BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.60 -5 -5 -5 0.3 0.3
BNP 4.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.45
Bnp Per Capita Ppp 16839.00 16095 17900 17900 16095 16079
Bnp Per Capita 17949.28 18700 18700 18700 19200 19200

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 8.90 9.7 10.5 10.5 10.3 10.3
Arbetslösa Personer 14.10 16.8 17.2 18 18 18

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 7.20 6.5 6.1 5.7 5.3 4.1
Konsumentprisindex Kpi 198.10 202 208 211 209 220
Mat Inflation 12.40 11.3 10.5 5.5 9.2 5.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 2.00 6 6 6 6 6
Värde Ränta 0.15 -0.85 -0.85 1.12 -0.85 1.12

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -198645.29 -200026 -200018 -200023 -200020 -200020
Kurantkonto -355.70 -550 -550 -550 -550 -550
Bytesbalans Till Bnp -3.50 -1.7 -1.7 -1.7 -2.1 -2.1
Turister 36861.00 46000 38000 69000 70000 73000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statliga Budgetutskottet -1.40 -5 -5 -5 -4.5 -4.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Corporate - Skatt - Betygsätt 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Social - Säkerhet - Betygsätt 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85 23.85
Social Security Rate För Företag 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Social Trygghet För Anställda 11.10 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion -6.50 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4


Barbados Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer