Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.32 1.32 1.31 1.3 1.29 1.28
Lagren Marknaden 7207.59 7001 6926 6852 6779 6634
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.01 1.34 1.38 1.43 1.48 1.59
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.1 1.4 1.3 1.2 1.5
Arbetslöshet 3.90 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8
Inflation - Betygsätt 1.90 1.7 1.8 1.9 2 2.1
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
Handelsbalans -3825.00 -2700 -2900 -3300 -3600 -3100
Kurantkonto -26522.00 -20400 -20500 -18700 -24600 -22800
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.8
Statsskulden Till Bnp 84.70 83.4 83.4 83.4 83.4 82.5
Statliga Budgetutskottet -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Förtroendekommissionen -23.00 -26 -22 -14 -10 2
Tillverkning - Pmi 52.00 49.5 51.2 52.5 52.9 52.9
Tjänster Pmi 51.30 49.9 50.1 50.9 52.6 52.5
Konsument - Confidence -13.00 -12 -16 -17 -12 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.1 1.4 1.3 1.2 1.5
BNP 2622.43 2890 2890 2890 2890 2950
Bnp Fasta Priser 511175.00 507385 509500 512840 519354 527144
Bruttonationalprodukt 521840.00 517773 522436 524449 530189 538142
Fasta Bruttoinvesteringar 85462.00 86553 85797 86313 86829 88132
Bnp Per Capita 42514.49 43200 43200 43200 43200 43800
Bnp Per Capita Ppp 39753.24 40700 40700 40700 40700 41100
Bnp Från Jordbruk 2875.00 2877 2871 2859 2921 2965
Bnp Från Entreprenad 28470.00 28010 28101 28690 28926 29359
Bnp Från Tillverkning 45190.00 45890 45725 45848 45913 46602
Bnp Från Mining 4665.00 4630 4677 4758 4740 4811
Bnp Från Offentlig Förvaltning 20832.00 20828 20899 20930 21165 21483
Bnp Från Tjänster 365436.00 361385 363494 365475 369476 375018
Bnp Från Transport 19855.00 19307 19512 19708 20173 20475
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.90 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8
Egenföretagare 32714.00 32600 32600 32650 32650 32700
Arbetslösa Personer 1039.20 1011 1025 1090 1100 1200
Deltid Sysselsättning 8596.00 8550 8550 8550 8550 8500
Heltid 24118.00 24050 24050 24100 24100 24200
Sysselsättningsgraden 76.10 75.9 75.9 76 76 75.8
Claimant Count Förändring 27.00 5 7 11 7 6
Arbetskraftsdeltagande 79.30 79.1 79.2 79.2 79.3 79.5
Långtidsarbetslöshet 1.10 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5
Ungdomsarbetslöshet 11.00 11.3 11.5 11.5 11.5 11.9
Arbetskostnaderna 104.80 107 107 109 109 112
Produktivitet 101.60 102 102 103 104 106
Lediga Jobb 854.00 851 845 836 825 805
Löner 530.00 531 537 543 548 566
Lönerna I Manufacturing 609.00 618 618 625 629 649
Löne Tillväxt 3.40 3.4 3.4 3.6 3.6 3.2
Minimilöner 8.21 7.83 8.21 8.21 8.21 8.5
Befolkning 66.19 66.36 66.36 66.36 66.57 66.95
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Pensionsåldern Män 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Levnadslön Familj 1300.00 1272 1272 1274 1347 1390
Levnadslön Individuella 895.00 879 879 881 927 957
Genomsnittlig Veckoarbetstid 32.00 32.2 32.3 32.3 32.3 32.3
Sysselsättning Ändra 222.00 100 85 -82 120 110
Löner Lågutbildade 1320.00 1220 1220 1222 1368 1411
Löner Högutbildad 2330.00 2182 2182 2186 2414 2491
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 1.7 1.8 1.9 2 2.1
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
Konsumentprisindex Kpi 106.80 107 107 109 109 112
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.81 107 107 109 109 112
Kärna Konsumentprisindexet 106.90 107 107 108 109 111
Kärna Inflation Rate 1.80 1.7 1.5 1.6 1.6 2
Bnp-Deflatorn 104.64 106 106 107 108 110
Producentpriserna Förändras 2.20 1.7 1.6 1.8 2 2.2
Mat Inflation 1.10 1.1 0.9 1.2 1.5 1.9
Inflationsförväntningar 3.20 2.5 1.9 1.7 2.2 2
Producentpriserna 114.90 115 116 117 117 120
KPI bostadshjälpmedel 104.30 105 106 107 108 110
Cpi Transportfordon 110.40 108 112 113 114 116
Kärnproducentpriser 113.80 113 114 115 116 118
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
Penningmängden M0 82436.00 85100 91200 101900 105700 119400
Penningmängden M1 1767676.00 1851000 1951000 2111000 2155400 2510800
Interbankränta 0.84 0.92 0.92 0.92 0.92 1.42
Penningmängden M2 2405975.00 2651000 2746000 2856000 2913800 3129100
Penningmängden M3 2875237.00 3124000 3184000 3224000 3250000 3420000
Valutareserven 174993.49 175000 179000 185000 189000 205000
Banks Balansräkning 3781467.00 3890000 4080000 4220000 4350000 4510000
Centralbanken Balansräkning 592313.00 605000 616000 625000 642000 669200
Lån Till Den Privata Sektorn 2439096.00 2450000 2480000 2520000 2590000 2680000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Utlåningsräntan 1.00 1 1 1 1 1.5
Privat skuld och BNP 229.40 225 225 225 225 221
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -3825.00 -2700 -2900 -3300 -3600 -3100
Kurantkonto -26522.00 -20400 -20500 -18700 -24600 -22800
Bytesbalans Till Bnp -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.8
Import 58487.00 57100 57800 58500 59100 59800
Export 54662.00 54400 54900 55200 55500 56700
Utlandsskulden 6301189.00 6583000 6655000 6669000 6686000 6811000
Kapitalflöden 33427.00 13600 16500 16500 38200 36900
Utländska Direktinvesteringar 8525.00 36200 22500 -9700 15600 15900
Guldreserver 310.30 310 310 310 310 310
Råolja Produktion 924.00 800 800 800 800 750
Inkomster Från Turism 1973.00 1870 2600 2700 2250 2490
Turister 3055.00 3220 4010 3490 2990 3040
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 84.70 83.4 83.4 83.4 83.4 82.5
Statliga Budgetutskottet -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Regeringen Budgetutskottet Värde 6093.00 5100 -4400 -2200 1900 2100
Statliga Utgifter 92768.00 92557 92170 91945 94252 95666
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.50 38 38 38 38 38.4
Statsskuld 664.00 -1240 -3210 -3200 -2840 -2460
Asylansökningar 3840.00 2980 2850 2900 2510 2210
Statliga Intäkter 64489.00 64450 57420 58900 59870 61870
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 17
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Social - Säkerhet - Betygsätt 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Social Security Rate För Företag 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Social Trygghet För Anställda 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -23.00 -26 -22 -14 -10 2
Tillverkning - Pmi 52.00 49.5 51.2 52.5 52.9 52.9
Tjänster Pmi 51.30 49.9 50.1 50.9 52.6 52.5
Industriproduktion -0.90 0.5 0.9 0.8 1.1 1.8
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 0.3 -0.3 0.6 0.4 0.5
Manufacturing Produktion -1.10 0.1 0.7 0.5 0.9 1.5
Kapacitetsutnyttjande 81.30 80 79.9 79.5 79.6 79.5
Nya Beställningar 10747.00 15620 15780 15820 15960 16480
Fabriks Beställningar 1.00 -1 -6 -8 -5 -4
Konkurser 4725.00 4500 4900 4800 4500 4600
Företagens Vinster 112291.00 115000 116000 116000 117000 115000
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -57.00 -76 -48 -40 -36 -12
Bilproduktionen 120649.00 145200 136500 134000 115000 125000
Bilregistreringar 81969.00 465000 245000 362000 151000 174000
Liten - Affärs - Känsla -31.00 -26 -22 -28 -24 -7
Ledande Ekonomiska Index 0.20 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5
Privat investering -1.40 -1 -2.2 -1.6 -0.8 0.5
Gruv Produktion -0.60 -2 -1.4 0.1 0.5 1.5
Stål Produktion 520.00 680 640 640 770 850
Komposit - Pmi 51.50 49.8 50.2 51.1 52.4 52.8
Elproduktion 29953.00 27100 25100 26000 30100 30200
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -13.00 -12 -16 -17 -12 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.00 3.2 1.4 1.9 1.5 2.2
Konsument - Spendera 337646.00 334572 336651 337963 343048 348194
Disponibel Personlig Inkomst 340827.00 338285 342065 342303 344917 350091
Personliga Besparingar 4.30 4.7 4.9 5.1 6.2 7.9
Bankernas Utlåningsränta 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5 3
Hushållen Skuld Till Bnp 86.50 87 87 87 87 85
Konsumentkrediter 1095.00 492 1489 852 691 702
Bensinpriser 1.57 1.53 1.49 1.45 1.42 1.42
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bostäder 46930.00 43220 43400 45100 41420 44750
Byggproduktionen 1.80 0.2 0.5 0.6 0.5 1.2
Housing - Index 766.40 762 769 775 785 795
Beviljade Bostadslån 66.77 66.5 70.2 75.4 79.1 86.6
Mort - Tillämpningar 40634.00 44900 45400 48900 49200 52600
Husägande Betyg 65.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62
Entreprenad Beställningar -10.50 -4.6 -7.7 -3.6 -2.4 1.5
Konstruktion Pmi 49.50 49.1 50.6 51.2 52.6 54


United-kingdom Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer