Equity Capital And Reserves Byta
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 2264.14B 59.35B
AIA Group 1299:HK 63.2B 6.4B
Bank Of China HK 3988:HK CH 2059661M 21242M
Bank Of East Asia 23:HK 112.85B 6.19B
Chailease Holding 5871:TT TW 100.16B 4.66B
China CITIC Bank 601998:CH CH 560.12B 15.54B
China Construction Bank 939:HK CH 2444774M 79966M
China Life Insurance 601628:CH 467.75B 17.7B
China Merchants Bank 600036:CH CH 755.11B 31.36B
China Merchants Securities 600999:CH CH 107.85B 2.12B
China Pacific Insu 601601:CH CH 221.42B 6.2B
E Sun Financial Hldg 2884:TT TW 187390.93M 5922.54M
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 47227M 1691M
Huatai Securities 601688:CH CH 132B 2.93B
ICBC HK 1398:HK CH 2977677M 84175M
Industrial Bank 601166:CH CH 640.26B 24.67B
Mega Financial 2886:TT TW 330323.86M 3734.9M
New China Life 601336:CH CH 103.76B 2.1B
Ping An Insurance 601318:CH 772.18B 9.62B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 749.72B 77.93BHong Kong Exchanges Eget Kapital Och Reserver - Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Aug 2021.