Schweiz Regeringen Senaste Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 29.7 31.7 31.1 31.1 31.1 30.7
Statliga Budgetutskottet 1.2 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 1373 568 1112 24.21 -1064 -868
Statliga Utgifter 19858 20375 20346 20354 20315 21323
Offentliga Utgifterna Till Bnp 33 33 33 33 33 33
Statliga Intäkter 223705 222598 224348 225222 226097 233975
Statsskuld 197684 227497 207339 197260 187181 166772
Skatteutgifter 221715 219309 223235 225198 227161 234842
Credit - Betyg 100
Militära Utgifter 4604 4508 4543 4578 4614 4714
Asylansökningar 1230 1664 1730 1722 1700 1689
[+]