Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 207.98 208 209 210 211 213
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.7 3.7 5 5 5
Arbetslöshet 12.00 11.9 11.9 11.5 11.5 11.5
Inflation - Betygsätt 2.40 2.7 2.8 2.6 2.9 3.1
Handelsbalans -291.30 -280 -300 -340 -320 -175
Kurantkonto -679.70 -485 -485 -370 -370 -370
Bytesbalans Till Bnp -8.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 57.00 58 58 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.7 3.7 5 5 5
BNP 3.61 3.8 3.8 4 4 4
Bnp Per Capita 3965.97 4100 4100 4200 4200 4200
Bnp Per Capita Ppp 7616.69 7789 7789 8000 8000 8000
Bnp Fasta Priser 423528.00 418111 418111 418925 444704 430655
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.00 11.9 11.9 11.5 11.5 11.5
Befolkning 0.75 0.76 0.78 0.8 0.8 0.8
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2.7 2.8 2.6 2.9 3.1
Konsumentprisindex Kpi 118.90 120 120 120 120 123
Mat Inflation 6.30 4.7 3.5 2.8 2.6 2.6
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 1.00 1 0.5 0.5 0 0
Valutareserven 522.10 420 420 420 420 440
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -291.30 -280 -300 -340 -320 -175
Kurantkonto -679.70 -485 -485 -370 -370 -370
Bytesbalans Till Bnp -8.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2
Export 340.90 370 390 330 360 375
Import 632.20 650 690 670 680 550
Turister 281.90 290 290 310 310 310
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 57.00 58 58 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -3.40 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.