Ryssland - BNP per capita - PrognosRyssland BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.85 0.5 0.5 0.2 0.2 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 1.5 1.7 1 1.5 2.3
BNP 1578 1650 1650 1750 1750 1820
Bnp Fasta Priser 21679 22935 24126 20192 22004 25298
Fasta Bruttoinvesteringar 3079 4491 7618 3110 4278 7988
Bnp Per Capita 11441 11700 11700 12100 12100 12500
Bnp Per Capita Ppp 24766 24900 24900 25400 25400 25900
Bruttonationalprodukt 65166840 65655592 66274677 65818509 66144343 69493969
Bnp Från Jordbruk 672 1553 1004 452 682 1053
Bnp Från Entreprenad 1119 1372 1760 720 1136 1846
Bnp Från Tillverkning 2606 2690 3020 2211 2645 3167
Bnp Från Mining 1954 1816 1929 1897 1984 2023
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1627 1601 1618 1629 1652 1697
Bnp Från Transport 1444 1453 1420 1361 1466 1489
Bnp Från Verktyg 498 461 649 663 506 681
[+]