Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 443.10 442 444 446 449 454
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
Arbetslöshet 4.30 4.2 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Ränta 1.13 1.1 1 1 1 1
Handelsbalans -92569.00 -99511 -100768 -107621 -107621 -107621
Bytesbalans Till Bnp -6.00 -5.7 -5.7 -5.6 -5.6 -5.6
Statsskulden Till Bnp 31.20 30 30 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -3.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
BNP 1.20 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9
Bnp Per Capita 1362.60 1370 1370 1378 1378 1378
Bnp Per Capita Ppp 2513.70 2540 2540 2590 2590 2590
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.30 4.2 4 4 4 4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 1.13 1.1 1 1 1 1
Värde Ränta 1.75 1.87 1.62 1.62 1.62 1.62
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -92569.00 -99511 -100768 -107621 -107621 -107621
Bytesbalans Till Bnp -6.00 -5.7 -5.7 -5.6 -5.6 -5.6
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 31.20 30 30 32 32 32
Statliga Budgetutskottet -3.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Komorerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.