Ukraine Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6
Arbetslöshet 8.30 9.4 8.4 8.5 8.7 8.2
Inflation - Betygsätt 9.50 8.9 6.5 6.3 6 5.2
Ränta 18.00 18 17.5 17 17 16
Handelsbalans -1468.10 -1130 -480 -400 -1324 -830
Statsskulden Till Bnp 71.80 65 61 61 61 64
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 27.78
28.39 28.52 28.66 28.8 29.35
Lagren Marknaden 607.57
526 513 502 490 446
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40
0.4 0.3 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80
3.7 3.1 2.5 2.2 2.9
BNP 112.15
113 115 115 115 116
Bnp Fasta Priser 244789.00
284556 224226 250909 250174 300128
Fasta Bruttoinvesteringar 47596.00
70444 37250 48786 48643 74300
Bnp Per Capita 2991.63
3100 3300 3300 3300 3500
Bnp Per Capita Ppp 7894.39
7900 8000 8000 8000 8100
Bnp Från Jordbruk 12591.00
34735 7541 12906 12868 36636
Bnp Från Entreprenad 7308.00
9186 3950 7491 7469 9688
Bnp Från Tillverkning 28619.00
31748 26148 29334 29249 33485
Bnp Från Mining 11441.00
12418 11459 11727 11693 13098
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13292.00
13382 13482 13624 13584 14115
Bnp Från Tjänster 37291.00
35306 32608 38223 38111 37238
Bnp Från Transport 21757.00
22480 19232 22301 22236 23710
Bnp Från Verktyg 774.00
757 670 793 791 798
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 8.30
9.4 8.4 8.5 8.7 8.2
Arbetslösa Personer 287.10
365 303 301 297 370
Löner 9042.00
9000 8000 9015 9015 10000
Löne Tillväxt 23.00
13 21.81 21.5 21.33 6
Befolkning 42.41
42.02 41.93 41.85 41.76 38.37
Pensionsåldern Kvinnor 58.50
58.5 59 58.5 58.5 59.5
Pensionsåldern Män 60.00
60 60 60 60 60
Arbetskraftsdeltagande 62.90
62.6 63.03 63.06 62.8 63.5
Levnadslön Familj 6610.00
7000 8000 6134 6019 8000
Levnadslön Individuella 4690.00
4447 4414 4397 4380 4438
Egenföretagare 15836.30
15963 15805 15768 16277 17084
Sysselsättningsgraden 66.60
65.72 65.8 66.87 66.88 66.41
Minimilöner 3723.00
3723 4400 3266 3088 5100
Löner Högutbildad 5720.00
5250 5250 4752 4919 5300
Löner Lågutbildade 3680.00
3592 3400 3021 3107 3700
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 9.50
8.9 6.5 6.3 6 5.2
Konsumentprisindex Kpi 101.70
110 108 106 108 123
Kärna Konsumentprisindexet 108.80
115 119 119 119 124
Kärna Inflation Rate 8.80
5.4 8.98 9.01 9.03 3.5
Inflation (Månad) 1.70
0.3 0.9 0.7 0.5 0.2
Mat Inflation 7.00
10.5 9 8.7 6.9 6.9
Cpi Transportfordon 103.10
111 105 107 109 124
Exportpriserna 112.80
111 112 112 112 112
Producentpriserna 362.50
395 423 433 446 572
Producentpriserna Förändras 18.90
22.5 24 24.5 23 18
Importpriserna 112.00
112 113 113 113 113
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 18.00
18 17.5 17 17 16
Interbankränta 17.96
17.96 17.46 16.96 16.96 15.96
Penningmängden M0 348284.00
352864 358076 363235 368361 413060
Penningmängden M1 630845.00
644258 657629 670955 684221 800902
Penningmängden M2 1245800.00
1263358 1283935 1304404 1324684 1500255
Penningmängden M3 1248549.00
1266220 1286965 1307719 1328285 1505989
Valutareserven 167400.00
157723 150253 149005 149079 149099
Banks Balansräkning 1946174.00
1849906 1929158 1929167 1929169 2127762
Lån Till Den Privata Sektorn 801115.84
805535 816140 826794 837361 931136
Värde Ränta 9.13
9.13 8.63 8.13 8.13 7.13
Centralbanken Balansräkning 1012144.00
1016927 1015854 1016694 1016137 1016368
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans -1468.10
-1130 -480 -400 -1324 -830
Export 3642.90
3980 4320 3850 3714 4670
Import 5111.00
5110 4800 4250 5039 5500
Kurantkonto -3878.00
-2308 -1868 -1966 -1998 -1990
Bytesbalans Till Bnp -1.90
-3 -4 -4 -4 -3.5
Utlandsskulden 113751.00
112898 112454 111905 111610 109712
Kapitalflöden -432.00
-162 -489 -546 -564 -653
Guldreserver 24.30
24.53 24.74 24.93 25.06 25.2
Utländska Direktinvesteringar 667.00
595 621 628 625 632
Råolja Produktion 32.00
31.98 31.98 31.98 31.98 31.98
Remitteringar 2819.00
2885 2896 2946 2951 2971
Villkor För Handel 100.80
99.27 99.39 99.25 99.28 99.26
Terrorism Index 6.56
6.56 6.56 6.56 6.56 6.56
Vapen Sales 240.00
436 433 431 428 499
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 71.80
65 61 61 61 64
Statliga Budgetutskottet -1.40
-2.4 -2.6 -2.6 -2.6 -2
Regeringen Budgetutskottet Värde 7329.52
27310 17997 24933 27772 25006
Statliga Utgifter 55563.00
71500 53888 56952 56785 75413
Statliga Intäkter 857158.93
505206 497658 572747 547474 545417
Statsskuld 756271654.37
773791276 790540473 807025919 823248212 958076640
Skatteutgifter 841613.00
474376 479661 547814 519702 520411
Militära Utgifter 3354.20
3064 2989 2913 2837 2618
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion -1.30
2.3 1.8 2.1 1.9 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) 1.70
1.5 6.5 0.8 2.1 1
Manufacturing Produktion -1.60
-0.06 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
Lagerförändringar -5383.00
15100 8898 8904 8903 16500
Internet hastighet 12799.43
14828 15075 15316 15546 17381
IP-adresser 5156332.00
5360883 5371868 5378505 5415236 5569160
Korruption Index 30.00
30 30 30 30 30
Korruption Placering 130.00
130 130 130 130 130
Lätt Att Göra Affärer 71.00
71 69 68 67 65
Elproduktion 13942.50
13744 13521 13047 13201 13333
Konkurrenskraft - Index 57.03
57.53 57.53 57.53 57.53 60.03
Konkurrenskraft Rank 83.00
83 83 83 83 83
Förtroendekommissionen 117.20
117 115 114 113 112
Cementtillverkning 739.00
827 834 838 841 847
Gruv Produktion 0.70
0.79 0.77 0.76 0.77 0.77
Stål Produktion 1787.00
1769 1767 1767 1769 1768
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 62.60
63.58 63.28 63.29 63.3 63.3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -5.00
1 1.3 1.2 1.1 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.90
5 6.2 6.4 6.7 6.4
Konsument - Spendera 181290.00
224920 179353 185822 185278 237229
Bankernas Utlåningsränta 18.06
17.21 16.71 16.21 16.21 15.21
Bensinpriser 1.13
1.11 1.09 1.07 1.05 0.97
Konsumentkrediter 148728.68
153737 158495 162127 164970 174115
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00
18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00
20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 22.00
22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 0.00
0 0 0 0 0
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 1.52
2.31 -3.15 13.38 10.44 7.86
Utfällning 24.89
41.25 34.25 46.95 46.95 47.24UKRAINE FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER