Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 207.98 209 210 211 212 214

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 -5 -5 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 11.90 14.1 14.1 13.9 13.9 13.9
Inflation - Betygsätt 0.40 0.3 0.4 0.5 0.7 1
Ränta 5.00 4.5 4.25 4.25 4 3.75
Handelsbalans 33.90 -60 -175 -275 -275 -230
Kurantkonto -1802.80 -2000 -2000 -1800 -1800 -1800
Bytesbalans Till Bnp -27.60 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 52.90 61 61 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 -5 -5 3.5 3.5 3.5
BNP 4.28 4 4 4.2 4.2 4.2
Bnp Per Capita 4159.61 3700 3700 3920 3920 3920
Bnp Per Capita Ppp 9702.58 8750 8750 9100 9100 9100
Bnp Fasta Priser 423528.00 402352 402352 438351 438351 416434

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 11.90 14.1 14.1 13.9 13.9 13.9
Befolkning 0.78 0.8 0.77 0.77 0.77 0.78

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.40 0.3 0.4 0.5 0.7 1
Inflation (Månad) 0.10 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Mat Inflation 1.80 1.6 1.5 1.8 2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 119.70 120 120 120 120 121

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 5.00 4.5 4.25 4.25 4 3.75
Värde Ränta 0.88 0.5 0.25 0.25 0 0
Valutareserven 609.00 420 440 440 440 440

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 33.90 -60 -175 -275 -275 -230
Kurantkonto -1802.80 -2000 -2000 -1800 -1800 -1800
Bytesbalans Till Bnp -27.60 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Import 609.40 410 550 600 600 610
Export 643.30 350 375 325 325 380
Turister 281.90 310 310 340 340 340

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 52.90 61 61 60 60 60
Statliga Budgetutskottet -3.40 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14


Guyana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.