Sumco | Driftskostnader

Last Quarter:

54.9B JPY

Förra Året:

197B JPY