BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.4 2019-06
BNP 18749 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 781140 2019-06
Bnp Fasta Priser 3668302 2019-06
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Per Capita 37417 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 38076 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15432 2019-08
Långtidsarbetslöshet 2.7 2019-03
Arbetskostnaderna 111 2019-06
Egenföretagare 230357 2019-03
Sysselsättning Ändra 0.3 2019-06
Heltid 180946 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 57.9 2019-03
Deltid Sysselsättning 43256 2019-03
Befolkning 512 2018-12
Produktivitet 106 2019-06
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 6.2 2019-08
Löne Tillväxt 3.1 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 14.2 2019-08
Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-08
Kärna Inflation Rate 1.2 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-08
KPI bostadshjälpmedel 106 2019-08
Cpi Transportfordon 108 2019-08
Mat Inflation 2.6 2019-08
Bnp-Deflatorn 111 2019-06
Inflation - Betygsätt 1.4 2019-08
Inflation (Månad) 0.2 2019-08
Producentpriserna 106 2019-08
Producentpriserna Förändras -0.3 2019-08
Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 1.2 2018-12
Export 181232 2019-07
Import 181342 2019-07
Handelsbalans -110 2019-07
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 80 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.6 2018-12
Asylansökningar 26320 2019-08
Statsskuld 12715249 2018-12
Statliga Utgifter 749667 2019-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 45.6 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.3 2018-12
Personliga Skattesats 38.6 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2018-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) 0.1 2019-08
Manufacturing Produktion -2 2019-08
Förtroendekommissionen -6.4 2019-08
Kapacitetsutnyttjande 81.6 2019-09
Lagerförändringar 6993 2019-06
Industriproduktion -2 2019-08
Gruv Produktion -5.6 2019-08
Stål Produktion 11454 2019-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -6.4 2019-09
Konsument - Spendera 2022368 2019-06
Ekonomisk Optimism Index 101 2019-08
Personliga Besparingar 10.35 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.5 2019-08
Hus Senaste Referens
Housing - Index 119 2019-06
Byggproduktionen 1.7 2019-07
Husägande Betyg 69.3 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.