SWEDEN FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Sweden Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
Arbetslöshet 6.10 6 5.8 6.2 6.3 6.5
Inflation - Betygsätt 2.00 2 2.2 2.3 2.4 2
Ränta -0.50 -0.5 -0.5 -0.25 -0.25 0.5
Handelsbalans 0.00 1200 -3700 1600 6000 -2000
Statsskulden Till Bnp 40.60 38 38 37 37 36
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 8.80
9.23 9.3 9.37 9.44 9.73
Lagren Marknaden 1655.01
1653 1635 1618 1600 1532
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.62
0.55 0.58 0.62 0.66 0.83
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80
0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50
2.7 2.5 2.3 2.4 2.6
BNP 538.04
555 555 575 575 600
Bnp Fasta Priser 1171816.00
1179676 1185482 1189668 1199940 1246712
Bruttonationalprodukt 1215567.00
1161924 1263464 1195419 1244741 1328722
Fasta Bruttoinvesteringar 294518.00
300410 296152 302846 301586 311448
Bnp Per Capita 56935.19
56970 56970 57210 57210 58000
Bnp Per Capita Ppp 46949.28
47000 47000 48000 48000 49000
Bnp Från Jordbruk 12069.00
12483 12451 12341 12359 13094
Bnp Från Entreprenad 66546.00
67103 67189 67942 68143 70659
Bnp Från Tillverkning 160748.00
159756 162347 163846 164606 170732
Bnp Från Mining 5087.00
5279 5299 5288 5209 5573
Bnp Från Offentlig Förvaltning 206581.00
212270 212490 210519 211539 223465
Bnp Från Tjänster 542879.00
542688 544897 548366 555908 573041
Bnp Från Transport 43449.00
44163 44221 44356 44492 46505
Bnp Från Verktyg 29349.00
30156 29819 30072 30053 31359
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 6.10
6 5.8 6.2 6.3 6.5
Egenföretagare 5165.00
5218 5170 5148 5139 5131
Arbetslösa Personer 337.00
357 353 354 354 354
Långtidsarbetslöshet 1.20
1.12 1.12 1.11 1.08 1.04
Ungdomsarbetslöshet 17.90
17.23 17.22 17.25 17.28 17.43
Arbetskostnaderna 131.20
132 133 134 134 143
Lediga Jobb 847.00
959 1221 1097 1001 1077
Löner 173.60
172 173 171 173 180
Lönerna I Manufacturing 185.80
180 182 180 184 190
Befolkning 10.12
10.12 10.12 10.21 10.21 10.32
Pensionsåldern Kvinnor 61.00
61 61 61 61 61
Pensionsåldern Män 61.00
61 61 61 61 61
Arbetskraftsdeltagande 73.70
72.22 70.66 71.1 71.39 71.3
Deltid Sysselsättning 1132.30
1109 1129 1127 1126 1126
Produktivitet 105.80
117 108 105 109 110
Sysselsättning Ändra 0.30
0.44 0.41 0.32 0.33 0.31
Sysselsättningsgraden 69.20
69.72 68.88 68.49 68.32 68.18
Heltid 3686.80
3869 3762 3738 3823 3827
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.00
2 2.2 2.3 2.4 2
Inflation (Månad) -0.20
0.22 0.16 0.18 0.18 0.18
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.53
106 106 107 108 111
Konsumentprisindex Kpi 329.63
330 332 333 337 348
Kärna Konsumentprisindexet 215.81
216 217 218 220 228
Kärna Inflation Rate 2.20
2 2 2.2 2.3 2.6
Producentpriserna 128.20
124 125 127 130 136
Producentpriserna Förändras 8.40
4.1 2.5 2.3 2.2 2.5
Exportpriserna 125.10
126 127 127 127 128
Importpriserna 125.10
125 125 125 125 125
Mat Inflation 2.20
2.48 2.45 2.45 2.45 2.45
Inflationsförväntningar 3.40
3.6 3 3 2.8 2.2
KPI bostadshjälpmedel 405.96
399 401 410 410 419
Cpi Transportfordon 448.60
440 447 445 459 467
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta -0.50
-0.5 -0.5 -0.25 -0.25 0.5
Interbankränta -0.38
-0.38 -0.38 -0.13 -0.13 0.62
Penningmängden M0 57762.00
57511 58157 57607 58179 58178
Penningmängden M3 3370331.00
3413503 3452243 3494874 3537552 3942148
Banks Balansräkning 13482514.00
13484591 13377102 13453256 13371211 13376433
Valutareserven 551350.00
550616 547329 547642 547693 547677
Lån Till Den Privata Sektorn 1402260.00
1418951 1433543 1445874 1455873 1493449
Värde Ränta -1.25
-1.25 -1.25 -1 -1 -0.25
Privat skuld och BNP 271.50
266 267 267 266 268
Penningmängden M1 2826817.00
2881737 2924192 2971728 3020915 3507679
Penningmängden M2 3268769.00
3321911 3361896 3407038 3453955 3924195
Utlåningsräntan 0.25
0.25 0.25 0.5 0.5 1.25
Lån Tillväxt 6.20
5.98 5.74 5.53 5.34 4.23
Centralbanken Balansräkning 938223.00
932417 938335 937561 937972 937929
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 0.00
1200 -3700 1600 6000 -2000
Export 108200.00
116200 112500 127000 124000 122500
Import 108200.00
115000 116200 125400 118000 124500
Kurantkonto 10.00
32.6 19.83 10.56 10.94 11.24
Bytesbalans Till Bnp 3.20
4.1 4.1 3.7 3.7 3.4
Utlandsskulden 107699.00
107601 107571 107516 107523 107520
Villkor För Handel 100.00
101 102 102 102 102
Utländska Direktinvesteringar 10303.00
32251 29110 31295 24769 33534
Kapitalflöden -9.50
-12.46 -3.7 9.91 5.24 5.54
Remitteringar 18.00
15.75 16.52 16.47 17.21 16.61
Guldreserver 125.70
126 126 126 126 126
Terrorism Index 3.76
3.65 3.65 3.64 3.64 3.62
Vapen Sales 83.00
229 225 211 196 208
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 40.60
38 38 37 37 36
Statliga Budgetutskottet 1.30
0.5 0.5 1.1 1.1 1.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 15727.00
-3907 5994 6766 7198 7361
Statliga Utgifter 301742.00
307751 307746 307725 308984 323641
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.10
48.5 48.5 48 48 47.5
Statliga Intäkter 87607.00
77067 83093 84955 85515 85679
Statsskuld 1203309.00
1203247 1204385 1204345 1204368 1204370
Skatteutgifter 71880.00
80974 78472 78189 78317 78318
Militära Utgifter 5470.40
5495 5512 5517 5521 5556
Asylansökningar 1575.00
4231 4087 3946 3930 3955
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 107.10
108 109 108 108 106
Tillverkning - Pmi 52.50
55.5 54.8 54.6 54 54
Tjänster Pmi 57.10
58.1 56.5 56.2 56 55.5
Industriproduktion 2.30
5.2 4.5 3.6 3.2 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -2.20
2.5 0.8 0.6 0.5 0.7
Manufacturing Produktion 2.10
5.4 5.6 4.8 5.3 5.4
Kapacitetsutnyttjande 90.90
90.5 90.5 89.91 89.39 90.9
Nya Beställningar 93.30
112 106 107 106 107
Lagerförändringar 10173.00
17417 -1785 22978 6323 4806
Konkurser 524.00
645 664 656 659 658
Bilregistreringar 25765.00
41737 44224 29961 34864 36125
Internet hastighet 22543.09
24619 25812 25658 25625 29625
IP-adresser 5500163.00
5497979 5499902 5501915 5503606 5507452
Gruv Produktion 1.90
2.22 2.95 3.25 3.41 3.61
Stål Produktion 339.31
385 387 387 387 387
Konkurrenskraft - Index 5.52
5.53 5.53 5.51 5.51 5.51
Konkurrenskraft Rank 7.00
6 6 8 8 8
Business Varulager 2934.07
-236 1974 6760 2374 3386
Korruption Index 84.00
86 85 85 85 85
Korruption Placering 6.00
5 5 5 5 4
Lätt Att Göra Affärer 10.00
7 6 6 6 6
Elproduktion 12839.00
11921 14252 14025 12335 13367
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 102.60
103 103 104 103 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.00
0.5 -0.3 0.5 0.07 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.20
2.1 2.6 2.5 0.63 2.2
Konsument - Spendera 521833.00
524828 527758 529313 534357 555017
Disponibel Personlig Inkomst 690463.00
527969 528217 528166 528177 528175
Personliga Besparingar 15.16
14.73 9.9 15.65 31.48 9.91
Privat - Sektor - Credit 6.20
6.01 5.89 5.79 5.7 5.26
Bensinpriser 1.74
1.77 1.67 1.58 1.49 1.18
Hushållens Utgifter -2.10
0.5 -0.2 1 -0.3 0.3
Hushållen Skuld Till Bnp 87.70
88.43 88.71 88.84 89.08 90.07
Hushållen Skuld Till Inkomst 162.67
165 167 168 169 179
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Byggproduktionen 2.70
2.28 0.4 1.5 1.48 1.35
Housing - Index 231.84
227 227 227 227 227
Bostäder 12.82
12.63 13.37 12.48 13.32 13.31
Husägande Betyg 65.20
64.76 64.56 64.44 64.33 63.35
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 61.85
61.85 61.85 61.75 62 62
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.42
38.42 38.42 38 38 38
Social Security Rate För Företag 31.42
31.41 31.41 31.41 31.41 31.41
Social Trygghet För Anställda 7.00
7 7 7 7 7
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur -3.07
12.22 -2.4 -6.9 7.14 2.45
Utfällning 65.16
72.1 53.13 37.34 55.91 52.98