UCB | Utdelning Per Aktie - Skatte

Last Quarter:

1.06 EUR

Förra Året:

1.07 EUR