BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.2 2021-06
BNP 15193 2020-12
Fasta Bruttoinvesteringar 696 2021-03
Bnp Fasta Priser 3248 2021-06
Bnp-Tillväxt Årlig -0.6 2021-03
Bnp-Tillväxt 1.9 2021-06
Bnp Per Capita 34689 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 41504 2020-12

Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 14916 2021-06
Långtidsarbetslöshet 2.8 2021-03
Arbetskostnaderna 107 2021-03
Egenföretagare 192164 2020-12
Sysselsättning Ändra -0.2 2021-03
Heltid 155443 2021-03
Arbetskraftsdeltagande 56.5 2021-03
Deltid Sysselsättning 33947 2021-03
Befolkning 447 2020-12
Produktivitet 105 2021-03
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 7.1 2021-06
Löne Tillväxt 2.6 2021-03
Ungdomsarbetslöshet 17 2021-06

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 105 2021-08
Totalvaccination mot koronavirus 468516943 2021-08

Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 107 2021-06
Kärna Inflation Rate 1.3 2021-05
Konsumentprisindex Kpi 108 2021-05
KPI bostadshjälpmedel 109 2021-06
Cpi Transportfordon 110 2021-06
Mat Inflation 0.2 2021-05
Bnp-Deflatorn 107 2020-12
Inflation - Betygsätt 2.3 2021-05
Inflation (Månad) 0.3 2021-05
Producentpriserna 110 2021-05
Producentpriserna Förändras 9.6 2021-05

Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 3 2020-12
Export 172330 2021-05
Import 164387 2021-05
Handelsbalans 7944 2021-05

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 90.7 2020-12
Statliga Budgetutskottet -6.9 2020-12
Asylansökningar 30665 2020-12
Credit - Betyg 98 2021-07
Statsskuld 12078219 2020-12
Statliga Utgifter 702 2021-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 53.4 2020-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.7 2021-12
Personliga Skattesats 37.8 2021-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2021-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) -0.9 2021-05
Manufacturing Produktion 23 2021-05
Förtroendekommissionen 12.7 2021-07
Kapacitetsutnyttjande 82.8 2021-09
Bilregistreringar 1048143 2021-06
Lagerförändringar 12.35 2021-03
Industriproduktion 21.2 2021-05
Gruv Produktion -0.7 2021-05
Stål Produktion 13200 2021-06

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -5.6 2021-07
Konsument - Spendera 1633 2021-03
Ekonomisk Optimism Index 118 2021-07
Personliga Besparingar 21.04 2021-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.6 2021-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.2 2021-05

Hus Senaste Referens
Housing - Index 131 2021-03
Byggproduktionen 32.7 2021-04
Husägande Betyg 69.8 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.