Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 177.50 178 178 178 178 178
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 6.5 6.5 6.5 6.5 7.6
Inflation - Betygsätt 3.60 3 3.4 4 3 2.3
Handelsbalans -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
Kurantkonto 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -15
Statsskulden Till Bnp 104.00 110 110 110 110 112
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 6.5 6.5 6.5 6.5 7.6
BNP 1.97 2.3 2.3 2.3 2.3 2.45
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Befolkning 0.96 1 1 1 1 1.02
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.60 3 3.4 4 3 2.3
Mat Inflation 5.30 5.4 4.8 4 4.2 3.7
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Värde Ränta 1.65 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400
Kurantkonto 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
Bytesbalans Till Bnp -17.80 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -15
Export 625779.00 28700 28700 28700 28700 29600
Import 640289.00 175000 175000 175000 175000 180000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 104.00 110 110 110 110 112
Statliga Budgetutskottet -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Djibouti - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.