Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 9205.00 9213 9236 9259 9282 9328
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
Arbetslöshet 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflation - Betygsätt 9.90 9.9 9.6 9.3 8.5 8.8
Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 12 11.5
Handelsbalans -426.33 -110 -103 -103 -103 -179
Bytesbalans Till Bnp 5.51 -23 -23 -20 -20 -20
Statsskulden Till Bnp 18.66 33 33 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.7 -4.7 -2.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1
BNP 10.99 11.4 11.4 10.7 10.7 10.7
Bnp Per Capita 943.40 955 955 970 970 970
Bnp Per Capita Ppp 2338.00 2500 2500 2620 2620 2620
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Befolkning 12.72 13.2 13.04 13.36 13.36 13.36
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 9.90 9.9 9.6 9.3 8.5 8.8
Cpi Transportfordon 562.40 616 617 610 610 671
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 12 11.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -426.33 -110 -103 -103 -103 -179
Bytesbalans Till Bnp 5.51 -23 -23 -20 -20 -20
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 18.66 33 33 28 28 28
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.7 -4.7 -2.5 -2.5 -2.5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate För Företag 18.00 18 18 18 18 18
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5


Guinea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.