Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1973.85 1974 1974 1974 1974 1974

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.30 3 3 5 5 5
Arbetslöshet 0.80 1 1 1.2 1.2 1.2
Inflation - Betygsätt 10.47 10.2 7 6.5 6.3 6
Ränta 6.79 7 7 7 7.5 7.5
Handelsbalans -154174.20 -118000 -100330 -132000 -135000 -135000
Kurantkonto -315.80 -340 -340 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -19.10 -20 -20 -17 -17 -17
Statsskulden Till Bnp 15.20 25 25 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -8.80 -8.3 -8.3 -7.8 -7.8 -7.8

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.30 3 3 5 5 5
BNP 3.26 3.1 3.1 3 3 3
Bnp Per Capita 202.37 195 195 195 195 210
Bnp Per Capita Ppp 731.06 665 665 665 665 665

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 0.80 1 1 1.2 1.2 1.2
Befolkning 11.89 12.15 12.23 12.23 12.23 12.58

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 10.47 10.2 7 6.5 6.3 6
Mat Inflation 12.90 10 9.5 8.7 8.5 8.5
Inflation (Månad) 0.40 -0.2 1.2 0.8 1.3 1.3
Konsumentprisindex Kpi 129.80 130 132 135 137 140
Cpi Transportfordon 117.70 129 124 128 129 132

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 6.79 7 7 7 7.5 7.5
Banks Balansräkning 3517190.70 2980000 2980000 2980000 2980000 2990000
Centralbanken Balansräkning 1641100.90 1660000 1665000 1665000 1665000 1670000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -154174.20 -118000 -100330 -132000 -135000 -135000
Kurantkonto -315.80 -340 -340 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -19.10 -20 -20 -17 -17 -17
Export 21050.90 32000 25000 25000 27000 30000
Import 175225.00 150000 160000 157000 162000 165000
Guldreserver 0.03 38 38 38 38 38

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 15.20 25 25 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -8.80 -8.3 -8.3 -7.8 -7.8 -7.8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 18.20 3 2.5 2.5 2.5 2.5


Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.