Country Senaste 2020 2021 2022
Österrike 83.21 2018-12 83.86 83.86 85.34
Belgien 102.79 2018-12 105 105 106
Kanada 166.78 2020-06 175 175 175
Euroområdet 93.75 2019-12 99 101 97
Frankrike 95.88 2018-12 104 101 98
Tyskland 83.73 2018-12 94 91 88
Irland 120.66 2018-12 129 126 122
Italien 60.95 2018-12 67 65 64
Nya Zeeland 163.80 2020-06 164 163 162
Polen 59.65 2018-12 68 65 61
Portugal 92.97 2019-12 91.9 86 86
Sydafrika 72.80 2019-12 69 70 70
Spanien 95.21 2018-12 105 102 100


Prognos - Hushållen Skuld Till Inkomst - Quarterly - Årlig - 2020 2021 2022