Stoneridge | Avskrivningar På Immateriella Tillgångar

Förra Året:

-17.2M USD