Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 51.60 51.97 52.25 52.53 52.81 53.36

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 -3 -3 2.8 2.8 2.8
Arbetslöshet 8.90 9.2 9.2 9 9 9
Inflation - Betygsätt 4.82 4.3 4 5.1 6 5.6
Ränta 10.00 10 10 10 9.5 9.5
Handelsbalans -2574149.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -12 -12 -10.5 -10.5 -10.5
Statsskulden Till Bnp 81.80 120 120 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.10 -3.6 -3.6 -3 -3 -3

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 -3 -3 2.8 2.8 2.8
BNP 1.76 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
Bnp Per Capita 809.40 700 700 780 780 780
Bnp Per Capita Ppp 2206.90 1850 1850 2050 2050 2050
Bnp Fasta Priser 61672887.00 60840040222 27174472 27174472 60840040222 28421780
Bnp Från Jordbruk 4333883528.00 5533584786 5533584786 5864458928 5864458928 5688525161
Bnp Från Entreprenad 6565766068.00 5305700988 5305700988 5622949088 5622949088 5454260616
Bnp Från Tillverkning 2488867691.00 2450466065 2450466065 2596988778 2596988778 2519079115
Bnp Från Mining 342169621.00 286823678 286823678 303973959 303973959 294854741
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1718400630.00 1552356307 1552356307 1645177612 1645177612 1595822284
Bnp Från Tjänster 35.00 16741898 17612477 17612477 17612477 18420889
Bnp Från Transport 2324319630.00 2272660213 2272660213 2408551236 2408551236 2336294699
Bnp Från Verktyg 742352361.00 582143855 582143855 616952457 616952457 598443883

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 8.90 9.2 9.2 9 9 9
Befolkning 2.21 2.42 2.42 2.48 2.48 2.49

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 4.82 4.3 4 5.1 6 5.6
Mat Inflation 5.20 4.8 4.5 5 5.3 6
Inflation (Månad) 0.19 -0.3 0.4 0.7 0.5 0.8
Konsumentprisindex Kpi 101.80 103 104 106 108 110
KPI bostadshjälpmedel 100.38 102 103 105 106 109
Cpi Transportfordon 99.72 104 104 107 106 110

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 10.00 10 10 10 9.5 9.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -2574149.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -12 -12 -10.5 -10.5 -10.5
Turister 0.00 25 50 250 500 1000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 81.80 120 120 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.10 -3.6 -3.6 -3 -3 -3
Militära Utgifter 11.30 15 15 15 15 12

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -16.00 -12 -14 8 15 20


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.