BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.6 2020-12
BNP 15593 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 687 2020-12
Bnp Fasta Priser 3172 2020-12
Bnp-Tillväxt Årlig -1.8 2020-12
Bnp-Tillväxt -0.5 2020-12
Bnp Per Capita 37104 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 44370 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslösa Personer 15953 2021-02
Långtidsarbetslöshet 2.4 2020-09
Arbetskostnaderna 118 2020-12
Egenföretagare 191819 2020-09
Sysselsättning Ändra 0.9 2020-09
Heltid 157457 2020-12
Arbetskraftsdeltagande 57 2020-12
Deltid Sysselsättning 34833 2020-12
Befolkning 447 2020-12
Produktivitet 105 2020-12
Pensionsåldern Män 64.28 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 63.44 2018-12
Arbetslöshet 7.5 2021-02
Löne Tillväxt 3.7 2020-12
Ungdomsarbetslöshet 17.2 2021-02

Priser Senaste Referens
Kärna Konsumentprisindexet 106 2021-03
Kärna Inflation Rate 1.3 2021-03
Konsumentprisindex Kpi 107 2021-03
KPI bostadshjälpmedel 108 2021-03
Cpi Transportfordon 108 2021-03
Mat Inflation 0.6 2021-03
Bnp-Deflatorn 107 2020-12
Inflation - Betygsätt 1.7 2021-03
Inflation (Månad) 0.9 2021-03
Producentpriserna 106 2021-02
Producentpriserna Förändras 1.7 2021-02

Handel Senaste Referens
Bytesbalans Till Bnp 2.4 2019-12
Export 164720 2021-02
Import 143572 2021-02
Handelsbalans 21149 2021-02

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 77.6 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2019-12
Asylansökningar 7090 2020-10
Credit - Betyg 98 2021-04
Statsskuld 10837934 2019-12
Statliga Utgifter 699 2020-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.7 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.9 2020-12
Personliga Skattesats 37.1 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.5 2020-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion (Månadsvis) -0.9 2021-02
Manufacturing Produktion -1.4 2021-02
Förtroendekommissionen 1.1 2021-03
Kapacitetsutnyttjande 77.7 2021-03
Bilregistreringar 1062446 2021-03
Lagerförändringar -0.95 2020-12
Industriproduktion -1.1 2021-02
Gruv Produktion -8.1 2021-02
Stål Produktion 11900 2021-02

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -12.1 2021-03
Konsument - Spendera 1662 2020-12
Ekonomisk Optimism Index 100 2021-03
Personliga Besparingar 16.11 2020-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.9 2021-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.2 2021-02

Hus Senaste Referens
Housing - Index 129 2020-12
Byggproduktionen -1.8 2021-01
Husägande Betyg 69.8 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Europeiska unionen - Ekonomiska indikatorer.