VENEZUELA FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Venezuela Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7.30 30 30 40 40 36
Inflation - Betygsätt 200000.00 400000 600000 300000 250000 4500
Ränta 20.56 21 21 22 22 20
Handelsbalans -782.00 -3540 -3600 -3050 -2950 -2750
Statsskulden Till Bnp 23.00 35 35 40 40 50
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Lagren Marknaden 308679.88
317530 284381 254705 228114 146769
Valuta 248520.90
248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43
10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -13.20
-16 -17.5 -19 -19 -17
BNP 482.40
400 400 280 280 300
Fasta Bruttoinvesteringar 3219.00
2704 2656 2607 2607 1763
Bnp Per Capita 13709.04
6500 6500 6200 6200 6000
Bnp Per Capita Ppp 16745.02
10000 10000 9000 9000 7500
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7.30
30 30 40 40 36
Egenföretagare 13089081.00
1200000 1200000 1000000 1000000 1000000
Arbetslösa Personer 1035238.00
5000000 6500000 8000000 8500000 9500000
Minimilöner 180000000.00
180000000 180000000 190000000 190000000 190000000
Befolkning 31.43
31.74 31.74 31.95 31.95 32
Sysselsättningsgraden 92.67
80 80 75 75 70
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 200000.00
400000 600000 300000 250000 4500
Inflation (Månad) 200.00
220 240 150 125 80
Konsumentprisindex Kpi 2146.10
8000 8000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30
1486 1307 1115 1116 3112
Kärna Inflation Rate 60.30
150 120 87.65 87.73 40
Mat Inflation 315.00
250 250 370 370 420
Cpi Transportfordon 1995.10
81799 61848 17956 15961 185544
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 20.56
21 21 22 22 20
Penningmängden M0 20050.42
1905897395 2771182687 3604352147 4405976252 10925275795
Penningmängden M1 36188.13
1245982864 20200000 1238466545 1234725547 70800000
Penningmängden M2 36277.11
3370630399 4863238569 6260157449 7567174002 16796784465
Penningmängden M3 36277.11
3370630354 4863238481 6260157326 7567173851 16796784293
Valutareserven 8343.00
8500 8400 8300 8300 8100
Banks Balansräkning 22835507059.00
26141945667 45640301709 26146509781 26146540043 60606340348
Värde Ränta 14.70
14.89 14.89 15.89 15.89 13.89
Centralbanken Balansräkning 110328931.56
19052157829 24403089157 22887950131 20245694057 20177802912
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -782.00
-3540 -3600 -3050 -2950 -2750
Export 8483.00
4660 4400 4350 4300 4250
Import 9576.00
8200 8000 7400 7250 7000
Kurantkonto -5113.00
-9000 -8800 -8600 -8600 -8600
Bytesbalans Till Bnp 2.00
2.1 2.1 2 2 2
Utlandsskulden 0.00
247 410 248 250 421
Guldreserver 150.00
135 134 131 133 132
Råolja Produktion 1448.00
1500 1370 1400 1450 1700
Terrorism Index 3.63
3.9 3.9 4.2 4.2 4
Utländska Direktinvesteringar -558.00
-2000 -2500 -2700 -2800 -3000
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00
35 35 40 40 50
Statliga Budgetutskottet -20.00
-30 -30 -45 -45 -40
Statliga Utgifter 2747.00
2307 2266 2225 2225 1505
Militära Utgifter 260.70
270 270 265 265 275
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduktion 0.81
-4 -4 -6 -5.7 -6.6
Lagerförändringar 1477.00
300 -55.94 -17.01 821 380
Internet hastighet 1827.10
1836 1825 1810 1831 1823
IP-adresser 2571911.00
2579064 2576762 2577760 2577791 2577772
Stål Produktion 60.00
50.02 47.42 47.18 47.16 47.16
Konkurrenskraft - Index 3.23
3.23 3.23 3.16 3.16 3
Konkurrenskraft Rank 127.00
127 127 124 124 122
Lätt Att Göra Affärer 188.00
187 187 185 185 185
Korruption Index 18.00
18 18 16 16 17
Korruption Placering 169.00
170 170 173 173 174
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 67.00
53 48 45 45 42
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.22
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.55
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
Konsument - Spendera 10233.00
8596 8442 8289 8289 5606
Privat - Sektor - Credit 54502835906.00
96392320000 6501587168 17429886382 27633793615 14399087230
Bensinpriser 0.00
0 0 0 0 0
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00
34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00
34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00
12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50
24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00
19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 55.96
256 131 52.26 166 168
Temperatur 26.52
24.9 24.99 25.18 26.6 25.65