Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 79.87 80 80.28 80.56 80.84 81.41

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.93 1.2 1.2 2.8 2.8 2.8
Arbetslöshet 11.20 13 13 12.7 12.7 12.7
Inflation - Betygsätt 1.56 4 3.6 3.8 3.8 4.3
Handelsbalans -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Kurantkonto -893.51 -516 -516 -516 -516 -516
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -23 -23 -23 -23 -20
Statsskulden Till Bnp 7.80 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Statliga Budgetutskottet -3.40 -11 -11 -11 -11 -13
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.93 1.2 1.2 2.8 2.8 2.8
BNP 19.81 20.46 20.46 20.46 20.46 21.43
Bnp Per Capita 549.39 570 570 570 570 575
Bnp Per Capita Ppp 1978.96 2300 2300 2300 2300 2400
Fasta Bruttoinvesteringar 181686.00 261500 261500 261500 261500 261500
Bnp Från Jordbruk 396052.33 401500 401500 401500 401500 411500
Bnp Från Entreprenad 39642.66 50000 50000 50000 50000 60000
Bnp Från Tillverkning 75024.54 59500 59500 59500 59500 62770
Bnp Från Mining 22030.68 24950 24950 24950 24950 25960
Bnp Från Tjänster 686354.41 726000 726000 726000 726000 776000
Bnp Från Transport 51535.72 53640 53640 53640 53640 63470
Bnp Från Verktyg 19227.35 17350 17350 17350 17350 18350

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 11.20 13 13 12.7 12.7 12.7
Befolkning 33.20 37.3 37.3 37.3 37.3 39.2

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.56 4 3.6 3.8 3.8 4.3
Kärna Inflation Rate 4.60 2 2 2 2 2
Inflation (Månad) -0.60 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Mat Inflation -1.50 4 4 4 4 4
Bnp-Deflatorn 269.60 276 280 279 280 291
Konsumentprisindex Kpi 124.38 124 126 127 129 132
KPI bostadshjälpmedel 108.50 109 109 109 109 109
Cpi Transportfordon 107.30 107 107 107 107 107

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -5760.90 -6368 -6368 -6368 -6368 -6368
Kurantkonto -893.51 -516 -516 -516 -516 -516
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -23 -23 -23 -23 -20
Import 6537.64 7060 7060 7060 7060 7060
Export 776.73 692 692 692 692 692

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 7.80 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
Statliga Budgetutskottet -3.40 -11 -11 -11 -11 -13
Militära Utgifter 262.00 175 175 175 175 175
Regeringen Budgetutskottet Värde 51319.31 -13550 -13550 -13550 -13550 -9000
Statliga Utgifter 335480.24 387900 387900 387900 387900 357890
Offentliga Utgifterna Till Bnp 24.10 11.4 11 11 11 11

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Gruv Produktion -6.90 4700 4700 4700 4700 4700
Elproduktion 1030.87 1350 1350 1350 1350 1450
Cementtillverkning 93.80 224 224 224 224 224
Lagerförändringar 316982.00 481000 481000 481000 481000 481000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 1301241.27 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000


Afghanistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.