Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 599.00 619 625 630 636 648
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 4 4 4.2 4.2 4.2
Arbetslöshet 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Ränta 3.50 3.25 3 3 3 3
Handelsbalans -29.80 -23.58 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69
Bytesbalans Till Bnp -8.30 -7.3 -7.3 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 48.50 44.2 44.2 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -1.00 0.7 0.7 -0.2 -0.2 -0.2
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 4 4 4.2 4.2 4.2
BNP 2.38 2.3 2.3 2.45 2.45 2.45
Bnp Per Capita 384.80 380 380 395 395 395
Bnp Per Capita Ppp 774.70 795 795 805 805 805
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 3.50 3.25 3 3 3 3
Värde Ränta 2.45 2.2 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -29.80 -23.58 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69
Bytesbalans Till Bnp -8.30 -7.3 -7.3 -7 -7 -7
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.50 44.2 44.2 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -1.00 0.7 0.7 -0.2 -0.2 -0.2
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19


Central - Afrikansk - Republiken - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.