BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.4 2019-09
BNP 18749 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 804517 2019-09
Bnp Fasta Priser 3688706 2019-09
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-09
Bnp Per Capita 37417 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 38076 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15582 2019-11
Långtidsarbetslöshet 2.4 2019-09
Arbetskostnaderna 106 2019-09
Egenföretagare 230357 2019-03
Sysselsättning Ändra 0.1 2019-09
Heltid 182601 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 58.2 2019-06
Deltid Sysselsättning 43608 2019-06
Befolkning 512 2018-12
Produktivitet 106 2019-09
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 6.3 2019-11
Löne Tillväxt 3.2 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 14.3 2019-11
Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-12
Kärna Inflation Rate 1.5 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 106 2019-12
Cpi Transportfordon 108 2019-12
Mat Inflation 2.4 2019-12
Bnp-Deflatorn 102 2019-09
Inflation - Betygsätt 1.6 2019-12
Inflation (Månad) 0.3 2019-12
Producentpriserna 106 2019-11
Producentpriserna Förändras -1 2019-11
Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 1.3 2018-12
Export 172749 2019-11
Import 170136 2019-11
Handelsbalans 2613 2019-11
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 81.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.7 2018-12
Asylansökningar 65500 2019-10
Credit - Betyg 98 2020-01
Statsskuld 12715249 2018-12
Statliga Utgifter 759889 2019-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.6 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.3 2018-12
Personliga Skattesats 38.6 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2018-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) -0.1 2019-11
Manufacturing Produktion -1.3 2019-11
Förtroendekommissionen -10.1 2019-12
Kapacitetsutnyttjande 81.1 2019-12
Bilregistreringar 1215076 2019-12
Lagerförändringar 2601 2019-09
Industriproduktion -1.3 2019-11
Gruv Produktion -4.5 2019-11
Stål Produktion 12789 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -7 2020-01
Konsument - Spendera 2044069 2019-09
Ekonomisk Optimism Index 100 2019-12
Personliga Besparingar 11.04 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.9 2019-11
Hus Senaste Referens
Housing - Index 121 2019-09
Byggproduktionen 1.4 2019-11
Husägande Betyg 69.3 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.