Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 611.73 623 627 631 636 644

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.20 1.3 1.3 1.3 2 2
Arbetslöshet 1.90 1.9 1.9 1.9 2 2
Inflation - Betygsätt 3.50 6 4.5 4 3.5 2.8
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 5 4
Handelsbalans 117.30 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218
Kurantkonto -865.10 550 600 750 850 980
Bytesbalans Till Bnp -10.90 -7 -7 -7 -7 -4.5
Statsskulden Till Bnp 58.20 60 60 60 54 54
Statliga Budgetutskottet -0.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.20 1.3 1.3 1.3 2 2
BNP 10.09 11 11 11 11 11
Bnp Per Capita 635.12 765 765 820 820 820
Bnp Per Capita Ppp 1519.91 1470 1550 1550 1550 1550

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 1.90 1.9 1.9 1.9 2 2
Befolkning 16.42 16.86 16.86 17.32 17.32 17.32

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 3.50 6 4.5 4 3.5 2.8
Mat Inflation 7.30 10 8 7 6 5.3
Konsumentprisindex Kpi 111.40 117 115 114 115 117

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 5 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 117.30 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218
Kurantkonto -865.10 550 600 750 850 980
Bytesbalans Till Bnp -10.90 -7 -7 -7 -7 -4.5
Export 1047.00 918 918 918 918 918
Import 1267.90 2136 2136 2136 2136 2136

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 58.20 60 60 60 54 54
Statliga Budgetutskottet -0.20 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.7

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -6.10 3 3 1.6 1.6 1.6


Tchad - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.