Singapore Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 4.70 2.4 1.1 5.8 4.7 3.7
Arbetslöshet 2.10 2.2 2.2 2.2 2.2 2
Inflation - Betygsätt 0.70 1 1.2 1.4 1.5 2.2
Ränta 1.45 1.8 1.7 1.8 1.6 1
Handelsbalans 4520.91 6600 2850 3200 5250 7300
Statsskulden Till Bnp 110.60 104 106 106 106 108
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.37
1.38 1.38 1.39 1.39 1.41
Lagren Marknaden 3030.01
3224 3193 3162 3131 3011
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.44
2.55 2.6 2.64 2.68 2.86
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 4.70
2.4 1.1 5.8 4.7 3.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.60
2 2.9 2.8 2.5 2.4
BNP 323.91
334 343 343 343 350
Bnp Fasta Priser 108395.10
109811 111255 111430 111105 115370
Bruttonationalprodukt 431376.50
440004 443886 443455 442161 462279
Fasta Bruttoinvesteringar 28187.50
28808 26897 28977 28892 30266
Bnp Per Capita 55235.51
55600 55900 55900 55900 56240
Bnp Per Capita Ppp 85535.38
86460 87000 87000 87000 90000
Bnp Från Entreprenad 4312.90
4578 4638 4434 4421 4810
Bnp Från Tillverkning 21356.60
20460 21697 21955 21891 21496
Bnp Från Tjänster 19683.70
20509 20085 20235 20176 21548
Bnp Från Transport 8151.60
8463 8452 8380 8355 8892
Bnp Från Verktyg 1359.50
1386 1384 1398 1393 1456
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 2.10
2.2 2.2 2.2 2.2 2
Egenföretagare 3669.50
3700 3750 3750 3750 3800
Arbetslösa Personer 106.90
109 111 111 111 113
Genomsnittlig Veckoarbetstid 45.00
45 44.8 44.8 44.8 44.8
Arbetskraftsdeltagande 67.70
69 71 71 71 71.5
Arbetskostnaderna 107.90
119 122 108 110 122
Produktivitet 107.90
119 122 108 110 122
Lediga Jobb 58300.00
55640 54400 54290 55900 58810
Löner 5119.00
5750 5850 5400 5150 6200
Befolkning 5.61
5.64 5.66 5.66 5.66 5.72
Pensionsåldern Kvinnor 62.00
62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00
62 62 62 62 62
Sysselsättning Ändra 17.70
3.3 7.9 8.5 -1.5 12.2
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 0.70
1 1.2 1.4 1.5 2.2
Inflation (Månad) 0.00
0.3 0.2 0.1 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 100.30
101 101 101 102 105
Kärna Konsumentprisindexet 105.00
105 105 105 107 109
Kärna Inflation Rate 1.80
1.9 1.2 1.5 1.8 2.2
Bnp-Deflatorn 105.44
107 107 106 109 112
Producentpriserna 88.10
92.18 88.43 93.65 94.27 109
Exportpriserna 91.20
91 91.3 89.2 89.2 88
Importpriserna 89.50
90.3 91.4 91.2 88.9 107
Mat Inflation 1.60
1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
Producentpriserna Förändras 12.10
13.8 10.4 8.9 7 11.5
KPI bostadshjälpmedel 89.80
90.29 90.36 90.35 91.15 93.94
Cpi Transportfordon 98.00
101 99.48 99.68 99.47 105
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 1.45
1.8 1.7 1.8 1.6 1
Interbankränta 1.77
2.11 2.01 2.11 1.91 1.31
Penningmängden M0 44530.60
44298 44873 45192 45640 47644
Penningmängden M1 184257.60
193800 196050 196290 196800 217000
Penningmängden M2 597704.50
598800 607000 611000 612500 625000
Penningmängden M3 610309.10
609100 613100 616000 620500 623500
Valutareserven 401964.50
394500 398000 398600 399000 410000
Banks Balansräkning 1247934.80
1310000 1321500 1322900 1329000 1410000
Lån Till Den Privata Sektorn 669514.00
669000 692000 699000 705000 715000
Värde Ränta 0.14
0.49 0.39 0.49 0.29 -0.31
Centralbanken Balansräkning 409159.80
415000 417000 419500 421000 429000
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 4520.91
6600 2850 3200 5250 7300
Export 49635.26
47600 47750 48200 48450 50300
Import 45114.35
41000 44900 45000 43200 43000
Kurantkonto 22832.40
22000 23000 26700 26000 24000
Bytesbalans Till Bnp 19.50
19.7 19.3 19.3 19.3 18.7
Utlandsskulden 2029398.90
1994000 2155000 2290000 2422000 2735000
Villkor För Handel 101.87
101 99.89 97.81 100 82.24
Kapitalflöden 14096.30
18000 19020 19300 19500 21500
Turister 1415124.00
1480000 1472000 1460000 1490000 1560000
Guldreserver 127.40
127 127 127 127 127
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Vapen Sales 47.00
49 52 52 52 56
Utländska Direktinvesteringar 25531.70
22050 23000 23600 24500 27700
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 110.60
104 106 106 106 108
Statliga Budgetutskottet 0.30
-0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Regeringen Budgetutskottet Värde 2069.10
1900 1630 1620 1485 1800
Statliga Utgifter 10663.00
10498 11458 10962 10930 11030
Statliga Intäkter 6236.40
7200 7530 7570 7585 9500
Skatteutgifter 4409.80
5300 5900 5950 6100 7700
Militära Utgifter 10122.00
10600 10360 10400 10440 10570
Statsskuld 527981.20
540000 555000 564000 572000 636000
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen -1.00
4 6 7 8 7
Tillverkning - Pmi 51.90
52.2 51.4 53 52.6 50.2
Industriproduktion -0.20
3.7 4.5 6.8 7.6 13
Industriproduktion (Månadsvis) -4.90
0.8 1.1 0.7 1 1.6
Lagerförändringar 3040.50
3570 2020 2450 1730 1920
Konkurser 156.00
200 168 142 137 180
Bilregistreringar 9876.00
15000 12000 12200 10400 15000
Ledande Ekonomiska Index 112.10
110 111 110 110 104
Internet hastighet 20345.58
22500 24100 26050 27150 28790
IP-adresser 1595352.00
1608000 1613000 1617000 1621000 1652000
Konkurrenskraft - Index 83.48
83.98 83.98 83.98 83.98 86.48
Konkurrenskraft Rank 2.00
2 2 2 2 2
Komposit - Pmi 52.60
52 53.1 53 52.8 53.1
Lätt Att Göra Affärer 2.00
2 2 2 2 2
Korruption Index 84.00
84 84 84 84 84
Korruption Placering 6.00
6 6 6 6 6
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40
1.5 0.2 -0.3 -2.9 -0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.90
3.5 -1.7 1.6 0.3 3
Konsument - Spendera 37426.60
38347 37269 38475 38362 40288
Privat - Sektor - Credit 595388.60
590000 601000 603500 607000 634000
Bankernas Utlåningsränta 5.33
5.68 5.58 5.68 5.48 4.88
Hushållen Skuld Till Bnp 58.40
58.2 58.9 59.5 59.4 60
Bensinpriser 1.68
1.65 1.62 1.59 1.56 1.45
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Housing - Index 149.70
152 153 154 154 156
Ny - Hem - Försäljning 616.00
550 596 530 587 560
Husägande Betyg 90.70
91.2 91.5 91.5 91.5 91.7
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.00
17 17 17 17 17
Personliga Skattesats 22.00
22 22 22 22 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.00
7 7 7 7 7
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.00
37 37 37 37 37
Social Security Rate För Företag 17.00
17 17 17 17 17
Social Trygghet För Anställda 20.00
20 20 20 20 20
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 263.74
265 218 212 212 211
Temperatur 27.69
26.16 26.33 27.85 27.85 27.19SINGAPORE FORECASTS - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER