TCS | Utestående Stamaktier

Last Quarter:

1.95B INR

Förra Året:

1.95B INR