Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 601.24 614 622 630 637 653

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 -4.7 -4.7 -4.7 -2.8 -2.8
Arbetslöshet 2.30 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9
Inflation - Betygsätt 1.00 1.8 2 2.3 1.7 2.5
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans 555.80 -1218 -1218 -1192 -1218 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 46.60 70 70 70 75 75
Statliga Budgetutskottet 0.10 -8 -8 -8 -6 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 -4.7 -4.7 -4.7 -2.8 -2.8
BNP 11.60 12 12 12 12.2 12.2
Bnp Per Capita 813.30 845 845 845 860 860
Bnp Per Capita Ppp 1746.50 1840 1840 1840 1761 1900

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 2.30 2.6 2.6 2.6 2.9 2.9
Befolkning 15.69 16.5 16.5 16.4 17.25 16.86

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.00 1.8 2 2.3 1.7 2.5
Mat Inflation 4.00 5.7 6.3 6.5 5.8 6.6
Konsumentprisindex Kpi 105.60 110 108 108 107 111

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 555.80 -1218 -1218 -1192 -1218 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -4.5 -4.5 -4.5 -5 -5
Import 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136
Export 1724.40 918 918 918 918 918

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 46.60 70 70 70 75 75
Statliga Budgetutskottet 0.10 -8 -8 -8 -6 -6

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Tchad - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.