Polen - Inflation Rate (Månadsvis) - PrognosPolen Priser Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2 1.8 2.2 2.2 2.3 2.3
Inflation (Månad) -0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
Konsumentprisindex Kpi 175 174 177 177 179 186
Kärna Konsumentprisindexet 101 101 101 101 102 102
Kärna Inflation Rate 0.6 0.7 1 1.2 1.5 2.2
Bnp-Deflatorn 110 113 115 116 117 126
Producentpriserna 105 106 105 106 108 110
Producentpriserna Förändras 3.7 3.2 2.2 2.3 2 2.2
Exportpriserna 98.7 102 102 102 102 103
Importpriserna 101 102 103 103 102 103
Mat Inflation 2.7 3 2.6 2.4 2.5 2.3
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103 103 104 104 105 110
[+]