Country Senaste 2020 2021 2022
Österrike 83.21 2018-12 83.86 83.86 85.34
Belgien 102.79 2018-12 105 105 106
Kanada 173.68 2019-12 175 175 175
Euroområdet 93.75 2019-12 87.1 86.5 86.5
Frankrike 95.88 2018-12 83.5 83.5 83.5
Tyskland 83.73 2018-12 75 72 72
Irland 120.66 2018-12 125 125 125
Italien 60.95 2018-12 58 56 56
Nya Zeeland 163.60 2019-12 167 168 168
Polen 59.65 2018-12 56 56 56
Portugal 92.97 2019-12 91.9 86 86
Sydafrika 72.80 2019-12 69 70 70
Spanien 95.21 2018-12 85 85 85


Prognos - Hushållen Skuld Till Inkomst - Quarterly - Årlig - 2020 2021 2022