BURUNDI - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1774.73
1776 1780 1785 1789 1805
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80
4.3 3.8 3.8 2.42 4.8
BNP 3.48
3.9 4.1 4.1 4.1 4.3
Bnp Per Capita 212.55
215 217 217 217 219
Bnp Per Capita Ppp 702.23
720 740 740 740 750
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 7.70
12 12 11 11 9.5
Befolkning 10.90
11.28 11.39 11.51 11.62 12.63
Löner Högutbildad 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
Levnadslön Familj 575800.00
575800 595800 595800 595800 595800
Levnadslön Individuella 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt -2.30
0.2 0.6 1 1.2 6.5
Mat Inflation -10.80
-5 5.5 6.5 6.4 5
Inflation (Månad) -1.10
0.89 0.45 0.46 0.51 0.49
Importpriserna 88.18
87.73 93.36 97.93 97.86 94.3
Exportpriserna 130.27
126 124 124 123 122
Konsumentprisindex Kpi 111.10
116 114 114 112 131
KPI bostadshjälpmedel 118.60
119 119 119 119 119
Cpi Transportfordon 116.70
111 117 119 118 126
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 6.16
6 7 7 6.25 5.5
Penningmängden M0 553180.10
555618 548969 552876 550026 551219
Penningmängden M1 887054.00
1132686 1161477 1188323 1213296 1373194
Penningmängden M2 1403456.70
1500804 1542122 1582572 1622173 1942780
Penningmängden M3 1562759.40
1540195 1540211 1540210 1540210 1540210
Banks Balansräkning 2170060.00
2379468 2479494 2576526 2670654 3400620
Valutareserven 130919.60
136384 135612 135490 135534 135559
Centralbanken Balansräkning 1382948.70
1411852 1431622 1468594 1497339 1781283
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -78936.10
-90828 -91032 -90576 -91170 -90874
Export 19854.70
10295 7922 9171 8525 8764
Import 98790.80
101299 98954 99747 99695 99637
Kurantkonto -351.70
-389 -386 -384 -382 -383
Bytesbalans Till Bnp -11.60
-14.6 -13.3 -13.3 -13.3 -12.1
Guldreserver 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Terrorism Index 5.64
5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
Utlandsskulden 795420.40
795014 795013 795013 795013 795013
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40
15.9 16.3 16.3 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20
-8.9 -9.1 -9.1 -9.1 -8.2
Militära Utgifter 56.30
61.39 61.01 60.64 60.26 63.98
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion -15.40
4.61 3.24 4.33 3.96 4.01
Internet hastighet 2706.62
2733 2715 2701 2703 2709
IP-adresser 1971.00
1976 1976 1976 1976 1976
Lätt Att Göra Affärer 164.00
168 168 168 169 166
Elproduktion 19.34
19.52 19.46 19.22 19.24 19.3
Konkurrenskraft - Index 3.21
3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
Konkurrenskraft Rank 129.00
129 129 129 129 129
Korruption Index 22.00
22 22 22 22 22
Korruption Placering 157.00
157 157 157 157 157
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 193.09
135 147 101 101 102
Temperatur 21.08
20.01 20.1 20.87 20.87 20.57