Publicis Groupe | Förändring I Kontanter Och Värdepapper

Förra Året:

-1.47B EUR