Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1915.00 1914 1914 1914 1914 1914

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4
Arbetslöshet 1.40 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Inflation - Betygsätt 7.70 6.3 6 5.8 6.1 6.3
Ränta 6.00 5.3 5.2 5.1 5 5
Handelsbalans -118890.00 -96000 -84000 -84000 -84000 -90000
Kurantkonto -361.80 -340 -340 -340 -340 -380
Bytesbalans Till Bnp -10.00 -8 -8 -9.3 -9.3 -9.3
Statsskulden Till Bnp 13.60 18 18 16 16 16
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.7 -9.7 -8.3 -8.3 -8.3

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4
BNP 3.01 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Bnp Per Capita 208.10 202 202 195 195 195
Bnp Per Capita Ppp 751.70 705 705 665 665 665

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 1.40 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Befolkning 11.51 11.84 11.88 12.15 12.15 12.23

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 7.70 6.3 6 5.8 6.1 6.3
Mat Inflation 12.40 12 9 8.7 8.4 8.5
Inflation (Månad) -0.20 1.3 1.6 1.8 2 2
Konsumentprisindex Kpi 117.50 118 121 124 125 129
Cpi Transportfordon 116.90 127 124 123 124 132

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 6.00 5.3 5.2 5.1 5 5
Banks Balansräkning 3027421.80 2920000 2950000 2970000 2980000 2980000
Centralbanken Balansräkning 1634637.30 1670000 1675000 1655000 1660000 1665000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -118890.00 -96000 -84000 -84000 -84000 -90000
Kurantkonto -361.80 -340 -340 -340 -340 -380
Bytesbalans Till Bnp -10.00 -8 -8 -9.3 -9.3 -9.3
Export 20568.20 27000 28000 28000 28000 30000
Import 139458.20 123000 112000 112000 112000 120000
Guldreserver 0.03 38 38 38 38 38

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 13.60 18 18 16 16 16
Statliga Budgetutskottet -8.80 -9.7 -9.7 -8.3 -8.3 -8.3

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion 8.90 -0.4 3 3 3 2.5


Burundi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.