Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 2540.71 2379 2252 2132 2018 1808

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 2540.71 2379 2252 2132 2018 1808
Befolkning 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
Mat Inflation 1.70 3 3.2 3.2 3.2 3
Konsumentprisindex Kpi 107.00 108 107 107 107 108
Inflation - Betygsätt 0.90 2 1 0.5 0.4 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Befolkning 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Mat Inflation 1.70 3 3.2 3.2 3.2 3
Konsumentprisindex Kpi 107.00 108 107 107 107 108
Inflation - Betygsätt 0.90 2 1 0.5 0.4 0.7

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0


Bermuda Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer