Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 177.50 178 178 178 178 178

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2
Arbetslöshet 11.60 11.3 11.3 11.3 11.3 11
Inflation - Betygsätt 2.55 1.7 2 2.3 2 2.3
Handelsbalans -22500.00 -150400 -150400 -150400 -150400 -150400
Kurantkonto 65109.00 -48000 -48000 -48000 -48000 -48000
Bytesbalans Till Bnp 2.90 -12 -12 -5 -10 -10
Statsskulden Till Bnp 42.20 38 38 38 38 37
Statliga Budgetutskottet -4.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2
BNP 3.38 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Bnp Per Capita Ppp 5481.11 3222 3222 3500 3500 3267

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 11.60 11.3 11.3 11.3 11.3 11
Befolkning 0.98 1.02 1.02 1.02 1.04 1.04

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 2.55 1.7 2 2.3 2 2.3
Mat Inflation 4.60 1.8 2 1.6 3 3.2

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -22500.00 -150400 -150400 -150400 -150400 -150400
Kurantkonto 65109.00 -48000 -48000 -48000 -48000 -48000
Bytesbalans Till Bnp 2.90 -12 -12 -5 -10 -10
Export 494884.00 29600 29600 29600 29600 29600
Import 517384.00 180000 180000 180000 180000 180000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 42.20 38 38 38 38 37
Statliga Budgetutskottet -4.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Djibouti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.