BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -14.4 2020-06
BNP 19100 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 780817 2019-12
Bnp Fasta Priser 3697578 2019-12
Bnp-Tillväxt -11.9 2020-06
Bnp Per Capita 37417 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 38076 2018-12

Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15349 2020-01
Långtidsarbetslöshet 2.4 2019-12
Arbetskostnaderna 113 2019-12
Egenföretagare 230357 2019-03
Sysselsättning Ändra 0.3 2019-12
Heltid 184144 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 58.3 2019-12
Deltid Sysselsättning 42975 2019-09
Befolkning 513 2019-12
Produktivitet 103 2019-12
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 7.1 2020-06
Löne Tillväxt 2.8 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 14.2 2020-01

Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 107 2020-06
Kärna Inflation Rate 1.4 2020-01
Konsumentprisindex Kpi 105 2020-01
KPI bostadshjälpmedel 105 2020-06
Cpi Transportfordon 103 2020-06
Mat Inflation 2.5 2020-01
Bnp-Deflatorn 103 2019-12
Inflation - Betygsätt 0.7 2020-06
Inflation (Månad) -0.7 2020-01
Producentpriserna 101 2020-06
Producentpriserna Förändras 0.2 2020-01

Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 1 2019-12
Export 158519 2020-01
Import 178395 2020-01
Handelsbalans -19876 2020-01

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 79.3 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.8 2019-12
Asylansökningar 66885 2020-01
Credit - Betyg 98 2020-08
Statsskuld 13053826 2019-12
Statliga Utgifter 766148 2019-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.8 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.3 2018-12
Personliga Skattesats 38.6 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2018-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) 1.8 2020-01
Manufacturing Produktion -1.4 2020-01
Förtroendekommissionen -21.5 2020-06
Kapacitetsutnyttjande 73.1 2020-09
Bilregistreringar 949722 2020-06
Lagerförändringar -13952 2019-12
Industriproduktion -1.6 2020-01
Gruv Produktion -5.6 2020-01
Stål Produktion 10156 2020-06

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -15.6 2020-07
Konsument - Spendera 2051492 2019-12
Ekonomisk Optimism Index 74.8 2020-06
Personliga Besparingar 15.85 2020-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.5 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.2 2020-01

Hus Senaste Referens
Housing - Index 123 2020-03
Byggproduktionen 4.7 2020-01
Husägande Betyg 69.3 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.