BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.7 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.2 2019-03
BNP 1.93 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 7810 2018-12
Bnp Fasta Priser 782 2019-03
Bnp Från Jordbruk 86.5 2019-03
Bnp Från Entreprenad 20.6 2019-03
Bnp Från Tillverkning 50.8 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 80.5 2019-03
Bnp Från Tjänster 160 2019-03
Bnp Från Transport 80.7 2019-03
Bnp Från Verktyg 31 2019-03
Bnp Per Capita 4310 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9 2017-12
Egenföretagare 150 2017-12
Arbetslösa Personer 16.14 2018-04
Befolkning 0.39 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.3 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 103 2019-06
Cpi Transportfordon 108 2019-06
Mat Inflation 0.6 2019-06
Inflation (Månad) 0 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.54 2019-06
Penningmängden M0 360 2018-10
Penningmängden M1 1579 2018-10
Penningmängden M2 2982 2018-10
Valutareserven 312 2017-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1578 2017-12
Värde Ränta 2.1 2017-12
Banks Balansräkning 3236322 2018-10
Centralbanken Balansräkning 1013920 2018-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -144 2018-11
Kurantkonto -52.6 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -7 2017-12
Export 21.3 2018-11
Import 166 2018-11
Utlandsskulden 1256 2017-12
Remitteringar 87.9 2017-12
Råolja Produktion 2 2019-04
Turister 1301967 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 67.4 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -113 2017-12
Statliga Utgifter 1199 2017-12
Statliga Intäkter 1032 2017-12
Skatteutgifter 1004 2017-12
Militära Utgifter 22.8 2018-12
Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2018-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 2276 2017-03
IP-adresser 22700 2017-03
Lätt Att Göra Affärer 125 2018-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 2013 2017-12
Konsumentkrediter 440 2017-12


Belize - Data - Ekonomiska Indikatorer