Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 434.35 435 437 438 440 444

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -1.6 -1.6 3 3.2 3
Arbetslöshet 3.70 4 4 4.2 4.2 4.2
Inflation - Betygsätt 3.60 4 4 5 5 5
Ränta 1.04 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Handelsbalans -92658.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -107621
Bytesbalans Till Bnp -8.90 -9.4 -9.4 -8.7 -8.7 -8.7
Statsskulden Till Bnp 31.20 67 67 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -2.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -1.6 -1.6 3 3.2 3
BNP 1.19 0.8 0.8 1 1 1
Bnp Per Capita 1362.60 1378 1378 1375 1375 1375
Bnp Per Capita Ppp 2513.70 2590 2590 2590 2531 2650

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.70 4 4 4.2 4.2 4.2
Befolkning 0.86 0.88 0.87 0.91 0.91 0.89

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.60 4 4 5 5 5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 1.04 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Värde Ränta 1.75 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -92658.00 -107621 -107621 -107621 -107621 -107621
Bytesbalans Till Bnp -8.90 -9.4 -9.4 -8.7 -8.7 -8.7
Export 21628.00 16394 16394 16394 16394 16394
Import 114286.00 124014 124014 124014 124014 124014
Turister 35900.00 23000 23000 26600 26600 26600

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 31.20 67 67 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -2.60 -4.5 -4.5 -4 -4 -4

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Komorerna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.