Telecom Italia | Bokfört Värde Per Aktie

Last Quarter:

0.94 EUR

Förra Året:

0.94 EUR