REPUBLIC-OF-THE-CONGO GDP-PER-CAPITA SV.TRADINGECONOMICS.COM REPUBLIC-OF-THE-CONGO GDP-PER-CAPITA FORECAST - DATA - EKONOMISKA INDIKATORER

Republic-of-the-congo Gdp-per-capita Sv.tradingeconomics.com Republic-of-the-congo Gdp-per-capita Forecast - Data - Ekonomiska Indikatorer


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 601.02
606 612 618 625 650
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00
2.6 2.25 2.5 2.37 3
BNP 8.72
8.9 9.2 9.2 9.2 9.3
Bnp Per Capita 2576.40
2600 2650 2650 2650 2700
Bnp Per Capita Ppp 4881.41
4950 5120 5120 5120 5220
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 10.95
10.6 10.57 10.55 10.52 23.5
Befolkning 5.26
5.38 5.42 5.45 5.48 5.76
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.10
2.5 2.8 3.1 1.8 5
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 2.95
2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Värde Ränta 2.45
2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bytesbalans Till Bnp -42.80
-39.09 -13.55 -19.38 -38.86 -36.67
Terrorism Index 4.04
4.04 4.04 4.04 4.04 4.04
Råolja Produktion 342.00
337 337 337 337 337
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 17.00
23 25 25 25 28
Statliga Budgetutskottet -5.10
-5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
Militära Utgifter 481.60
527 535 544 552 584
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lätt Att Göra Affärer 179.00
186 186 185 185 178
Korruption Index 21.00
21 21 21 21 21
Korruption Placering 161.00
161 161 161 161 161
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00
30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00
40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00
18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 24.29
24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
Social Security Rate För Företag 20.29
20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
Social Trygghet För Anställda 4.00
4 4 4 4 4
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 138.69
182 135 134 134 137
Temperatur 24.92
24.67 25.43 24.75 24.75 25.25