BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.2 2020-09
BNP 15593 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 678 2020-09
Bnp Fasta Priser 3189 2020-09
Bnp-Tillväxt Årlig 54.8 2020-09
Bnp-Tillväxt 11.5 2020-09
Bnp Per Capita 37104 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 44370 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15933 2020-11
Långtidsarbetslöshet 2.4 2020-09
Arbetskostnaderna 107 2020-09
Egenföretagare 191819 2020-09
Sysselsättning Ändra 0.9 2020-09
Heltid 155833 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 57.1 2020-09
Deltid Sysselsättning 34339 2020-06
Befolkning 447 2019-12
Produktivitet 104 2020-09
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 7.5 2020-11
Löne Tillväxt 2.4 2020-09
Ungdomsarbetslöshet 17.7 2020-11

Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 105 2020-11
Kärna Inflation Rate 0.7 2020-11
Konsumentprisindex Kpi 106 2020-11
KPI bostadshjälpmedel 105 2020-11
Cpi Transportfordon 102 2020-11
Mat Inflation 1.8 2020-11
Bnp-Deflatorn 106 2020-09
Inflation - Betygsätt 0.2 2020-11
Inflation (Månad) -0.3 2020-11
Producentpriserna 103 2020-11
Producentpriserna Förändras -1.8 2020-11

Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 2.4 2019-12
Export 176585 2020-11
Import 151334 2020-11
Handelsbalans 25251 2020-11

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 79.3 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2019-12
Asylansökningar 7090 2020-10
Credit - Betyg 98 2021-01
Statsskuld 10837934 2019-12
Statliga Utgifter 693 2020-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.7 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.9 2020-12
Personliga Skattesats 37.1 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2020-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) 2.3 2020-11
Manufacturing Produktion 0.1 2020-11
Förtroendekommissionen -7.3 2020-12
Kapacitetsutnyttjande 76.5 2020-12
Bilregistreringar 1031070 2020-12
Lagerförändringar -29.05 2020-09
Industriproduktion -0.4 2020-11
Gruv Produktion -4.5 2020-11
Stål Produktion 12809 2020-11

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -15.3 2020-12
Konsument - Spendera 1711 2020-09
Ekonomisk Optimism Index 89.5 2020-12
Personliga Besparingar 23.9 2020-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -5 2020-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2 2020-11

Hus Senaste Referens
Housing - Index 127 2020-09
Byggproduktionen -2.7 2020-09
Husägande Betyg 69.8 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.