Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1817.04 1813 1813 1813 1813 1813
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
Arbetslöshet 7.70 11 11 11 9.5 9.5
Inflation - Betygsätt -2.90 -2 1.4 3 3.2 6.3
Ränta 5.48 5.25 5.25 5.6 5.6 5.5
Handelsbalans -85057.90 -100220 -100544 -100155 -100155 -100321
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2
Statsskulden Till Bnp 14.40 16.3 16.3 16.3 17.1 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8
BNP 3.48 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3
Bnp Per Capita 212.55 217 217 217 219 219
Bnp Per Capita Ppp 702.23 740 740 740 750 750
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.70 11 11 11 9.5 9.5
Levnadslön Familj 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
Löner Högutbildad 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt -2.90 -2 1.4 3 3.2 6.3
Mat Inflation -7.70 3.3 4.4 6 5.6 5
Konsumentprisindex Kpi 108.80 111 110 112 112 119
Cpi Transportfordon 119.10 115 121 122 123 130
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 5.48 5.25 5.25 5.6 5.6 5.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -85057.90 -100220 -100544 -100155 -100155 -100321
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -9.3 -9.3 -11.2 -11.2
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 14.40 16.3 16.3 16.3 17.1 17.1
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.1 -9.1 -9.7 -9.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.