BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.3 2019-06
BNP 18749 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 798800 2019-03
Bnp Fasta Priser 3668125 2019-06
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Per Capita 37417 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 38076 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15674 2019-06
Långtidsarbetslöshet 2.7 2019-03
Arbetskostnaderna 102 2019-03
Egenföretagare 230357 2019-03
Sysselsättning Ändra 0.2 2019-06
Heltid 180946 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 58.1 2018-12
Deltid Sysselsättning 43256 2019-03
Befolkning 513 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 6.3 2019-06
Löne Tillväxt 2.7 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 14.1 2019-06
Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-06
Kärna Inflation Rate 1.4 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 106 2019-06
Cpi Transportfordon 108 2019-06
Mat Inflation 2 2019-06
Bnp-Deflatorn 111 2019-03
Inflation - Betygsätt 1.6 2019-06
Inflation (Månad) 0.1 2019-06
Producentpriserna 106 2019-06
Producentpriserna Förändras 0.9 2019-06
Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 1.3 2017-12
Export 164490 2019-06
Import 158341 2019-06
Handelsbalans 6149 2019-06
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 80 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Asylansökningar 30890 2019-03
Statsskuld 12715249 2018-12
Statliga Utgifter 741977 2019-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.6 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.3 2018-12
Personliga Skattesats 38.6 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2018-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) 0.8 2019-05
Manufacturing Produktion 0.1 2019-05
Förtroendekommissionen -5.9 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 81.6 2019-09
Lagerförändringar 23662 2019-03
Industriproduktion -1.9 2019-06
Gruv Produktion 0.2 2019-05
Stål Produktion 13790 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -5.9 2019-07
Konsument - Spendera 2022851 2019-03
Ekonomisk Optimism Index 102 2019-06
Personliga Besparingar 10.35 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.2 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.8 2019-06
Hus Senaste Referens
Housing - Index 117 2019-03
Byggproduktionen 2.5 2019-05
Husägande Betyg 69.3 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.