Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 2.17 2.2 2.21 2.22 2.23 2.25

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -19.00 7.3 8 7.3 7.3 7.3
Arbetslöshet 4.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Inflation - Betygsätt 4.70 2.5 2 1.8 2 2.3
Ränta 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Handelsbalans -327189.00 -359000 -359000 -456000 -456000 -456000
Bytesbalans Till Bnp -13.80 -7 -7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 65.20 73 73 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -6.00 -3 -3 -3 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -19.00 7.3 8 7.3 7.3 7.3
BNP 4.38 4.8 4.8 5.1 5.1 5.1
Bnp Per Capita 4716.65 4810 4810 4810 4810 4810
Bnp Per Capita Ppp 10997.47 12800 12800 12800 12800 12800

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Befolkning 0.89 0.9 0.9 0.91 0.91 0.91

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 4.70 2.5 2 1.8 2 2.3
Mat Inflation 7.10 2 2 3 3 3
KPI bostadshjälpmedel 99.60 97.89 98.74 101 101 104
Cpi Transportfordon 107.70 108 109 109 109 110
Konsumentprisindex Kpi 116.80 115 115 116 119 118
Producentpriserna 109.10 109 110 111 111 114
Producentpriserna Förändras 2.20 2 2 2 2 2
Inflation (Månad) 0.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Värde Ränta 2.58 2.83 2.83 2.71 2.83 2.83

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -327189.00 -359000 -359000 -456000 -456000 -456000
Bytesbalans Till Bnp -13.80 -7 -7 -7 -7 -7
Import 457928.00 512000 512000 612000 612000 612000
Export 130739.00 153000 153000 156000 156000 156000
Inkomster Från Turism 30.80 220 220 500 500 500
Turister 11014.00 7800 7800 12500 12500 12500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 65.20 73 73 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -6.00 -3 -3 -3 -3 -3
Militära Utgifter 75.10 43 43 43 43 43

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 18 18 18 18 18
Social Security Rate För Företag 5.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 5.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -10.50 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -13.10 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2


Fiji - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.