Sydney Airport | Avskrivningar På Immateriella Tillgångar

Last Quarter:

85.8M AUD

Förra Året:

85.8M AUD