BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -1.3 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.8 2019-12
BNP 1.94 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 7810 2018-12
Bnp Fasta Priser 670 2019-12
Bnp Från Jordbruk 43.01 2019-12
Bnp Från Entreprenad 14.51 2019-12
Bnp Från Tillverkning 33.18 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 85.78 2019-12
Bnp Från Tjänster 150 2019-12
Bnp Från Transport 57.6 2019-09
Bnp Från Verktyg 30.3 2019-09
Bnp Per Capita 4310 2018-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.4 2018-12
Egenföretagare 156 2018-12
Arbetslösa Personer 13.49 2019-04
Befolkning 0.4 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.2 2020-03
Konsumentprisindex Kpi 105 2020-03
KPI bostadshjälpmedel 106 2020-03
Cpi Transportfordon 109 2020-03
Mat Inflation -0.4 2020-03
Inflation (Månad) -0.1 2020-03

Pengar Senaste Referens
Ränta 2.3 2020-04
Penningmängden M0 412 2020-01
Penningmängden M1 1698 2020-01
Penningmängden M2 3215 2020-01
Valutareserven 294 2018-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1669 2018-12
Värde Ränta 2 2018-12
Banks Balansräkning 3469132 2020-01
Centralbanken Balansräkning 1076857 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -147 2020-03
Kurantkonto -178 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -8 2018-12
Export 26.7 2020-03
Import 174 2020-03
Utlandsskulden 1281 2018-12
Remitteringar 90.2 2018-12
Råolja Produktion 2 2020-01
Turister 1525547 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 66.5 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -38.4 2018-12
Statliga Utgifter 1209 2018-12
Statliga Intäkter 1120 2018-12
Skatteutgifter 1048 2018-12
Credit - Betyg 20 2020-05
Militära Utgifter 22.8 2018-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2020-12

Business Senaste Referens
Internet hastighet 2276 2017-03
IP-adresser 22700 2017-03
Lätt Att Göra Affärer 135 2019-12

Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 2069 2018-12
Konsumentkrediter 451 2018-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 18 2020-05
Coronavirus - dödsfall 2 2020-05
Coronavirus återhämtat 16 2020-05


Belize - Data - Ekonomiska Indikatorer