Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 537.00 541 545 549 553 561

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 2.8 3.5 4 4.3 5.2
Arbetslöshet 6.10 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2
Inflation - Betygsätt 2.30 3 2 1.7 1.8 1.5
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 55.80 -174 -182 -69.81 -92.52 -77.48
Kurantkonto -10.80 110 -200 -150 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -7 -7 -77 -7 -6.5
Statsskulden Till Bnp 22.60 25 25 25 25 23
Statliga Budgetutskottet -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 2.8 3.5 4 4.3 5.2
BNP 15.75 16 16 16 16 18
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 2352 1717 1753 2481 2481
Bnp Per Capita 822.38 745 745 745 745 765
Bnp Per Capita Ppp 2189.60 2150 2150 2150 2150 2185
Bnp Fasta Priser 1996.80 5522 1431 1461 5826 5826
Bnp Från Jordbruk 362.00 1060 1129 1152 1118 1118
Bnp Från Tillverkning 758.00 1003 763 779 1058 1058
Bnp Från Mining 274.40 205 276 282 217 217
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1119.50 1253 1127 1151 1322 1322
Bnp Från Tjänster 938.80 893 945 965 942 942

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 6.10 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2
Befolkning 20.87 21.1 21.1 21.1 21.43 21.99

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.30 3 2 1.7 1.8 1.5
Mat Inflation 5.40 6.5 4.5 3.4 2 3
Inflation (Månad) -1.60 -0.2 1 0.4 0.4 0.7
Konsumentprisindex Kpi 104.30 106 105 106 111 108

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 5.17 4.44 3.66 3.66 4.44 4.44

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 55.80 -174 -182 -69.81 -92.52 -77.48
Kurantkonto -10.80 110 -200 -150 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -7 -7 -77 -7 -6.5
Turister 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 22.60 25 25 25 25 23
Statliga Budgetutskottet -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2
Statliga Utgifter 1324.20 896 1333 1361 945 945

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Gruv Produktion -2.20 12 12 12 30 25

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 3256.20 3275 3279 3347 3455 3455


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.