Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 610.50 622 627 632 637 648

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 3 1.7 1.5 2 4
Arbetslöshet 4.80 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8
Inflation - Betygsätt 15.10 18 14 12 10 7
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -56.70 -50 -50 -110 -80 -40
Kurantkonto 1.70 -230 -160 -50 -130 -150
Bytesbalans Till Bnp 1.20 0.8 0.8 0.8 0.8 -2
Statsskulden Till Bnp 25.00 26 26 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 3 1.7 1.5 2 4
BNP 17.37 17 17 17 17 17
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 1756 1734 1730 1739 1800
Bnp Per Capita 733.13 760 760 760 760 780
Bnp Per Capita Ppp 2160.51 2150 2150 2185 2185 2185
Bnp Fasta Priser 2412.30 2496 2477 2448 2461 2546
Bnp Från Jordbruk 284.60 322 290 289 290 300
Bnp Från Tillverkning 255.40 265 252 259 261 270
Bnp Från Tjänster 1036.10 1077 1082 1052 1057 1094

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.80 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8
Befolkning 21.51 21.43 21.43 21.99 21.99 21.99

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 15.10 18 14 12 10 7
Mat Inflation 25.70 28 23 18 15 8
Inflation (Månad) 3.00 4 2.8 2.4 -0.1 1
Konsumentprisindex Kpi 122.20 127 126 126 130 135

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 3.60 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -56.70 -50 -50 -110 -80 -40
Kurantkonto 1.70 -230 -160 -50 -130 -150
Bytesbalans Till Bnp 1.20 0.8 0.8 0.8 0.8 -2
Export 725.60 600 480 530 470 550
Import 782.30 650 590 610 570 590
Villkor För Handel 334.50 370 400 430 280 360
Turister 62716.00 135000 135000 140000 140000 140000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 25.00 26 26 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5
Statliga Utgifter 1324.20 1364 1347 1344 1351 1398

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Gruv Produktion 5.20 30 30 25 25 25
Kapacitetsutnyttjande 74.20 73 72.8 73.4 71.5 72

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.30 5 4.6 2 1.7 3
Konsument - Spendera 5514480.00 5679914 5608226 5597197 5624770 5821085


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.