Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1854.55 1855 1855 1855 1855 1855
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Arbetslöshet 1.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Inflation - Betygsätt 2.00 2.6 2 2.3 2.3 2.3
Ränta 5.50 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2
Handelsbalans -112153.30 -100155 -100155 -93000 -67500 -100321
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2
Statsskulden Till Bnp 13.20 15 17 17 17 17
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
BNP 3.08 3.2 3.05 3.05 3.05 3.05
Bnp Per Capita 210.80 217 219 219 219 219
Bnp Per Capita Ppp 660.30 685 705 705 705 705
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 1.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Levnadslön Familj 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
Löner Högutbildad 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
Löner Lågutbildade 98300.00 100300 100300 100300 100300 102300
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 2.6 2 2.3 2.3 2.3
Mat Inflation 2.90 -2 -1.6 0.9 1.2 1.4
Konsumentprisindex Kpi 111.40 112 111 111 114 114
Cpi Transportfordon 119.30 122 121 120 122 125
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.50 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -112153.30 -100155 -100155 -93000 -67500 -100321
Bytesbalans Till Bnp -10.40 -9.3 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 13.20 15 17 17 17 17
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.1 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18


Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.