Country Senaste 2022 2023 2024
Österrike 85.28 2020-12 83.86 83.86 85.34
Belgien 106.02 2020-12 105 105 106
Kanada 179.47 2021-12 173 173 173
Euroområdet 96.79 2021-12 97 95 92
Frankrike 102.18 2020-12 98 97 97
Tyskland 87.16 2020-12 88 85 83
Irland 107.03 2020-12 124 120 120
Italien 64.36 2020-12 66 63 63
Nya Zeeland 165.60 2020-12 167 168 168
Polen 55.90 2020-12 61 60 60
Portugal 94.32 2021-12 97 95 95
Sydafrika 67.00 2021-12 75 77 77
Spanien 94.93 2020-12 100 98 98


Prognos - Hushållen Skuld Till Inkomst - Quarterly - Årlig - 2022 2023 2024