Penn West Petroleum | Kassaflöde Per Aktie Finans

Last Quarter:

0.01 CAD

Förra Året:

0.29 CAD