Marknader Senaste Referens
Valuta 115 2020-04

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.2 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.15 2019-12
Arbetslöshet 11.6 2019-12
Inflation - Betygsätt 1.2 2020-02
Inflation (Månad) 0.4 2020-02
Ränta 0.5 2020-03
Handelsbalans -27280 2020-02
Kurantkonto -346 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -6.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 63.63 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.6 2018-12
Förtroendekommissionen -1.1 2019-12
Konsument - Confidence -13.6 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 15 2018-12
Personliga Skattesats 23 2018-12
Coronavirus-fall 333 2020-04
Coronavirus - dödsfall 18 2020-04
Coronavirus återhämtat 99 2020-04

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.2 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.15 2019-12
BNP 15.7 2019-12
Bnp Fasta Priser 387860 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 87445 2019-09
Bnp Per Capita 5075 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 12306 2018-12
Bnp Från Jordbruk 67087 2019-12
Bnp Från Entreprenad 32407 2019-12
Bnp Från Tillverkning 26423 2019-12
Bnp Från Mining 54405 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 44329 2019-12
Bnp Från Tjänster 62103 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 11.6 2019-12
Egenföretagare 1154 2019-12
Arbetslösa Personer 71 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 69.8 2019-09
Löner 53458 2019-12
Minimilöner 26000 2019-12
Befolkning 2.86 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.67 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 61.5 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 21.4 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.2 2020-02
Inflation (Månad) 0.4 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 110 2020-02
Producentpriserna 102 2019-12
Producentpriserna Förändras -1.1 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 107 2020-02
Cpi Transportfordon 102 2020-02
Mat Inflation 1.9 2020-02
Harmoniserade Konsumentprisindexet 11.8 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.5 2020-03
Penningmängden M0 428401 2020-02
Penningmängden M1 528920 2020-02
Penningmängden M2 762539 2020-02
Penningmängden M3 1330924 2020-02
Banks Balansräkning 1523235 2019-12
Värde Ränta 0.1 2020-02
Centralbanken Balansräkning 528261 2020-01
Utlåningsräntan 0.9 2020-03
Lån Till Den Privata Sektorn 334449 2019-11

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -27280 2020-02
Kurantkonto -346 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -6.3 2018-12
Export 24318 2020-02
Import 51598 2020-02
Kapitalflöden -50.6 2019-12
Guldreserver 2.18 2019-12
Råolja Produktion 14 2019-11
Utlandsskulden 8258 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 272 2019-09
Remitteringar 185 2019-09
Terrorism Index 0.42 2018-12
Turister 944036 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 63.63 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.6 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 3498 2020-01
Statliga Utgifter 40746 2019-09
Statliga Intäkter 36012 2020-01
Statsskuld 1070191 2019-12
Skatteutgifter 32514 2020-01
Credit - Betyg 26 2020-04
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.9 2018-12
Militära Utgifter 160 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 15 2018-12
Personliga Skattesats 23 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.5 2019-12
Social Security Rate För Företag 15 2019-12
Social Trygghet För Anställda 9.5 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -1.1 2019-12
Industriproduktion 4.9 2019-09
Internet hastighet 6793 2017-03
IP-adresser 122132 2017-03
Konkurrenskraft - Index 57.61 2019-12
Konkurrenskraft Rank 81 2019-12
Korruption Index 35 2019-12
Korruption Placering 106 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 82 2019-12
Manufacturing Produktion 6.07 2019-09
Gruv Produktion 1.2 2019-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -13.6 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.9 2019-09
Konsument - Spendera 291199 2019-09
Bankernas Utlåningsränta 4.39 2019-12
Konsumentkrediter 186510 2019-12
Ekonomisk Optimism Index 95.4 2019-12
Bensinpriser 1.46 2020-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.9 2019-09

Hus Senaste Referens
Bygglov 293 2019-09
Byggproduktionen -2.1 2019-09

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 333 2020-04
Coronavirus - dödsfall 18 2020-04
Coronavirus återhämtat 99 2020-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Albanien - Ekonomiska indikatorer.