Marknader Senaste Referens
Valuta 103 2021-03

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 9.8 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.65 2020-09
Arbetslöshet 11.6 2020-09
Inflation - Betygsätt 0.4 2021-01
Inflation (Månad) 1.3 2021-01
Ränta 0.5 2021-02
Handelsbalans -21684 2021-01
Kurantkonto -193 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -7.6 2019-12
Statsskulden Till Bnp 65.9 2019-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2019-12
Förtroendekommissionen -11.7 2020-12
Konsument - Confidence -20.2 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 15 2021-12
Personliga Skattesats 23 2021-12
Coronavirus-fall 110521 2021-03
Coronavirus - dödsfall 1897 2021-03
Coronavirus återhämtat 73610 2021-03

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 9.8 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.65 2020-09
BNP 15.28 2019-12
Bnp Fasta Priser 381722 2020-09
Fasta Bruttoinvesteringar 61148 2020-03
Bnp Per Capita 5209 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 13962 2019-12
Bnp Från Jordbruk 67787 2020-09
Bnp Från Entreprenad 35578 2020-09
Bnp Från Tillverkning 25721 2020-09
Bnp Från Mining 52835 2020-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46055 2020-09
Bnp Från Tjänster 50551 2020-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.6 2020-09
Egenföretagare 1133 2020-09
Arbetslösa Personer 88 2020-09
Arbetskraftsdeltagande 69.8 2020-09
Löner 52815 2020-09
Minimilöner 26000 2020-09
Befolkning 2.86 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 2021-12
Pensionsåldern Män 65 2021-12
Sysselsättningsgraden 59.6 2020-06
Ungdomsarbetslöshet 20.7 2020-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.4 2021-01
Inflation (Månad) 1.3 2021-01
Konsumentprisindex Kpi 101 2021-01
Producentpriserna 98.2 2020-09
Producentpriserna Förändras -4.1 2020-09
KPI bostadshjälpmedel 100 2021-01
Cpi Transportfordon 100 2021-01
Mat Inflation 1.2 2021-01
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110 2020-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.5 2021-02
Penningmängden M0 519607 2021-01
Penningmängden M1 635405 2021-01
Penningmängden M2 859170 2021-01
Penningmängden M3 1456814 2021-01
Banks Balansräkning 1637080 2020-12
Värde Ränta 0.1 2021-02
Centralbanken Balansräkning 621077 2021-01
Utlåningsräntan 0.9 2021-02
Lån Till Den Privata Sektorn 370356 2020-12

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -21684 2021-01
Kurantkonto -193 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -7.6 2019-12
Export 23736 2021-01
Import 45420 2021-01
Kapitalflöden -55.59 2020-09
Guldreserver 2.8 2020-12
Råolja Produktion 14 2020-10
Utlandsskulden 8829 2020-09
Utländska Direktinvesteringar 237 2020-09
Remitteringar 197 2020-09
Terrorism Index 0.68 2019-12
Turister 535616 2020-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 65.9 2019-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -110569 2020-12
Statliga Utgifter 39688 2020-03
Statliga Intäkter 425905 2020-12
Statsskuld 1174997 2020-12
Skatteutgifter 536474 2020-12
Credit - Betyg 32 2021-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 29.3 2019-12
Militära Utgifter 160 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 15 2021-12
Personliga Skattesats 23 2021-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.5 2019-12
Social Security Rate För Företag 15 2019-12
Social Trygghet För Anställda 9.5 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -11.7 2020-12
Industriproduktion -1.8 2020-09
Internet hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurrenskraft - Index 57.61 2019-12
Konkurrenskraft Rank 81 2019-12
Korruption Index 36 2020-12
Korruption Placering 104 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 82 2019-12
Manufacturing Produktion 2.1 2020-09
Gruv Produktion -12.5 2020-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -20.2 2020-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.6 2020-09
Konsument - Spendera 281886 2020-09
Bankernas Utlåningsränta 4.6 2020-12
Konsumentkrediter 199142 2020-12
Ekonomisk Optimism Index 81.1 2020-12
Bensinpriser 1.42 2021-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 9.6 2020-09

Hus Senaste Referens
Bygglov 262 2020-09
Byggproduktionen 14.8 2020-09

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 110521 2021-03
Coronavirus - dödsfall 1897 2021-03
Coronavirus återhämtat 73610 2021-03
ICU-sängar 263 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Albanien - Ekonomiska indikatorer.