Venezuela Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 7.30 35 37 37 40 44
Inflation - Betygsätt 833997.00 1000000 800000 250000 200000 4500
Ränta 21.90 21 22 22 22 20
Handelsbalans -782.00 -5000 -3050 -2950 -2940 -4900
Statsskulden Till Bnp 23.00 35 40 40 40 50
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lagren Marknaden 574.59
341310 304944 272475 243482 155195
Valuta 248520.90
248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43
10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -13.20
-17.5 -14 -12.5 -10 -4
BNP 482.40
400 280 280 280 300
Fasta Bruttoinvesteringar 3219.00
2656 2768 2817 2897 2345
Bnp Per Capita 13709.04
6500 6200 6200 6200 6000
Bnp Per Capita Ppp 16745.02
10000 9000 9000 9000 7500
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 7.30
35 37 37 40 44
Egenföretagare 13089081.00
1200000 1000000 1000000 1000000 750000
Arbetslösa Personer 1035238.00
6500000 8000000 8500000 9000000 9500000
Minimilöner 180000000.00
180000000 190000000 190000000 190000000 190000000
Befolkning 31.43
31.74 31.95 31.95 31.95 32
Sysselsättningsgraden 92.67
80 75 70 70 60
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 833997.00
1000000 800000 250000 200000 4500
Inflation (Månad) 148.00
240 150 125 100 80
Konsumentprisindex Kpi 2146.10
8000 9000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30
1307 1115 1116 2790 3112
Kärna Inflation Rate 60.30
120 87.65 87.73 87.79 40
Mat Inflation 315.00
400000 200000 160000 140000 1000
Cpi Transportfordon 1995.10
61848 17956 15961 285825196 185544
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 21.90
21 22 22 22 20
Penningmängden M0 35949.41
50086876 55486247 56581592 56803799 56860349
Penningmängden M1 65523.23
20200000 158798578 161276231 161726629 70800000
Penningmängden M2 65821.31
146247128 159954017 162442271 162893972 162994157
Penningmängden M3 65821.31
146102119 159799881 162287120 162738753 162838955
Valutareserven 8451.00
8400 8300 8300 8200 8100
Banks Balansräkning 52286523885.00
45640301709 28396519384 73093972406 21551157866 60606340348
Värde Ränta 14.70
13.8 14.8 14.8 14.8 12.8
Centralbanken Balansräkning 2957639097.00
5601367719 6343254134 5826070587 6021755188 5954327386
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -782.00
-5000 -3050 -2950 -2940 -4900
Export 8483.00
4400 4350 4300 4360 4250
Import 9576.00
8000 7400 7250 7300 7000
Kurantkonto -5113.00
-8800 -8600 -8600 -8500 -8600
Bytesbalans Till Bnp 2.00
2.1 2 2 2 2
Utlandsskulden 0.00
410 248 250 249 421
Guldreserver 164.20
174 172 175 173 174
Råolja Produktion 1434.00
1370 1300 1250 1180 1500
Terrorism Index 3.63
3.9 4.2 4.2 4.2 4
Utländska Direktinvesteringar -558.00
-2500 -2700 -2800 -2800 -3000
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00
35 40 40 40 50
Statliga Budgetutskottet -20.00
-30 -45 -45 -45 -40
Statliga Utgifter 2747.00
2266 2362 2404 2472 2002
Militära Utgifter 260.70
270 265 265 265 275
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion 0.81
-4 -6 -5.7 -6.5 -6.6
Lagerförändringar 1477.00
-55.94 -17.01 821 450 380
Internet hastighet 1827.10
1825 1810 1831 1825 1823
IP-adresser 2571911.00
2576762 2577760 2577791 2577625 2577772
Stål Produktion 10.00
27.97 30.17 30.32 30.33 30.33
Konkurrenskraft - Index 43.17
44.17 44.17 44.17 44.17 49.17
Konkurrenskraft Rank 127.00
127 127 127 127 127
Lätt Att Göra Affärer 188.00
189 185 185 185 188
Korruption Index 18.00
18 18 18 18 18
Korruption Placering 169.00
169 169 169 169 169
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 67.00
48 45 45 44 42
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.22
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.55
12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
Konsument - Spendera 10233.00
8442 8800 8954 9210 7456
Privat - Sektor - Credit 19664362238.00
6501587168 18425399053 22158683741 2800000000 31338296035
Bensinpriser 0.00
0 0 0 0 0
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00
34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00
34 34 34 34 34
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00
12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50
24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate För Företag 19.00
19 19 19 19 19
Social Trygghet För Anställda 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 55.96
131 52.26 166 165 168
Temperatur 26.52
24.99 25.18 26.6 26.59 25.65VENEZUELA FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER