Terna Rete Elettrica Nazionale | Nettokassaflödet Från Den Löpande Verksamheten

Förra Året:

1.19B EUR