Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 50.34 50.77 51.29 51.82 52.35 53.43
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
Arbetslöshet 9.50 9 9 9 9 9
Inflation - Betygsätt 7.38 6.5 6 5.7 5.5 5.2
Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans -2080703.00 -28.99 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -14.30 -13.5 -13.5 -15 -15 -15
Statsskulden Till Bnp 65.60 58 58 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
BNP 1.62 1.67 1.67 1.75 1.75 1.75
Bnp Per Capita 518.80 510 510 530 530 530
Bnp Per Capita Ppp 1516.70 1550 1550 1575 1575 1575
Bnp Fasta Priser 57777815975.00 25981903 25981903 25831247 56933155203 27174472
Bnp Från Jordbruk 4590110.00 4837976 4837976 4828796 4828796 5089551
Bnp Från Entreprenad 5469794833.00 4011540756 5765163754 5754224164 5754224164 6064952269
Bnp Från Tillverkning 2526253675.00 2474260365 2662671373 2657618866 2657618866 2801130285
Bnp Från Mining 295694513.00 85019407 311662017 311070628 311070628 327868442
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1600367327.00 1362790762 1686787163 1683586428 1683586428 1774500095
Bnp Från Tjänster 16007169.00 16871556 16871556 16839542 16839542 17748877
Bnp Från Transport 4303923.00 4536335 4536335 4527727 4527727 4772224
Bnp Från Verktyg 305022.00 321493 321493 320883 320883 338211
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.50 9 9 9 9 9
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 7.38 6.5 6 5.7 5.5 5.2
Konsumentprisindex Kpi 219.72 221 224 226 232 235
KPI bostadshjälpmedel 209.55 214 216 218 221 227
Cpi Transportfordon 243.87 255 257 257 257 270
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Värde Ränta 9.00 9 9 9 9 9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -2080703.00 -28.99 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -14.30 -13.5 -13.5 -15 -15 -15
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 65.60 58 58 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.