Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 603.50 608 612 617 621 630

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5.5 4.8 4.8 5.7 6.3
Arbetslöshet 6.10 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8
Inflation - Betygsätt 0.70 1.4 1.8 2 1.8 3
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Handelsbalans -60.85 -174 -182 -122 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -6.7 -6.7 -6.7 -6.4 -6.4
Statsskulden Till Bnp 23.60 28 28 28 25 25
Statliga Budgetutskottet -4.90 -5.7 -5.7 -5.7 -3.1 -3.1

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 5.5 4.8 4.8 5.7 6.3
BNP 13.80 15 15 15 15.5 15.5
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 1799 1787 1787 1802 1899
Bnp Per Capita 709.80 709 750 750 765 765
Bnp Per Capita Ppp 1755.59 1754 1754 1855 1754 1785
Bnp Fasta Priser 1399.20 1472 1466 1466 1479 1559
Bnp Från Jordbruk 1120.70 1182 1174 1174 1185 1248
Bnp Från Tillverkning 758.00 800 794 794 801 844
Bnp Från Mining 274.40 289 288 288 290 306
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1119.50 1181 1173 1173 1183 1247
Bnp Från Tjänster 938.80 990 984 984 992 1046

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 6.10 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8
Befolkning 20.87 20.8 20.8 20.87 21.1 21.43

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.70 1.4 1.8 2 1.8 3
Mat Inflation -0.40 1 1.8 2.5 3.1 3.2
Inflation (Månad) 1.30 1.8 1.6 1.6 0.8 1.3
Konsumentprisindex Kpi 102.50 104 103 104 103 107

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Interbankränta 4.23 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -60.85 -174 -182 -122 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -6.7 -6.7 -6.7 -6.4 -6.4
Turister 144492.00 145000 145000 145000 148000 148000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 23.60 28 28 28 25 25
Statliga Budgetutskottet -4.90 -5.7 -5.7 -5.7 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 1324.20 1397 1388 1388 1400 1475

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Gruv Produktion -11.90 45 50 3 12 30

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 3256.20 3435 3412 3412 3442 3627


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.