BURUNDI - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 1759.98
1779 1803 1826 1851 1950
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80
4.3 4.4 4.3 3.8 4.8
BNP 3.01
3.1 3.1 3.9 4.1 4.3
Bnp Per Capita 218.30
215 205 212 206 208
Bnp Per Capita Ppp 721.20
709 705 701 681 687
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 7.70
12 12 12 12 11
Befolkning 10.50
10.65 10.72 10.79 10.86 11.89
Levnadslön Familj 575800.00
575800 575800 575800 595800 595800
Levnadslön Individuella 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
Löner Högutbildad 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt -1.70
10.5 9.8 9.2 0.6 6.5
Mat Inflation -9.60
-9.5 -10 -5 5.5 5
Konsumentprisindex Kpi 113.60
126 122 126 114 145
KPI bostadshjälpmedel 118.50
118 118 118 118 118
Cpi Transportfordon 117.20
121 115 121 117 139
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 6.98
7.9 7.9 7.9 7 5.5
Penningmängden M0 544979.70
562437 562362 566908 567105 567287
Penningmängden M1 887054.00
887054 887054 887054 887054 887054
Penningmängden M2 1356830.00
1411538 1452786 1493787 1533737 1918505
Penningmängden M3 1522847.00
1494340 1494215 1494230 1494229 1494229
Banks Balansräkning 2004766.20
2080764 2086036 2063011 2024664 1690695
Valutareserven 127948.30
131257 129558 128926 128948 129009
Centralbanken Balansräkning 1267448.60
1265002 1266461 1266520 1266397 1266414
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans -86957.60
-87807 -86705 -85711 -85609 -85830
Export 19601.20
15859 17577 18580 18552 18341
Import 106558.80
103665 104282 104157 104162 104170
Kurantkonto -351.70
-380 -384 -389 -386 -383
Bytesbalans Till Bnp -11.60
-14.6 -14.6 -14.6 -13.3 -12.1
Guldreserver 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Terrorism Index 5.64
5.36 5.36 5.36 5.14 4.57
Utlandsskulden 792100.30
792045 792051 792052 792052 792052
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40
15.9 15.9 15.9 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20
-8.5 -8.8 -8.9 -9.1 -8.2
Militära Utgifter 56.30
66.91 66.83 66.76 66.95 70.34
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Industriproduktion 12.40
1.37 5.76 2.87 3.92 3.73
Internet hastighet 2706.62
2424 2353 2298 2274 1936
IP-adresser 1971.00
1979 1975 1976 1976 1976
Lätt Att Göra Affärer 164.00
168 168 168 168 164
Elproduktion 16.70
12.93 13.77 14.87 14.82 14.47
Konkurrenskraft - Index 3.21
3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
Konkurrenskraft Rank 129.00
129 129 129 125 125
Korruption Index 22.00
22 22 22 22 22
Korruption Placering 157.00
157 157 157 157 157
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Utfällning 193.09
92.62 27.06 135 147 102
Temperatur 21.08
19.93 20.51 20.01 20.1 20.57