BURUNDI - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1764.00
1777 1793 1810 1826 1894
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80
4.4 4.3 3.8 3.8 4.8
BNP 3.48
3.9 3.9 4.1 4.1 4.3
Bnp Per Capita 212.55
215 215 217 217 219
Bnp Per Capita Ppp 702.23
720 720 740 740 750
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7.70
12 12 12 11 9.5
Befolkning 10.90
11.16 11.28 11.39 11.51 12.63
Levnadslön Familj 575800.00
575800 575800 595800 595800 595800
Levnadslön Individuella 234400.00
234400 234400 234400 234400 234400
Löner Högutbildad 135200.00
136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00
100300 100300 100300 100300 102300
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt -0.40
-1 1.2 5 5 6.5
Mat Inflation -7.80
-10 -5 5.5 6.5 5
Konsumentprisindex Kpi 113.30
116 117 119 119 133
KPI bostadshjälpmedel 120.00
120 120 120 120 120
Cpi Transportfordon 117.60
109 112 122 123 127
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 6.16
6 6 7 7 5.5
Penningmängden M0 544979.70
562362 566908 567105 567895 567287
Penningmängden M1 887054.00
1101661 1132686 1161477 1188323 1373194
Penningmängden M2 1356830.00
1452786 1493787 1533737 1572816 1918505
Penningmängden M3 1522847.00
1494215 1494230 1494229 1494229 1494229
Banks Balansräkning 2004766.20
2086036 2063011 2024664 1979516 1690695
Valutareserven 127948.30
129558 128926 128948 129003 129009
Centralbanken Balansräkning 1267448.60
1266461 1266520 1266397 1266411 1266414
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -86957.60
-86705 -85711 -85609 -85818 -85830
Export 19601.20
17577 18580 18552 18360 18341
Import 106558.80
104282 104157 104162 104178 104170
Kurantkonto -351.70
-384 -389 -386 -384 -383
Bytesbalans Till Bnp -11.60
-14.6 -14.6 -13.3 -13.3 -12.1
Guldreserver 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Terrorism Index 5.64
5.32 5.36 5.31 5.26 4.88
Utlandsskulden 792100.30
792051 792052 792052 792052 792052
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40
15.9 15.9 16.3 16.3 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.20
-8.8 -8.9 -9.1 -7.34 -8.03
Militära Utgifter 56.30
62.92 61.39 61.01 60.64 63.98
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduktion 12.40
5.76 2.87 3.92 3.76 3.73
Internet hastighet 2706.62
2719 2733 2715 2701 2709
IP-adresser 1971.00
1975 1976 1976 1976 1976
Lätt Att Göra Affärer 164.00
167 168 168 168 166
Elproduktion 16.70
13.77 14.87 14.82 14.41 14.47
Konkurrenskraft - Index 3.21
3.09 3.09 3.09 3.08 3.1
Konkurrenskraft Rank 129.00
129 129 126 125 125
Korruption Index 22.00
21 22 22 22 22
Korruption Placering 157.00
158 159 159 159 157
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 193.09
27.06 135 147 101 102
Temperatur 21.08
20.51 20.01 20.1 20.87 20.57