Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 597.59 596 602 609 615 629
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.90 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Arbetslöshet 9.20 9 8.9 8.9 8.9 8.9
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3 3
Bytesbalans Till Bnp -14.40 -5 -6 -6 -6 -6
Statsskulden Till Bnp 43.30 45 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.90 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.90 -3 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
BNP 13.32 13.7 14.1 14.1 14.1 14.1
Bnp Per Capita 10602.30 10400 10550 10550 10550 10550
Bnp Per Capita Ppp 20864.60 18900 19100 19100 19100 19100
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.20 9 8.9 8.9 8.9 8.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3 3
Värde Ränta 2.45 2.45 2.45 2.45 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bytesbalans Till Bnp -14.40 -5 -6 -6 -6 -6
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 43.30 45 47 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.90 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Social Security Rate För Företag 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Social Trygghet För Anställda 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Ekvatorialguinea - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.