Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 588.96 559 564 570 575 587

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.90 5 4.1 3.5 4 5
Arbetslöshet 5.00 5.2 5.2 4.9 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 3.50 2.7 2.2 2.5 2.3 1.9
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans 72.60 -174 -92.52 -92.52 -92.52 -77.48
Kurantkonto 286.90 -150 -120 -120 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp 1.20 1 1 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 25.00 28 28 28 25 25
Statliga Budgetutskottet -5.40 -4.5 -4.5 -4 -4 -4

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.90 5 4.1 3.5 4 5
BNP 17.37 17.5 17.5 17 17 17
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 1816 2481 1775 1764 1863
Bnp Per Capita 815.48 745 745 745 745 765
Bnp Per Capita Ppp 2160.51 2150 2150 2150 2150 2185
Bnp Fasta Priser 2514.90 2149 5826 2618 2603 2749
Bnp Från Jordbruk 371.40 390 387 384 386 406
Bnp Från Tillverkning 234.50 1938002 1058 1941996 1930803 2039096
Bnp Från Tjänster 1026.20 3965261 942 3807739 3785792 3998125

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.00 5.2 5.2 4.9 4.9 4.9
Befolkning 21.51 21.1 21.43 21.43 21.43 21.99

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.50 2.7 2.2 2.5 2.3 1.9
Mat Inflation 5.90 4.8 3.4 2.5 2.7 3
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.2 -0.2 0.1 -0.1
Konsumentprisindex Kpi 107.80 109 106 107 110 109

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 3.79 4.55 4.44 4.55 4.55 4.55

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 72.60 -174 -92.52 -92.52 -92.52 -77.48
Kurantkonto 286.90 -150 -120 -120 -120 -170
Bytesbalans Till Bnp 1.20 1 1 0.8 0.8 0.8
Turister 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 25.00 28 28 28 25 25
Statliga Budgetutskottet -5.40 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 1324.20 1410 945 1378 1371 1447

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Gruv Produktion 55.20 12 30 30 30 25

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 5514480.00 5939430 3455 5740574 5707487 6027602


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.