Marknader Senaste Referens
Valuta 111 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.7 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.81 2019-09
Arbetslöshet 11.8 2019-09
Inflation - Betygsätt 1.1 2019-12
Inflation (Månad) 0.8 2019-12
Ränta 1 2019-12
Handelsbalans -33600 2019-12
Kurantkonto -161 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -6.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 63.63 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.6 2018-12
Förtroendekommissionen -1.1 2019-12
Konsument - Confidence -13.6 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 15 2018-12
Personliga Skattesats 23 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.7 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.81 2019-09
BNP 15.06 2018-12
Bnp Fasta Priser 394099 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 87445 2019-09
Bnp Per Capita 5075 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 12306 2018-12
Bnp Från Jordbruk 66963 2019-09
Bnp Från Entreprenad 35623 2019-09
Bnp Från Tillverkning 25393 2019-09
Bnp Från Mining 49408 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 45606 2019-09
Bnp Från Tjänster 64045 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.8 2019-09
Egenföretagare 1162 2019-09
Arbetslösa Personer 70 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 69.8 2019-09
Löner 51870 2019-09
Minimilöner 26000 2019-12
Befolkning 2.87 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.67 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 61.5 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 21.4 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.1 2019-12
Inflation (Månad) 0.8 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 107 2019-12
Producentpriserna 102 2019-09
Producentpriserna Förändras -1.6 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 105 2019-12
Cpi Transportfordon 103 2019-12
Mat Inflation 2.7 2019-12
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2019-12
Penningmängden M0 420167 2019-11
Penningmängden M1 513765 2019-11
Penningmängden M2 746625 2019-11
Penningmängden M3 1302982 2019-11
Banks Balansräkning 1515083 2019-11
Värde Ränta 0.1 2019-12
Centralbanken Balansräkning 531030 2019-11
Utlåningsräntan 1.9 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 334449 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -33600 2019-12
Kurantkonto -161 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -6.3 2018-12
Export 21891 2019-12
Import 55492 2019-12
Kapitalflöden -105 2019-09
Guldreserver 2.18 2019-12
Råolja Produktion 14 2019-08
Utlandsskulden 8328 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 272 2019-09
Remitteringar 185 2019-09
Terrorism Index 0.42 2018-12
Turister 3325050 2019-09
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 63.63 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.6 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -9421 2019-11
Statliga Utgifter 40746 2019-09
Statliga Intäkter 421266 2019-11
Statsskuld 1066769 2019-09
Skatteutgifter 430687 2019-11
Credit - Betyg 26 2020-01
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.9 2018-12
Militära Utgifter 160 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 15 2018-12
Personliga Skattesats 23 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.5 2019-12
Social Security Rate För Företag 15 2019-12
Social Trygghet För Anställda 9.5 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -1.1 2019-12
Industriproduktion 4.9 2019-09
Internet hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurrenskraft - Index 57.61 2019-12
Konkurrenskraft Rank 81 2019-12
Korruption Index 35 2019-12
Korruption Placering 106 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 82 2019-12
Manufacturing Produktion 6.07 2019-09
Gruv Produktion 1.2 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -13.6 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.9 2019-09
Konsument - Spendera 291199 2019-09
Bankernas Utlåningsränta 4.1 2019-11
Konsumentkrediter 186945 2019-11
Ekonomisk Optimism Index 109 2019-09
Bensinpriser 1.55 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.9 2019-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 293 2019-09
Byggproduktionen -2.1 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Albanien - Ekonomiska indikatorer.