BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -8.4 2021-03
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.4 2021-03
BNP 1.76 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 6120 2020-12
Bnp Fasta Priser 711 2021-06
Bnp Från Jordbruk 82.08 2021-06
Bnp Från Entreprenad 33.1 2021-06
Bnp Från Tillverkning 50.55 2021-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 83.38 2021-06
Bnp Från Tjänster 143 2021-06
Bnp Från Transport 54.3 2021-03
Bnp Från Verktyg 27.9 2021-03
Bnp Per Capita 3583 2020-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 13.7 2020-12
Egenföretagare 146 2020-12
Arbetslösa Personer 19.85 2019-09
Befolkning 0.42 2020-12

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 72.53 2021-09
Totalvaccination mot koronavirus 293681 2021-09
Coronavirus-fall 19185 2021-09
Coronavirus - dödsfall 402 2021-09
Coronavirus återhämtat 12648 2021-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.4 2021-07
Konsumentprisindex Kpi 104 2021-07
KPI bostadshjälpmedel 101 2021-07
Cpi Transportfordon 114 2021-07
Mat Inflation 4.6 2021-07
Inflation (Månad) 0.4 2021-07

Pengar Senaste Referens
Ränta 2.3 2021-08
Penningmängden M0 491 2021-05
Penningmängden M1 2164 2021-05
Penningmängden M2 3811 2021-05
Valutareserven 348 2020-12
Lån Till Den Privata Sektorn 1725 2020-12
Värde Ränta 2.18 2020-12
Banks Balansräkning 4113502 2021-05
Centralbanken Balansräkning 1366586 2021-05

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -161 2021-06
Kurantkonto -93.9 2021-03
Bytesbalans Till Bnp -7.5 2020-12
Export 28.2 2021-06
Import 189 2021-06
Utlandsskulden 1446 2020-12
Remitteringar 188 2020-12
Råolja Produktion 2 2021-05
Turister 441586 2020-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 84.8 2020-12
Statliga Budgetutskottet -10.7 2020-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -367 2020-12
Statliga Utgifter 1338 2020-12
Statliga Intäkter 926 2020-12
Skatteutgifter 993 2020-12
Credit - Betyg 9 2021-09
Militära Utgifter 24.3 2020-12

Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2021-12

Business Senaste Referens
Internet hastighet 2276 2017-03
IP-adresser 22700 2017-03
Lätt Att Göra Affärer 135 2019-12

Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 2237 2020-12
Konsumentkrediter 553 2020-12


Belize - Data - Ekonomiska Indikatorer