 7.63 7 4.5 4.3 4 3
Inflation (Månad) 0.80 0.8 0.8 0.3 0.3 0.4
Mat Inflation 16.90 9 7.5 6 5.5 5
Konsumentprisindex Kpi 128.94 129 127 133 134 133

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Värde Ränta 0.85 1.05 1.05 0.85 0.85 0.85
Valutareserven 819.60 440 440 440 440 440

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 376.10 -85 -85 -230 -230 -240
Kurantkonto -659.50 -1800 -1800 -1800 -1800 -1650
Bytesbalans Till Bnp -32.79 -35 -32.5 -32.5 -32.5 -32.5
Import 622.80 610 610 610 610 620
Export 998.80 380 380 380 380 380
Turister 281.90 340 340 340 340 370

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 37.00 36.5 36 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.