Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 51.00 51.27 51.54 51.82 52.09 52.64

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.00 5.8 5.8 5.8 6.5 6.5
Arbetslöshet 8.90 9.5 9.5 9.5 9 9
Inflation - Betygsätt 7.37 8.5 7.2 5.6 5.1 4.5
Ränta 10.00 10 10 10 9.5 9
Handelsbalans -3370172.00 -69.43 -28.99 -29.2 -29.2 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -5.30 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8
Statsskulden Till Bnp 80.00 77 77 77 77 74
Statliga Budgetutskottet -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.00 5.8 5.8 5.8 6.5 6.5
BNP 1.76 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7
Bnp Per Capita 809.40 780 780 780 780 805
Bnp Per Capita Ppp 2206.90 2050 2050 2050 2050 2200
Bnp Fasta Priser 61672887.00 27174472 27174472 28421780 28421780 28421780
Bnp Från Jordbruk 4333883528.00 4585248773 4585248773 4585248773 4615585957 4883289943
Bnp Från Entreprenad 6565766068.00 6946580500 6946580500 6946580500 6992540862 7398108232
Bnp Från Tillverkning 2488867691.00 2633222017 2633222017 2633222017 2650644091 2804381448
Bnp Från Mining 342169621.00 362015459 362015459 362015459 364410646 385546464
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1718400630.00 1818067867 1818067867 1818067867 1830096671 1936242278
Bnp Från Tjänster 35.00 17612477 17612477 18420889 18420889 18420889
Bnp Från Transport 2324319630.00 2459130169 2459130169 2459130169 2475400406 2618973629
Bnp Från Verktyg 742352361.00 785408798 785408798 785408798 790605264 836460370

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 8.90 9.5 9.5 9.5 9 9
Befolkning 2.28 2.48 2.48 2.49 2.49 2.56

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 7.37 8.5 7.2 5.6 5.1 4.5
Mat Inflation 10.00 5.3 5.6 5.4 5.4 6
KPI bostadshjälpmedel 104.21 108 108 237 107 112
Cpi Transportfordon 107.02 110 108 282 111 116
Konsumentprisindex Kpi 108.71 109 110 245 111 116
Inflation (Månad) 1.20 0.5 0.8 0.8 0.8 1.2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 10.00 10 10 10 9.5 9

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -3370172.00 -69.43 -28.99 -29.2 -29.2 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -5.30 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8
Turister 7691.00 500 1000 1000 1000 5000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 80.00 77 77 77 77 74
Statliga Budgetutskottet -2.40 -3 -3 -3 -3 -2.7
Militära Utgifter 14.10 15 15 12 12 12

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 26.00 8 12 20 18 35


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.