BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.5 2019-03
BNP 17278 2017-12
Fasta Bruttoinvesteringar 798800 2019-03
Bnp Fasta Priser 3659977 2019-03
Bnp-Tillväxt 0.5 2019-03
Bnp Per Capita 36593 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 37205 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15802 2019-04
Långtidsarbetslöshet 2.8 2018-12
Arbetskostnaderna 102 2019-03
Egenföretagare 231343 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.3 2019-03
Heltid 182090 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 58.1 2018-12
Deltid Sysselsättning 43046 2018-12
Befolkning 513 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 6.4 2019-04
Löne Tillväxt 2.7 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 14.2 2019-04
Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-05
Kärna Inflation Rate 1.1 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 106 2019-05
Cpi Transportfordon 108 2019-05
Mat Inflation 1.8 2019-05
Bnp-Deflatorn 111 2019-03
Inflation - Betygsätt 1.6 2019-05
Inflation (Månad) 0.2 2019-05
Producentpriserna 107 2019-04
Producentpriserna Förändras 2.9 2019-04
Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 1.3 2017-12
Export 171119 2019-04
Import 169671 2019-04
Handelsbalans 1448 2019-04
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 80 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Asylansökningar 30890 2019-03
Statsskuld 12715249 2018-12
Statliga Utgifter 741977 2019-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.6 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.3 2018-12
Personliga Skattesats 38.6 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2018-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) -0.7 2019-04
Manufacturing Produktion 0 2019-04
Förtroendekommissionen -5.9 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 82.5 2019-06
Lagerförändringar 23662 2019-03
Industriproduktion -0.1 2019-04
Gruv Produktion -2.6 2019-04
Stål Produktion 14064 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -6.9 2019-06
Konsument - Spendera 2022851 2019-03
Ekonomisk Optimism Index 102 2019-06
Personliga Besparingar 10.16 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.3 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.9 2019-04
Hus Senaste Referens
Housing - Index 115 2018-12
Byggproduktionen 4.5 2019-04
Husägande Betyg 69.3 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.