Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 549.00 552 556 560 564 572

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 0.7 2.8 3.5 4 4.3
Arbetslöshet 6.10 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3
Inflation - Betygsätt 4.50 5 2 1.5 1.7 1.8
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 55.80 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Kurantkonto -10.80 -100 110 -200 -150 -120
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -6.7 -7 -7 -77 -7
Statsskulden Till Bnp 22.60 30 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.00 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 0.7 2.8 3.5 4 4.3
BNP 15.75 14 16 16 16 16
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 2352 1717 1753 1764 2481
Bnp Per Capita 822.38 700 745 745 745 745
Bnp Per Capita Ppp 2189.60 1950 2150 2150 2150 2150
Bnp Fasta Priser 1996.80 5522 1431 1461 1471 5826
Bnp Från Jordbruk 362.00 1060 1129 1152 1160 1118
Bnp Från Tillverkning 758.00 1003 763 779 785 1058
Bnp Från Mining 274.40 205 276 282 284 217
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1119.50 1253 1127 1151 1159 1322
Bnp Från Tjänster 938.80 893 945 965 972 942

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.10 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3
Befolkning 20.87 20.87 21.1 21.1 21.1 21.43

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 4.50 5 2 1.5 1.7 1.8
Mat Inflation 8.10 6 3 2 2.4 2
Inflation (Månad) 0.20 1.4 -0.1 -1 -0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 106.00 107 104 106 108 109

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.00 4.44 3.66 3.66 3.66 4.44

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 55.80 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Kurantkonto -10.80 -100 110 -200 -150 -120
Bytesbalans Till Bnp -6.30 -6.7 -7 -7 -77 -7
Turister 144492.00 130000 135000 135000 135000 135000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 22.60 30 25 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.00 -5.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Statliga Utgifter 1324.20 896 1333 1361 1371 945

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Gruv Produktion -2.20 3 12 12 12 30

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 3256.20 3275 3279 3347 3370 3455


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.