Rumänien - Detaljhandelsförsäljning (Annual) - PrognosRumänien Konsument Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.9 0.29 0.8 0.39 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5 3.7 3 3.2 2.9 2.9
Konsument - Spendera 38469 38967 39810 39344 39931 42604
Konsumentkrediter 43903 44779 45971 46968 47804 51389
Konsument - Confidence -21.3 -21.5 -22 -23.2 -23.5 -18
Bensinpriser 1.42 1.45 1.37 1.29 1.22 0.96
Konsumentförtroende Nuvarande Villkor -11.4 -10.13 -10.13 -10.13 -10.13 -10.13
Konsumentförtroende Ekonomiska Förväntningar -8.1 -7.75 -7.75 -7.75 -7.75 -7.75
Konsumentförtroende Finansiella förväntningar 8.9 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84
Konsumentförtroende Major Purchases Förväntningar -20.7 -19.79 -19.79 -19.79 -19.79 -19.79
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 16.2 17.91 17.91 17.91 17.91 17.91
Konsumentförtroende sparande förväntningar -41.3 -40.29 -40.29 -40.29 -40.29 -40.29
Konsumentförtroende Arbetslöshet Förväntningar 16.6 16.59 16.59 16.59 16.59 16.59
[+]