BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 0.8 0.8 0.8 1 1
BNP 4.80 5 5 5 5 5
Bnp Per Capita Ppp 16978.07 17450 17450 17450 17900 17900
Bnp Per Capita 16503.48 16550 16550 16550 16250 16250
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 10.70 7.9 8.1 9.5 9.5 9.5
Arbetslösa Personer 16.60 18 18.4 18 18 18.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 1.7 2.1 2.7 2.6 2.6
Mat Inflation 0.50 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6
Konsumentprisindex Kpi 186.60 187 188 191 191 196
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.93 3.4 3.6 3.8 3.8 4
Värde Ränta 0.25 0.72 0.92 1.12 1.12 1.12
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -219700.00 -200026 -200018 -200020 -200020 -200020
Kurantkonto -407.40 -535 -540 -535 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
Turister 54860.00 68500 68900 68600 68600 69000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statliga Budgetutskottet -4.20 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8 -5.8
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 33.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.35 21.35 21.35 21.35 21.35 21.35
Social Security Rate För Företag 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
Social Trygghet För Anställda 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion -2.90 -2.7 -2.6 -2.7 -2.7 -2.4


Barbados Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer