Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 177.50 178 178 178 178 178

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5 5 5 5 6.5
Inflation - Betygsätt 0.50 1.3 1.6 1.3 1.4 2
Handelsbalans -25229.00 -146300 -146300 -146300 -150400 -150400
Kurantkonto 77352.00 -45000 -45000 -45000 -48000 -48000
Bytesbalans Till Bnp -12.50 -12 -12 -12 -12 -10
Statsskulden Till Bnp 38.50 42 42 42 42 41
Statliga Budgetutskottet -14.10 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -13

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5 5 5 5 6.5
BNP 3.32 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Befolkning 0.97 1.03 1.03 1.03 1.02 1.04

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.50 1.3 1.6 1.3 1.4 2
Mat Inflation 1.40 4.4 5.4 6 5.5 6

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -25229.00 -146300 -146300 -146300 -150400 -150400
Kurantkonto 77352.00 -45000 -45000 -45000 -48000 -48000
Bytesbalans Till Bnp -12.50 -12 -12 -12 -12 -10
Import 735433.00 175000 175000 175000 180000 180000
Export 710204.00 28700 28700 28700 29600 29600

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 38.50 42 42 42 42 41
Statliga Budgetutskottet -14.10 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -13

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Djibouti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.