Discovery | Driftskostnader

Last Quarter:

16.8B ZAR

Förra Året:

33.1B ZAR