Översikt Senaste Referens
BNP 3.05 2018-12
Internet hastighet 5045 2017-03
IP-adresser 10497 2017-03
Coronavirus-fall 31 2021-04
Coronavirus - dödsfall 0 2021-04
Coronavirus återhämtat 31 2021-04

BNP Senaste Referens
BNP 3.05 2018-12

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5045 2017-03
IP-adresser 10497 2017-03

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 31 2021-04
Coronavirus - dödsfall 0 2021-04
Coronavirus återhämtat 31 2021-04


Greenland - Data - Ekonomiska Indikatorer