Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 580.50 584 589 593 597 606

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 1.7 2 3.9 4.5 4.7
Arbetslöshet 6.10 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3
Inflation - Betygsätt 2.20 2.7 3 2.7 2.8 3
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -60.85 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -6.7 -6.7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 23.60 28 28 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.00 -5.7 -5.7 -3.1 -3.1 -3.1

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 1.7 2 3.9 4.5 4.7
BNP 15.75 14 14 16 16 16
Fasta Bruttoinvesteringar 1704.80 1734 1739 1771 1782 1821
Bnp Per Capita 709.80 750 750 765 765 765
Bnp Per Capita Ppp 1755.59 1754 1855 1855 1754 1785
Bnp Fasta Priser 1421.10 1423 1450 1477 1485 1518
Bnp Från Jordbruk 1120.70 1140 1143 1164 1171 1197
Bnp Från Tillverkning 758.00 771 773 788 792 810
Bnp Från Mining 274.40 279 280 285 287 293
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1119.50 1139 1142 1163 1170 1196
Bnp Från Tjänster 938.80 955 958 975 981 1003

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 6.10 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3
Befolkning 20.87 20.8 20.87 21.1 21.1 21.43

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.20 2.7 3 2.7 2.8 3
Mat Inflation 4.50 4 4.2 4 4 4.2
Inflation (Månad) 3.90 2.7 3 4 4.2 4
Konsumentprisindex Kpi 105.50 104 105 105 108 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Interbankränta 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -60.85 -174 -182 -69.81 -69.81 -77.48
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -6.7 -6.7 -7 -7 -7
Turister 144492.00 130000 130000 135000 135000 135000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 23.60 28 28 25 25 25
Statliga Budgetutskottet -3.00 -5.7 -5.7 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 1324.20 1347 1351 1376 1384 1414

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Gruv Produktion -20.10 50 3 12 12 30

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 3256.20 3312 3321 3383 3403 3477


Burkina - Faso - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.