BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -18.8 2020-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -23.3 2020-06
BNP 1.88 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 7005 2019-12
Bnp Fasta Priser 559 2020-06
Bnp Från Jordbruk 68.93 2020-06
Bnp Från Entreprenad 14.35 2020-06
Bnp Från Tillverkning 41.56 2020-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 85.79 2020-06
Bnp Från Tjänster 97.17 2020-06
Bnp Från Transport 45.9 2020-06
Bnp Från Verktyg 29.9 2020-06
Bnp Per Capita 4150 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.7 2019-12
Egenföretagare 165 2019-12
Arbetslösa Personer 13.49 2019-04
Befolkning 0.4 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0 2020-08
Konsumentprisindex Kpi 105 2020-08
KPI bostadshjälpmedel 106 2020-08
Cpi Transportfordon 108 2020-08
Mat Inflation 1.4 2020-08
Inflation (Månad) 0 2020-08

Pengar Senaste Referens
Ränta 2.3 2020-09
Penningmängden M0 465 2020-07
Penningmängden M1 1844 2020-07
Penningmängden M2 3362 2020-07
Valutareserven 278 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1624 2019-12
Värde Ränta 1.95 2019-12
Banks Balansräkning 3573906 2020-07
Centralbanken Balansräkning 1224612 2020-07

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -112 2020-08
Kurantkonto -60.2 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -9.5 2019-12
Export 32.1 2020-08
Import 144 2020-08
Utlandsskulden 1310 2019-12
Remitteringar 94.5 2019-12
Råolja Produktion 2 2020-07
Turister 1500570 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 69.9 2019-12
Statliga Budgetutskottet -3.5 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -130 2019-12
Statliga Utgifter 1301 2019-12
Statliga Intäkter 1144 2019-12
Skatteutgifter 1084 2019-12
Credit - Betyg 20 2020-12
Militära Utgifter 22.8 2018-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2020-12

Business Senaste Referens
Internet hastighet 2276 2017-03
IP-adresser 22700 2017-03
Lätt Att Göra Affärer 135 2019-12

Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 2180 2019-12
Konsumentkrediter 614 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 5743 2020-12
Coronavirus - dödsfall 148 2020-11
Coronavirus återhämtat 3151 2020-12


Belize - Data - Ekonomiska Indikatorer