Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 77.37 77.4 77.73 78.07 78.4 79.07

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.93 4.1 4.1 4.3 4.3 4.6
Arbetslöshet 11.20 16 16 16 12.7 12.7
Inflation - Betygsätt 4.40 2 3 3.6 3.8 4.3
Handelsbalans -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Kurantkonto -893.51 -516 -516 -516 -516 -516
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -23 -23 -23 -23 -20
Statsskulden Till Bnp 7.80 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Statliga Budgetutskottet -3.40 -11 -11 -11 -11 -13
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.93 4.1 4.1 4.3 4.3 4.6
BNP 19.10 20.46 20.46 20.46 20.46 21.43
Bnp Per Capita 571.50 570 570 570 570 575
Bnp Per Capita Ppp 2202.30 2300 2300 2300 2300 2400
Bnp Från Jordbruk 396052.33 401500 401500 401500 401500 411500
Bnp Från Entreprenad 39642.66 50000 50000 50000 50000 60000
Bnp Från Tillverkning 75024.54 59500 59500 59500 59500 62770
Bnp Från Mining 22030.68 24950 24950 24950 24950 25960
Bnp Från Tjänster 686354.41 726000 726000 726000 726000 776000
Bnp Från Transport 51535.72 53640 53640 53640 53640 63470
Bnp Från Verktyg 19227.35 17350 17350 17350 17350 18350
Fasta Bruttoinvesteringar 181686.00 261500 261500 261500 261500 261500

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 11.20 16 16 16 12.7 12.7
Befolkning 33.20 37.3 37.3 37.3 37.3 39.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 4.40 2 3 3.6 3.8 4.3
Kärna Inflation Rate 3.90 2 2 2 2 2
Konsumentprisindex Kpi 122.30 122 125 130 127 132
KPI bostadshjälpmedel 107.60 109 109 109 109 109
Cpi Transportfordon 105.00 107 107 107 107 107
Mat Inflation 5.00 4 4 4 4 4
Bnp-Deflatorn 269.60 282 275 278 281 293
Inflation (Månad) 0.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Kurantkonto -893.51 -516 -516 -516 -516 -516
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -23 -23 -23 -23 -20
Import 6537.64 7060 7060 7060 7060 7060
Export 776.73 692 692 692 692 692

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 7.80 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Statliga Budgetutskottet -3.40 -11 -11 -11 -11 -13
Militära Utgifter 238.00 175 175 175 175 175
Regeringen Budgetutskottet Värde 51319.31 -13550 -13550 -13550 -13550 -9000
Statliga Utgifter 335480.24 387900 387900 387900 387900 357890
Offentliga Utgifterna Till Bnp 24.10 11.4 11.4 11 11 11

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Cementtillverkning 93.80 224 224 224 224 224
Lagerförändringar 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000
Elproduktion 1030.87 1350 1350 1350 1350 1450
Gruv Produktion -6.90 4700 4700 4700 4700 4700

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 1301241.27 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000


Afghanistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.