Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 578.50 587 593 599 605 618

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 22.50 4.2 3.5 4 5.3 5
Arbetslöshet 5.00 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 3.90 4 3.7 3.4 2.8 1.9
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans 101.70 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Kurantkonto 207.90 -120 -120 -120 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp 1.20 1 0.8 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 25.00 28 28 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.40 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 22.50 4.2 3.5 4 5.3 5
BNP 17.37 17.5 17 17 17 17
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 2481 1776 1764 1773 1865
Bnp Per Capita 733.13 745 760 760 760 760
Bnp Per Capita Ppp 2160.51 2150 2150 2150 2150 2185
Bnp Fasta Priser 2479.10 5826 2510 2578 2610 2720
Bnp Från Jordbruk 346.80 1118 389 361 365 378
Bnp Från Tillverkning 259.10 1058 243 269 273 277
Bnp Från Tjänster 1067.70 942 1024 1110 1124 1101

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 5.00 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
Befolkning 21.51 21.43 21.43 21.43 21.43 21.99

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.90 4 3.7 3.4 2.8 1.9
Mat Inflation 8.40 9 7.5 4.7 3.5 3
Inflation (Månad) 0.20 0.4 -0.2 0.1 0.2 -0.1
Konsumentprisindex Kpi 110.90 108 108 111 114 110

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 5.48 4.44 5.98 5.98 5.98 5.98

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 101.70 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Kurantkonto 207.90 -120 -120 -120 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp 1.20 1 0.8 0.8 0.8 0.8
Turister 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 25.00 28 28 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.40 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Statliga Utgifter 1324.20 945 1380 1371 1377 1449

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Gruv Produktion -18.40 30 30 30 30 25

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 5514480.00 3455 5746088 5707487 5735059 6033393


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.