Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 51.30 51.62 51.94 52.26 52.58 53.23
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3
Arbetslöshet 8.90 9 9 9 9 9
Inflation - Betygsätt 7.55 7 6.7 6.3 5.6 6
Ränta 12.50 12.5 12 12 12 12
Handelsbalans -2425623.00 -57.48 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -19.00 -18 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5
Statsskulden Till Bnp 65.60 58 52 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3
BNP 1.62 1.67 1.75 1.75 1.75 1.75
Bnp Per Capita 518.80 510 530 530 530 530
Bnp Per Capita Ppp 1516.70 1550 1575 1575 1575 1575
Bnp Fasta Priser 57777815975.00 25981903 25831247 25831247 56933155203 27174472
Bnp Från Jordbruk 5704726584.00 6024191273 6007077093 6007077093 6007077093 6343473410
Bnp Från Entreprenad 5469794833.00 5776103344 5759693959 5759693959 5759693959 6082236821
Bnp Från Tillverkning 2526253675.00 2667723881 2660145120 2660145120 2660145120 2809113246
Bnp Från Mining 295694513.00 312253406 311366322 311366322 311366322 328802836
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1600367327.00 1689987897 1685186795 1685186795 1685186795 1779557256
Bnp Från Tjänster 33151173982.00 35007639725 34908186203 34908186203 34908186203 36863044630
Bnp Från Transport 2342948673.00 2474153799 2467124953 2467124953 2467124953 2605283950
Bnp Från Verktyg 600148304.00 633756609 631956164 631956164 631956164 667345709
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 8.90 9 9 9 9 9
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 7.55 7 6.7 6.3 5.6 6
Konsumentprisindex Kpi 224.56 226 228 234 236 239
KPI bostadshjälpmedel 213.76 218 220 223 225 231
Cpi Transportfordon 244.76 259 259 259 258 275
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 12.50 12.5 12 12 12 12
Värde Ränta 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -2425623.00 -57.48 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
Bytesbalans Till Bnp -19.00 -18 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 65.60 58 52 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31


Gambia - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.