BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.60 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8
BNP 4.67 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8
Bnp Per Capita Ppp 16839.00 17450 17900 17900 17900 17900
Bnp Per Capita 16611.64 16550 16250 16250 16250 16250
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 10.10 10.4 10.5 10.6 10.5 10.5
Arbetslösa Personer 14.10 16 16.4 16.8 17.2 18
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 5.50 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6
Mat Inflation 8.90 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6
Konsumentprisindex Kpi 194.40 191 191 192 194 196
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 7.00 6.5 6.5 6 5.75 5.5
Värde Ränta 0.15 1.12 1.12 -0.25 -0.75 1.12
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -198645.29 -200020 -200020 -200020 -200020 -200020
Kurantkonto -355.70 -535 -550 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Turister 50757.00 68600 68600 68600 68600 69000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statliga Budgetutskottet -4.20 -5.6 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 33.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85
Social Security Rate För Företag 12.75 11.25 11.25 11.25 12.75 11.25
Social Trygghet För Anställda 11.10 10.1 10.1 10.1 11.1 10.1
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -9.20 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4


Barbados Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer