Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 583.50 588 592 596 599 607
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 6.1 6.2 5.8 5.6 6
Arbetslöshet 6.30 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt -3.90 -2 1.6 1.8 2 2
Handelsbalans -263.60 -182 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.60 -8 -8 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 24.40 34 34 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -4.90 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 6.1 6.2 5.8 5.6 6
BNP 14.44 13.8 13.8 15 15 15
Fasta Bruttoinvesteringar 2098.90 2227 2229 2221 2221 2352
Bnp Per Capita 709.80 732 732 750 750 750
Bnp Per Capita Ppp 1755.59 1810 1810 1855 1855 1855
Bnp Fasta Priser 4948.90 5251 5256 5236 5226 5571
Bnp Från Jordbruk 1093.90 1161 1162 1157 1155 1231
Bnp Från Tillverkning 747.30 793 794 791 789 841
Bnp Från Mining 243.60 195 195 194 194 205
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1067.60 1133 1134 1130 1127 1202
Bnp Från Tjänster 863.40 916 917 913 912 972
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.30 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -3.90 -2 1.6 1.8 2 2
Mat Inflation -7.60 -2 3 2.7 2.6 3.3
Konsumentprisindex Kpi 103.00 105 106 104 105 108
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Interbankränta 4.38 4.44 4.44 4.44 4.38 4.44
Värde Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -263.60 -182 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.60 -8 -8 -7 -7 -7
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 24.40 34 34 36 36 36
Statliga Budgetutskottet -4.90 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Statliga Utgifter 799.40 848 849 846 846 896
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 2922.70 3101 3104 3092 3092 3275


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.