BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.5 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.8 2019-06
BNP 1.93 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 7810 2018-12
Bnp Fasta Priser 688 2019-06
Bnp Från Jordbruk 83.9 2019-06
Bnp Från Entreprenad 18 2019-06
Bnp Från Tillverkning 49.3 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 84.1 2019-06
Bnp Från Tjänster 165 2019-06
Bnp Från Transport 78.2 2019-06
Bnp Från Verktyg 38.7 2019-06
Bnp Per Capita 4310 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.4 2018-12
Egenföretagare 156 2018-12
Arbetslösa Personer 13.49 2019-04
Befolkning 0.4 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.7 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-08
KPI bostadshjälpmedel 102 2019-08
Cpi Transportfordon 108 2019-08
Mat Inflation 0.9 2019-08
Inflation (Månad) -0.2 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.12 2019-09
Penningmängden M0 388 2019-06
Penningmängden M1 1683 2019-06
Penningmängden M2 3131 2019-06
Valutareserven 294 2018-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1669 2018-12
Värde Ränta 2 2018-12
Banks Balansräkning 3402139 2019-06
Centralbanken Balansräkning 1100374 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -145 2019-07
Kurantkonto -4.5 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -8 2018-12
Export 46 2019-07
Import 191 2019-07
Utlandsskulden 1281 2018-12
Remitteringar 90.2 2018-12
Råolja Produktion 2 2019-07
Turister 1525547 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 66.5 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -38.4 2018-12
Statliga Utgifter 1209 2018-12
Statliga Intäkter 1120 2018-12
Skatteutgifter 1048 2018-12
Militära Utgifter 22.8 2018-12
Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2018-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 2276 2017-03
IP-adresser 22700 2017-03
Lätt Att Göra Affärer 135 2019-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 2069 2018-12
Konsumentkrediter 451 2018-12


Belize - Data - Ekonomiska Indikatorer