TCS | Uppskjuten Skatt

Last Quarter:

-3.41B INR

Förra Året:

-2.5B INR