UKRAINE FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Ukraine Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.7 0.4 0.3 0.5 0.6
Arbetslöshet 8.30 9.4 9.4 9.5 9.2 8.2
Inflation - Betygsätt 9.00 8.9 8.9 6.5 6.3 5.2
Ränta 18.00 18 18 17.5 17 16
Handelsbalans -1331.30 -570 -1130 -480 -400 -830
Statsskulden Till Bnp 79.00 82.9 82.9 84.4 84.4 86.1
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 28.08
28.23 28.36 28.5 28.63 29.17
Lagren Marknaden 538.85
516 504 493 481 438
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00
0.7 0.4 0.3 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80
3.5 3.7 3.1 2.5 2.2
BNP 112.15
113 113 115 115 116
Bnp Fasta Priser 244789.00
294257 284556 224226 250909 298087
Fasta Bruttoinvesteringar 47596.00
48938 70444 37250 48786 73794
Bnp Per Capita 2991.63
3100 3100 3300 3300 3500
Bnp Per Capita Ppp 7894.39
7900 7900 8000 8000 8100
Bnp Från Jordbruk 12591.00
55131 34735 7541 12906 36387
Bnp Från Entreprenad 7308.00
7283 9186 3950 7491 9623
Bnp Från Tillverkning 28619.00
26521 31748 26148 29334 33257
Bnp Från Mining 11441.00
11910 12418 11459 11727 13009
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13292.00
13299 13382 13482 13624 14019
Bnp Från Tjänster 37291.00
33121 35306 32608 38223 36984
Bnp Från Transport 21757.00
22029 22480 19232 22301 23549
Bnp Från Verktyg 774.00
797 757 670 793 793
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 8.30
9.4 9.4 9.5 9.2 8.2
Arbetslösa Personer 292.80
306 365 326 319 370
Löner 9170.00
7800 9000 8000 9390 10000
Löne Tillväxt 24.95
24.69 13 23.89 23.76 6
Befolkning 42.41
40.56 42.02 41.93 41.85 38.37
Pensionsåldern Kvinnor 58.50
58.5 58.5 59 59 59.5
Pensionsåldern Män 60.00
60 60 60 60 60
Arbetskraftsdeltagande 62.90
62.66 62.6 62.15 62.61 63.5
Levnadslön Familj 6440.00
7000 7000 8000 6012 8000
Levnadslön Individuella 4840.00
4510 4562 4526 4490 4301
Egenföretagare 15836.30
16187 15963 16439 16495 17084
Sysselsättningsgraden 66.60
65.72 65.06 65.13 65.68 65.4
Minimilöner 3723.00
3723 3723 4400 3266 5100
Löner Högutbildad 5170.00
5250 5250 5250 4398 5300
Löner Lågutbildade 3230.00
3592 3592 3400 2743 3700
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 9.00
8.9 8.9 6.5 6.3 5.2
Konsumentprisindex Kpi 100.00
111 110 108 106 122
Kärna Konsumentprisindexet 108.70
114 115 118 118 124
Kärna Inflation Rate 8.70
6 5.4 8.14 8.09 3.5
Inflation (Månad) 0.00
0.4 0.3 0.9 0.7 0.2
Mat Inflation 7.10
13.2 10.5 9 9 6.9
Cpi Transportfordon 100.70
111 111 105 107 123
Exportpriserna 115.50
116 115 115 115 115
Producentpriserna 358.20
369 395 423 433 572
Producentpriserna Förändras 18.10
21 22.5 24 24.5 18
Importpriserna 115.40
116 115 116 115 116
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 18.00
18 18 17.5 17 16
Interbankränta 18.22
18.22 18.22 17.72 17.22 16.22
Penningmängden M0 344169.00
349752 355281 360619 365925 417195
Penningmängden M1 639410.00
638695 638565 638572 638572 638572
Penningmängden M2 1226931.00
1233304 1254185 1273916 1293390 1479791
Penningmängden M3 1233229.00
1225885 1244497 1263165 1281659 1457696
Valutareserven 17232.00
18900 17030 17043 17048 17048
Banks Balansräkning 1896431.00
1889313 1849906 1889670 1889666 2127762
Lån Till Den Privata Sektorn 765186.44
769246 777311 785185 793076 869219
Värde Ränta 9.13
9.13 9.13 8.63 8.13 7.13
Centralbanken Balansräkning 996793.00
998592 999133 999132 999130 999131
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -1331.30
-570 -1130 -480 -400 -830
Export 3618.70
4050 3980 4320 3850 4670
Import 4950.00
4620 5110 4800 4250 5500
Kurantkonto -1715.00
-700 -790 -776 -777 -777
Bytesbalans Till Bnp -1.90
-2.3 -2.3 -2 -2 -1.7
Utlandsskulden 113751.00
117407 117255 117312 117533 118276
Kapitalflöden -327.00
-1474 -1111 -853 -1144 -1091
Guldreserver 24.30
24.39 24.63 24.84 25.02 25.27
Utländska Direktinvesteringar 298.00
563 542 556 571 579
Råolja Produktion 32.00
31.9 31.9 31.9 31.9 31.9
Remitteringar 2584.00
2655 2669 2590 2646 2662
Villkor För Handel 100.10
99.57 99.9 99.53 99.78 99.73
Terrorism Index 6.56
6.25 5.92 5.65 5.39 2.57
Vapen Sales 240.00
451 436 433 431 499
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 79.00
82.9 82.9 84.4 84.4 86.1
Statliga Budgetutskottet -1.40
-2.4 -2.4 -2.6 -2.6 -2
Regeringen Budgetutskottet Värde 13356.16
26875 20069 16572 21460 20021
Statliga Utgifter 55563.00
51378 71500 53888 56952 74900
Statliga Intäkter 652069.66
544168 447643 493645 499141 490693
Statsskuld 759063448.10
758588170 775868741 792894075 809653411 963494594
Skatteutgifter 643825.90
517293 426915 477073 477681 470673
Militära Utgifter 3354.20
3170 3064 2989 2913 2618
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriproduktion -0.50
2.2 2.3 1.8 2.1 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.50
2.7 1.5 6.5 0.8 1
Manufacturing Produktion 2.30
2.05 2.16 2.15 2.15 2.15
Lagerförändringar -5383.00
34400 15100 8898 8904 16500
Internet hastighet 12799.43
14586 14828 15075 15316 17381
IP-adresser 5156332.00
5297454 5360883 5371868 5378505 5569160
Korruption Index 30.00
29 29 29 29 30
Korruption Placering 130.00
130 129 128 127 124
Lätt Att Göra Affärer 76.00
70 70 69 67 62
Elproduktion 13942.50
12924 13744 13521 13047 13333
Konkurrenskraft - Index 4.11
4.02 4.02 4.04 4.05 4.04
Konkurrenskraft Rank 81.00
82 82 81 80 80
Förtroendekommissionen 118.30
115 114 113 112 111
Cementtillverkning 739.00
818 827 834 838 847
Gruv Produktion 4.50
4.4 3.99 3.99 3.99 3.99
Stål Produktion 1815.00
1804 1781 1777 1778 1779
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 60.30
60.05 60.52 60.63 60.58 60.58
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.70
5.2 1 1.3 1.2 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.50
6.7 5 6.2 6.4 6.4
Konsument - Spendera 181290.00
194029 224920 179353 185822 235615
Bankernas Utlåningsränta 16.56
16.56 16.56 16.06 15.56 14.56
Bensinpriser 1.03
1.05 0.99 0.94 0.88 0.7
Konsumentkrediter 140510.10
143708 147646 150814 153256 160851
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 19 19 20
Personliga Skattesats 18.00
18 18 18 18 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00
20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 22.00
22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 0.00
0 0 0 0 0
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 1.52
18.01 2.31 -3.15 13.38 7.86
Utfällning 24.89
56.02 41.25 34.25 46.95 47.24