Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 412.07 414 416 417 419 422

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 2.7 2.7 2.7 2.7 3.4
Arbetslöshet 3.70 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
Inflation - Betygsätt 3.70 2.4 2.4 2.4 2.4 3.1
Ränta 2.45 2.35 2.35 2.3 2.3 2.1
Handelsbalans -92658.00 -107621 -107621 -107621 -112817 -107621
Bytesbalans Till Bnp -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5
Statsskulden Till Bnp 25.20 32 32 32 32 33
Statliga Budgetutskottet -2.60 -4 -4 -4 -4 -3.4

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 2.7 2.7 2.7 2.7 3.4
BNP 1.19 1 1 1 1 1.2
Bnp Per Capita 1409.40 1400 1400 1400 1400 1450
Bnp Per Capita Ppp 3081.40 2950 2950 2950 2950 3070

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 3.70 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3
Befolkning 0.86 0.91 0.91 0.91 0.89 0.91

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 3.70 2.4 2.4 2.4 2.4 3.1

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 2.45 2.35 2.35 2.3 2.3 2.1
Värde Ränta 1.75 1.62 1.7 1.65 1.62 1.62

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -92658.00 -107621 -107621 -107621 -112817 -107621
Bytesbalans Till Bnp -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -7.5
Export 21628.00 16394 16394 16394 16394 16394
Import 114286.00 124014 124014 124014 124014 124014
Turister 45077.00 23000 26600 26600 26600 30000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 25.20 32 32 32 32 33
Statliga Budgetutskottet -2.60 -4 -4 -4 -4 -3.4

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Komorerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.