Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 587.22 597 601 606 610 619
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 6.1 5.8 5.6 5.6 6
Arbetslöshet 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt -3.80 -4 -3.7 -3.2 1.8 2
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
Handelsbalans -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -7.1 -7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 23.60 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4
Statliga Budgetutskottet -4.90 -3.4 -3 -3 -3 -3
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.10 6.1 5.8 5.6 5.6 6
BNP 14.44 13.8 15 15 15 15
Fasta Bruttoinvesteringar 2098.90 2229 2221 2221 2216 2352
Bnp Per Capita 709.80 732 750 750 750 750
Bnp Per Capita Ppp 1755.59 1810 1855 1855 1855 1855
Bnp Fasta Priser 4948.90 5234 5215 5236 5226 5522
Bnp Från Jordbruk 1093.90 1005 1001 1157 1155 1060
Bnp Från Tillverkning 747.30 950 947 791 789 1003
Bnp Från Mining 243.60 195 194 258 257 205
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1067.60 1188 1183 1130 1127 1253
Bnp Från Tjänster 863.40 846 843 913 912 893
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.10 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -3.80 -4 -3.7 -3.2 1.8 2
Mat Inflation -8.30 -8 -7.7 -6 2 3.7
Konsumentprisindex Kpi 102.00 100 98.51 99.7 103 102
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
Interbankränta 5.76 5.76 5.76 5.76 5.26 5.26
Värde Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6 6
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -7.1 -7 -7 -7 -7
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 23.60 23.2 22.4 22.4 22.4 22.4
Statliga Budgetutskottet -4.90 -3.4 -3 -3 -3 -3
Statliga Utgifter 799.40 849 846 846 844 896
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 2922.70 3104 3092 3092 3086 3275


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.