BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 0.8 0.8 1 1 1
BNP 4.67 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8
Bnp Per Capita Ppp 16839.00 17450 17450 17900 17900 17900
Bnp Per Capita 16611.64 16550 16550 16250 16250 16250
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 10.70 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5
Arbetslösa Personer 16.60 18.4 18 18 18 18.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 2.1 2.7 2.6 2.5 2.6
Mat Inflation 0.50 1.3 1.4 1.5 1.7 1.6
Konsumentprisindex Kpi 186.60 188 191 191 191 196
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.93 3.6 3.8 3.8 4 4
Värde Ränta 0.25 0.92 1.12 1.12 1.12 1.12
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -219700.00 -200018 -200020 -200020 -200020 -200020
Kurantkonto -407.40 -540 -535 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
Turister 54860.00 68900 68600 68600 68600 69000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statliga Budgetutskottet -4.20 -5.6 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 33.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85
Social Security Rate För Företag 12.75 11.25 11.25 11.25 12.75 11.25
Social Trygghet För Anställda 11.10 10.1 10.1 10.1 11.1 10.1
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -2.90 -2.6 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4


Barbados Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer