Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 52.10 52.1 52.29 52.49 52.69 53.09

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 4.8 6 6 6 6
Arbetslöshet 9.60 9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
Inflation - Betygsätt 7.01 7 6 4.7 5 4.5
Ränta 10.00 10 10 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans -3146306.00 -29.2 -49.21 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -8.60 -10 -11 -11 -11 -11
Statsskulden Till Bnp 83.10 84 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 4.8 6 6 6 6
BNP 1.90 2 2.1 2.1 2.1 2.1
Bnp Per Capita 792.00 800 820 820 820 820
Bnp Per Capita Ppp 2159.44 2200 2170 2170 2170 2170
Bnp Fasta Priser 61644340411.00 28421780 28421780 28421780 28421780 28421780
Bnp Från Jordbruk 5223279581.00 5282253 5473997001 5536676356 5536676356 5802436821
Bnp Från Entreprenad 8155249042.00 1490013 8546700996 8644563985 8644563985 9059503056
Bnp Från Tillverkning 1859919502.00 1461416 1949195638 1971514672 1971514672 2066147376
Bnp Från Mining 429027278.00 622930 449620587 454768915 454768915 476597823
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1810087933.00 624847 1896972154 1918693209 1918693209 2010790483
Bnp Från Tjänster 33.00 18420889 18420889 18420889 18420889 18420889
Bnp Från Transport 2064204635.00 4952911 2163286457 2188056913 2188056913 2293083645
Bnp Från Verktyg 781691498.00 351016 819212690 828592988 828592988 868365451

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 9.60 9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
Befolkning 2.28 2.49 2.49 2.49 2.49 2.56

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 7.01 7 6 4.7 5 4.5
Mat Inflation 8.90 8.6 7.4 6.5 6.3 6
Inflation (Månad) 0.20 0.5 1 0.6 1.2 0.6
Konsumentprisindex Kpi 110.69 245 113 115 115 118
KPI bostadshjälpmedel 105.68 237 108 110 109 113
Cpi Transportfordon 113.15 114 115 116 117 118

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 10.00 10 10 9.5 9.5 9.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -3146306.00 -29.2 -49.21 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -8.60 -10 -11 -11 -11 -11
Turister 7380.00 6300 5700 6500 6500 6500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 83.10 84 82 82 82 82
Statliga Budgetutskottet -3.70 -3.2 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Militära Utgifter 14.30 12 12 12 12 12
Skatteutgifter 5641.15 5700 5400 5200 4800 4600

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 31 31 31 31 31

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 35.00 35 42 50 55 60


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.