Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 538.78 545 552 559 566 580

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.90 1.9 1.9 1.9 2.6 2.6
Arbetslöshet 2.30 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
Inflation - Betygsätt -0.50 5.5 4.8 3.7 3.2 2.5
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans 572.80 -1218 -1218 -1329 -1329 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -11 -11 -11 -11 -8
Statsskulden Till Bnp 44.30 44 44 44 44 42
Statliga Budgetutskottet 0.40 -4 -4 -4 -4 2
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.90 1.9 1.9 1.9 2.6 2.6
BNP 11.31 10.7 10.7 10.7 10.7 11.4
Bnp Per Capita 813.70 765 765 765 765 820
Bnp Per Capita Ppp 1579.60 1470 1470 1470 1470 1550

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 2.30 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
Befolkning 15.94 17.25 17.25 16.86 16.86 17.32

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt -0.50 5.5 4.8 3.7 3.2 2.5
Mat Inflation -2.40 3 5 3 2 4
Konsumentprisindex Kpi 107.30 114 117 118 113 115

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 572.80 -1218 -1218 -1329 -1329 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -11 -11 -11 -11 -8
Import 685.50 2136 2136 2136 2136 2136
Export 1877.80 918 918 918 918 918

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 44.30 44 44 44 44 42
Statliga Budgetutskottet 0.40 -4 -4 -4 -4 2

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -3.30 2 1.8 3 3 1.6


Tchad - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.