Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 53.75 53.83 53.97 54.1 54.24 54.51

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 6 6 6 6.5 6.5
Arbetslöshet 11.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9
Inflation - Betygsätt 11.69 15 11 10 7.8 6.5
Ränta 10.00 12 12 12 12 12
Handelsbalans -4140070.00 -69.43 -28.99 -63.46 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -8.60 -11 -11 -11 -11 -11
Statsskulden Till Bnp 83.10 82 82 82 82 77
Statliga Budgetutskottet -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 6 6 6 6.5 6.5
BNP 1.90 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
Bnp Per Capita 693.07 750 750 750 750 780
Bnp Per Capita Ppp 2159.44 2170 2170 2170 2170 2220
Bnp Fasta Priser 64784695.00 28421780 28421780 28421780 28421780 28421780
Bnp Från Jordbruk 5223279581.00 5536676356 5536676356 5536676356 5536676356 5896560319
Bnp Från Entreprenad 8155249042.00 8644563985 8644563985 8644563985 8644563985 9206460644
Bnp Från Tillverkning 1859919502.00 1971514672 1971514672 1971514672 1971514672 2099663126
Bnp Från Mining 429027278.00 454768915 454768915 454768915 454768915 484328894
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1810087933.00 1918693209 1918693209 1918693209 1918693209 2043408268
Bnp Från Tjänster 33.00 18420889 18420889 18420889 18420889 18420889
Bnp Från Transport 2064204635.00 2188056913 2188056913 2188056913 2188056913 2330280612
Bnp Från Verktyg 781691498.00 828592988 828592988 828592988 828592988 882451532

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 11.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9
Befolkning 2.28 2.49 2.49 2.56 2.56 2.56

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 11.69 15 11 10 7.8 6.5
Mat Inflation 15.50 18 14 10 8 7
Inflation (Månad) 2.53 1.8 1.4 0.8 0.5 0.4
KPI bostadshjälpmedel 109.24 120 117 119 118 127
Cpi Transportfordon 117.84 120 122 123 123 124
Konsumentprisindex Kpi 120.60 126 123 125 127 133

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 10.00 12 12 12 12 12
Penningmängden M0 27628.91 29000 29500 30000 28600 28000
Penningmängden M1 37539.47 37000 35800 36000 34800 34000
Penningmängden M2 65168.38 65000 65500 63000 60000 58000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -4140070.00 -69.43 -28.99 -63.46 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -8.60 -11 -11 -11 -11 -11
Turister 15822.00 14700 15600 16000 18000 2000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 83.10 82 82 82 82 77
Statliga Budgetutskottet -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
Militära Utgifter 14.30 12 12 12 12 12
Skatteutgifter 5475.34 5200 4800 4600 4600 5000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 31 31 31 31 31

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 35.00 -10 -6 5 7 10


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.