Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 177.50 178 178 178 178 178

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 3 3 3 5 5
Inflation - Betygsätt 3.30 4 4.2 4.4 3.6 4.6
Handelsbalans -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
Kurantkonto 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -16.5 -16.5 -16.5 -15 -15
Statsskulden Till Bnp 104.00 150 150 150 144 144
Statliga Budgetutskottet -4.40 -18 -18 -186 -15.5 -15.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 3 3 3 5 5
BNP 2.05 2.1 2.1 2.1 2.15 2.15

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Befolkning 0.97 1 1 1 1.03 1.02

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.30 4 4.2 4.4 3.6 4.6
Mat Inflation 6.80 6.7 7.2 7.5 6.7 8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
Kurantkonto 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -16.5 -16.5 -16.5 -15 -15
Import 640289.00 175000 175000 175000 175000 180000
Export 625779.00 28700 28700 28700 28700 29600

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 104.00 150 150 150 144 144
Statliga Budgetutskottet -4.40 -18 -18 -186 -15.5 -15.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Djibouti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.