Country Senaste 2021 2022 2023
Österrike 82.71 2019-12 83.86 83.86 85.34
Belgien 104.34 2019-12 105 105 106
Kanada 172.93 2021-06 172 173 173
Euroområdet 96.19 2020-12 101 97 95
Frankrike 98.12 2019-12 101 98 97
Tyskland 84.70 2019-12 91 88 85
Irland 111.60 2019-12 126 124 120
Italien 61.69 2019-12 70 66 63
Nya Zeeland 165.60 2020-12 167 167 168
Polen 57.67 2019-12 65 61 60
Portugal 92.93 2020-12 100 97 95
Sydafrika 77.10 2020-12 73 75 77
Spanien 93.01 2019-12 102 100 98


Prognos - Hushållen Skuld Till Inkomst - Quarterly - Årlig - 2021 2022 2023