Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 537.58 549 555 562 569 583

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 3.8 3.8 3.8 3.8 5
Arbetslöshet 2.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
Inflation - Betygsätt 4.50 4.2 3.7 3 0.8 -1.3
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans 1192.30 -1218 -1218 -1218 -1329 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -11 -11 -11 -11 -8
Statsskulden Till Bnp 44.30 44 44 44 44 42
Statliga Budgetutskottet -0.30 -4 -4 -4 -4 2
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 3.8 3.8 3.8 3.8 5
BNP 11.31 10.7 10.7 10.7 10.7 11.4
Bnp Per Capita 813.70 765 765 765 765 820
Bnp Per Capita Ppp 1579.60 1470 1470 1470 1470 1550

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 2.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
Befolkning 15.69 17.25 17.25 17.25 16.86 17.32

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 4.50 4.2 3.7 3 0.8 -1.3
Mat Inflation 9.50 6 4.5 3 2 1.6
Konsumentprisindex Kpi 110.00 110 113 115 118 111

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 1192.30 -1218 -1218 -1218 -1329 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.90 -11 -11 -11 -11 -8
Import 1168.60 2136 2136 2136 2136 2136
Export 1724.40 918 918 918 918 918

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 44.30 44 44 44 44 42
Statliga Budgetutskottet -0.30 -4 -4 -4 -4 2

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -3.30 -1.34 2 1.8 3 1.6


Tchad - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.