Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 90.45 89.19 90.65 92.14 93.65 96.75

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.93 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
Arbetslöshet 11.20 25 25 25 25 20
Inflation - Betygsätt 1.56 3.8 2.5 4.3 4.3 4.3
Handelsbalans -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Kurantkonto -848.67 -516 -516 -516 -516 -516
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -20 -20 -20 -20 -20
Statsskulden Till Bnp 7.80 9.5 9.5 9.5 9.5 10
Statliga Budgetutskottet -3.40 -11 -11 -13 -13 -13
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.93 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
BNP 19.81 20.46 20.46 21.43 21.43 21.43
Bnp Per Capita 553.49 575 575 575 575 575
Bnp Per Capita Ppp 1978.96 2400 2400 2400 2400 2400
Fasta Bruttoinvesteringar 181686.00 261500 261500 261500 261500 261500
Bnp Från Jordbruk 396052.33 401500 401500 411500 411500 411500
Bnp Från Entreprenad 39642.66 50000 50000 60000 60000 60000
Bnp Från Tillverkning 75024.54 59500 59500 62770 62770 62770
Bnp Från Mining 22030.68 24950 24950 25960 25960 25960
Bnp Från Tjänster 686354.41 726000 726000 776000 776000 776000
Bnp Från Transport 51535.72 53640 53640 63470 63470 63470
Bnp Från Verktyg 19227.35 17350 17350 18350 18350 18350

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 11.20 25 25 25 25 20
Befolkning 33.20 37.3 37.3 39.2 39.2 39.2

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 1.56 3.8 2.5 4.3 4.3 4.3
Kärna Inflation Rate 3.60 2 2 2 2 2
Inflation (Månad) -0.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Mat Inflation -0.40 4 4 4 4 4
Bnp-Deflatorn 269.60 278 277 280 280 288
Konsumentprisindex Kpi 124.38 130 130 127 129 131
KPI bostadshjälpmedel 106.80 109 109 109 109 109
Cpi Transportfordon 108.70 110 112 114 115 117

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Kurantkonto -848.67 -516 -516 -516 -516 -516
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -20 -20 -20 -20 -20
Export 776.73 692 692 692 692 692
Import 6537.64 7060 7060 7060 7060 7060

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 7.80 9.5 9.5 9.5 9.5 10
Statliga Budgetutskottet -3.40 -11 -11 -13 -13 -13
Militära Utgifter 262.00 175 175 175 175 175
Regeringen Budgetutskottet Värde 51319.31 -13550 -13550 -9000 -9000 -9000
Statliga Utgifter 335480.24 387900 387900 357890 357890 357890
Offentliga Utgifterna Till Bnp 24.10 11 11 11 11 11

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Gruv Produktion -6.90 4700 4700 4700 4700 4700
Cementtillverkning 93.80 224 224 224 224 224
Lagerförändringar 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000
Elproduktion 1030.87 1350 1350 1450 1450 1450

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 1301241.27 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000


Afghanistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.