BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -13.1 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -13 2020-12
BNP 1.88 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 7005 2019-12
Bnp Fasta Priser 594 2020-12
Bnp Från Jordbruk 47.2 2020-12
Bnp Från Entreprenad 24.5 2020-12
Bnp Från Tillverkning 30.7 2020-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 86.4 2020-12
Bnp Från Tjänster 112 2020-12
Bnp Från Transport 45.4 2020-12
Bnp Från Verktyg 40.4 2020-12
Bnp Per Capita 4150 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.7 2019-12
Egenföretagare 165 2019-12
Arbetslösa Personer 19.85 2019-09
Befolkning 0.4 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.5 2021-03
Konsumentprisindex Kpi 102 2021-03
KPI bostadshjälpmedel 102 2021-03
Cpi Transportfordon 108 2021-03
Mat Inflation 4.3 2021-03
Inflation (Månad) 0 2021-03

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 13.27 2021-05
Totalvaccination mot koronavirus 52753 2021-05
Coronavirus-fall 12714 2021-05
Coronavirus - dödsfall 323 2021-05
Coronavirus återhämtat 12337 2021-05

Pengar Senaste Referens
Ränta 2.3 2021-02
Penningmängden M0 477 2021-02
Penningmängden M1 1993 2021-02
Penningmängden M2 3581 2021-02
Valutareserven 278 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1624 2019-12
Värde Ränta 2.18 2020-12
Banks Balansräkning 3813658 2021-02
Centralbanken Balansräkning 1367625 2021-02

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -141 2021-03
Kurantkonto -127 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -9.5 2019-12
Export 33.7 2021-03
Import 175 2021-03
Utlandsskulden 1310 2019-12
Remitteringar 94.5 2019-12
Råolja Produktion 2 2021-01
Turister 1500570 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 69.9 2019-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -130 2019-12
Statliga Utgifter 1301 2019-12
Statliga Intäkter 1144 2019-12
Skatteutgifter 1084 2019-12
Credit - Betyg 15 2021-05
Militära Utgifter 23 2019-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2020-12

Business Senaste Referens
Internet hastighet 2276 2017-03
IP-adresser 22700 2017-03
Lätt Att Göra Affärer 135 2019-12

Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 2180 2019-12
Konsumentkrediter 614 2019-12


Belize - Data - Ekonomiska Indikatorer