Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 536.75 544 548 552 556 564

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 7.5 6 5.1 3.5 5.2
Arbetslöshet 6.10 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2
Inflation - Betygsätt 2.50 2 1.7 2.2 2.5 1.9
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 32.80 -174 -182 -92.52 -92.52 -77.48
Kurantkonto 286.90 -200 -150 -120 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -7 -77 -7 -7 -6.5
Statsskulden Till Bnp 22.60 25 25 25 25 23
Statliga Budgetutskottet -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.60 7.5 6 5.1 3.5 5.2
BNP 15.75 16 16 16 16 18
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 1833 1807 1792 1764 1885
Bnp Per Capita 822.38 745 745 745 745 765
Bnp Per Capita Ppp 2189.60 2150 2150 2150 2150 2185
Bnp Fasta Priser 1996.80 2147 2117 2099 2067 2208
Bnp Från Jordbruk 362.00 389 384 380 375 400
Bnp Från Tillverkning 1865510.00 1956199 1928903 1960651 1930803 2062605
Bnp Från Mining 274.40 295 291 288 284 303
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1119.50 1203 1187 1177 1159 1238
Bnp Från Tjänster 3657770.00 4002494 3946645 3844316 3785792 4044221

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.10 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2
Befolkning 21.51 21.1 21.1 21.43 21.43 21.99

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.50 2 1.7 2.2 2.5 1.9
Mat Inflation 5.60 4.5 3.4 2 2 3
Inflation (Månad) 0.60 1 0.4 0.4 0.4 0.7
Konsumentprisindex Kpi 104.50 105 106 111 106 109

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 32.80 -174 -182 -92.52 -92.52 -77.48
Kurantkonto 286.90 -200 -150 -120 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp -3.40 -7 -77 -7 -7 -6.5
Turister 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 22.60 25 25 25 25 23
Statliga Budgetutskottet -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2
Statliga Utgifter 1324.20 1424 1404 1392 1371 1464

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Gruv Produktion 39.13 12 12 30 30 25

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 5514480.00 5995200 5911546 5795718 5707487 6097096


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.