Markets Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Lagren Marknaden 6204.23 636 252 100 39.65 6.23
Valuta 248520.90 248521 248521 248521 248521 248521
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Overview Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.60 -14 -12.5 -10 -8 -4
Arbetslöshet 7.30 37 37 40 40 44
Inflation - Betygsätt 1300000.00 800000 250000 200000 180000 4500
Inflation (Månad) 144.00 150 125 100 125 80
Ränta 21.84 22 22 22 22 20
Handelsbalans -782.00 -3050 -2950 -2940 -2950 -2750
Kurantkonto -5113.00 -8600 -8600 -8500 -8600 -8600
Bytesbalans Till Bnp 2.00 2 2 2 2 2
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 40 40 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -45 -45 -40
Konsument - Confidence 72.00 45 45 44 45 42
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
GDP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.60 -14 -12.5 -10 -8 -4
BNP 482.40 280 280 280 280 300
Fasta Bruttoinvesteringar 3219.00 2768 2817 2897 2961 2843
Bnp Per Capita 13709.04 6200 6200 6200 6200 6000
Bnp Per Capita Ppp 16745.02 9000 9000 9000 9000 7500
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.30 37 37 40 40 44
Egenföretagare 13089081.00 1000000 1000000 1000000 1000000 750000
Arbetslösa Personer 1035238.00 8000000 8500000 9000000 9000000 9500000
Minimilöner 1800000000.00 190000000 190000000 190000000 190000000 190000000
Befolkning 31.43 31.95 31.95 31.95 31.95 32
Sysselsättningsgraden 92.67 75 70 70 65 60
Prices Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1300000.00 800000 250000 200000 180000 4500
Inflation (Månad) 144.00 150 125 100 125 80
Konsumentprisindex Kpi 2146.10 9000 9000 9000 9000 9900
Kärna Konsumentprisindexet 594.30 1115 1116 1116 1010 1414
Mat Inflation 315.00 200000 160000 140000 120000 1000
Cpi Transportfordon 1995.10 15962795 4989745 3992195 3593175 165286055
Money Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 21.84 22 22 22 22 20
Valutareserven 8798.00 8300 8300 8200 8300 8100
Värde Ränta 14.70 14.8 14.8 14.8 17 18
Trade Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -782.00 -3050 -2950 -2940 -2950 -2750
Kurantkonto -5113.00 -8600 -8600 -8500 -8600 -8600
Bytesbalans Till Bnp 2.00 2 2 2 2 2
Import 9576.00 7400 7250 7300 7300 7000
Export 8483.00 4350 4300 4360 4350 4250
Råolja Produktion 1464.00 1300 1250 1180 1200 1500
Utländska Direktinvesteringar -558.00 -2700 -2800 -2800 -2800 -3000
Government Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 23.00 40 40 40 40 50
Statliga Budgetutskottet -20.00 -45 -45 -45 -45 -40
Statliga Utgifter 2747.00 2362 2404 2472 2527 2426
Militära Utgifter 260.70 265 265 265 265 275
Taxes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 0.81 -6 -5.7 -6.5 -6.4 -6.6
Lagerförändringar 1477.00 -17.01 821 450 450 268
Consumer Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 72.00 45 45 44 45 42
Konsument - Spendera 10233.00 8800 8954 9210 9414 9038
Privat - Sektor - Credit 75696142320.00 18425399053 22158683741 2800000000 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer