Penn West Petroleum | Kassaflöde Från Finansieringsverksamhet

Förra Året:

-436M CAD