Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1845.20 1842 1842 1842 1842 1842
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
Arbetslöshet 7.70 15 15 18 18 18
Inflation - Betygsätt -2.60 -2.5 -2 2 2.3 2.3
Ränta 5.50 5.25 5.2 5.2 5.1 5
Handelsbalans -105190.25 -91000 -80800 -93000 -67500 -84000
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2
Statsskulden Till Bnp 13.20 15 15 17 17 17
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8
BNP 3.08 3.2 3.2 3.05 3.05 3.05
Bnp Per Capita 210.80 217 217 219 219 219
Bnp Per Capita Ppp 660.30 685 685 705 705 705
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.70 15 15 18 18 18
Levnadslön Familj 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
Löner Högutbildad 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -2.60 -2.5 -2 2 2.3 2.3
Mat Inflation -6.20 -6 -4.8 -4.5 -3.7 -4
Konsumentprisindex Kpi 109.50 106 107 111 111 109
Cpi Transportfordon 119.50 116 116 121 120 119
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.50 5.25 5.2 5.2 5.1 5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -105190.25 -91000 -80800 -93000 -67500 -84000
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 13.20 15 15 17 17 17
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.