Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 207.35 209 210 211 212 215
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.7 3.7 3.7 5 5
Arbetslöshet 12.00 11.9 11.9 11.9 11.5 11.5
Inflation - Betygsätt 2.70 2.4 2.7 2.8 2.6 3.1
Handelsbalans -142.50 -72 -45 -85 -85 -85
Kurantkonto -679.70 -485 -485 -485 -370 -370
Bytesbalans Till Bnp -8.10 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 57.00 58 58 58 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.10 3.7 3.7 3.7 5 5
BNP 3.68 3.8 3.8 3.8 4 4
Bnp Per Capita 3871.39 4100 4100 4100 4200 4200
Bnp Per Capita Ppp 7435.05 7789 7789 7789 7789 7789
Bnp Fasta Priser 423528.00 421746 421746 439199 444704 461158
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 12.00 11.9 11.9 11.9 11.5 11.5
Befolkning 0.76 0.76 0.76 0.78 0.8 0.8
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 2.4 2.7 2.8 2.6 3.1
Konsumentprisindex Kpi 117.90 119 120 120 120 124
Mat Inflation 6.90 5.5 4.7 3.5 2.8 2.6
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Värde Ränta 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Valutareserven 512.60 425 420 420 420 440
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -142.50 -72 -45 -85 -85 -85
Kurantkonto -679.70 -485 -485 -485 -370 -370
Bytesbalans Till Bnp -8.10 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2
Export 293.70 360 370 360 360 375
Import 436.20 432 415 445 445 460
Turister 249.20 264 264 264 270 270
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 57.00 58 58 58 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.