Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 51.80 52.07 52.35 52.63 52.91 53.47

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 -3 2.8 2.8 2.8 2.8
Arbetslöshet 8.90 9.2 9 9 9 9
Inflation - Betygsätt 5.58 4 5.1 6 6.3 5.6
Ränta 10.00 10 10 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans -2175301.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -12 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Statsskulden Till Bnp 81.80 120 125 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.10 -3.6 -3 -3 -3 -3

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.20 -3 2.8 2.8 2.8 2.8
BNP 1.76 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Bnp Per Capita 809.40 700 780 780 780 780
Bnp Per Capita Ppp 2206.90 1850 2050 2050 2050 2050
Bnp Fasta Priser 61672887.00 27174472 27174472 27174472 60840040222 28421780
Bnp Från Jordbruk 4333883528.00 5050437 5533584786 5864458928 5864458928 5282253
Bnp Från Entreprenad 6565766068.00 1424623 5305700988 5622949088 5622949088 1490013
Bnp Från Tillverkning 2488867691.00 1397281 2450466065 2596988778 2596988778 1461416
Bnp Från Mining 342169621.00 595592 286823678 303973959 303973959 622930
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1718400630.00 597425 1552356307 1645177612 1645177612 624847
Bnp Från Tjänster 35.00 17612477 17612477 17612477 17612477 18420889
Bnp Från Transport 2324319630.00 4735550 2272660213 2408551236 2408551236 4952911
Bnp Från Verktyg 742352361.00 335612 582143855 616952457 616952457 351016

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 8.90 9.2 9 9 9 9
Befolkning 2.21 2.42 2.48 2.48 2.48 2.49

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 5.58 4 5.1 6 6.3 5.6
Mat Inflation 7.00 7 6 5.3 5.6 5.4
Inflation (Månad) 1.30 0.4 0.7 0.5 0.8 0.8
Konsumentprisindex Kpi 104.29 233 104 106 108 245
KPI bostadshjälpmedel 101.09 225 103 105 106 237
Cpi Transportfordon 102.55 268 104 107 106 282

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 10.00 10 10 9.5 9.5 9.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -2175301.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -12 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Turister 0.00 50 250 500 1000 1000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 81.80 120 125 125 125 125
Statliga Budgetutskottet -4.10 -3.6 -3 -3 -3 -3
Militära Utgifter 11.30 15 15 15 15 12

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -16.00 -14 8 15 20 20


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.