Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 577.50 595 602 610 617 632

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 -4 -4 4.5 4.5 4.5
Arbetslöshet 2.30 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Inflation - Betygsätt 6.30 8 7.5 7.7 8 8.3
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans 658.60 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -6.5 -6.5 -6.4 -6.4 -6.4
Statsskulden Till Bnp 46.60 70 70 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -0.30 -6 -6 -4 -4 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 -4 -4 4.5 4.5 4.5
BNP 11.60 12 12 12.2 12.2 12.2
Bnp Per Capita 813.30 845 845 860 860 860
Bnp Per Capita Ppp 1746.50 1840 1840 1840 1761 1900

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 2.30 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Befolkning 15.69 16.5 16.4 17.25 17.25 16.86

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 6.30 8 7.5 7.7 8 8.3
Mat Inflation 12.30 7 6.5 5.8 6 6.4
Konsumentprisindex Kpi 110.10 114 113 116 119 123

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 658.60 -1218 -1218 -1218 -1218 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -6.5 -6.5 -6.4 -6.4 -6.4
Import 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136
Export 1724.40 918 918 918 918 918

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 46.60 70 70 75 75 75
Statliga Budgetutskottet -0.30 -6 -6 -4 -4 -4

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Tchad - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.