Schweiz - Statsskulden till BNP - PrognosSchweiz Regeringen Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 29.7 31.7 31.7 31.1 31.1 30.7
Statliga Budgetutskottet 1.2 1 1 1.2 1.2 1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 1373 3289 1112 24 -1064 -868
Statliga Utgifter 19858 20016 20415 20385 20434 21469
Offentliga Utgifterna Till Bnp 33 32.98 33.04 33.04 33.04 33
Statliga Intäkter 223705 222598 222598 225222 226097 233975
Statsskuld 197684 227497 227497 197260 187181 166772
Skatteutgifter 221715 219309 219309 225198 227161 234842
Credit - Betyg 100
Militära Utgifter 4604 4514 4508 4543 4578 4714
Asylansökningar 1230 1703 1803 1806 1784 1768
[+]