Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 597.59 596 602 609 615 629
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.89 5.8 6 6 6 6
Inflation - Betygsätt -2.80 -2.4 -2.6 -2.1 -2.3 -2
Ränta 3.50 3 3 3 3 3
Handelsbalans 247.40 -1143 -1218 -1218 -1218 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 46.60 45.3 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet 0.10 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
BNP 11.30 11.6 12 12 12 12
Bnp Per Capita 813.30 820 845 845 845 845
Bnp Per Capita Ppp 1746.50 1780 1840 1840 1840 1840
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.89 5.8 6 6 6 6
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -2.80 -2.4 -2.6 -2.1 -2.3 -2
Mat Inflation -2.70 -3 -4.4 -6 -7.1 -5.8
Konsumentprisindex Kpi 105.90 105 101 106 103 103
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 3.50 3 3 3 3 3
Värde Ränta 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 247.40 -1143 -1218 -1218 -1218 -1218
Bytesbalans Till Bnp -4.30 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 46.60 45.3 38 38 38 38
Statliga Budgetutskottet 0.10 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 60.00 60 60 60 60 60
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Tchad - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.