Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 3.77 3.8 3.83 3.86 3.89 3.95
Lagren Marknaden 60788.89 56799 56068 55343 54629 53231
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.84 2.73 2.77 2.8 2.84 2.92
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.70 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 3.8 3.5 3.4 2.8 3.2
Arbetslöshet 5.70 5.2 5.1 5.1 5 5.1
Inflation - Betygsätt 1.10 2.5 2.6 2.7 2.8 2.7
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Handelsbalans -229.00 300 500 -480 600 300
Kurantkonto -221.00 -200 -480 250 150 220
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Statsskulden Till Bnp 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
Statliga Budgetutskottet -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
Förtroendekommissionen 5.30 9 9 8 8 5
Tillverkning - Pmi 47.60 53 53.4 53.2 53.2 53
Konsument - Confidence 1.10 3.6 3.2 3 2.5 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.10 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.70 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 3.8 3.5 3.4 2.8 3.2
BNP 524.51 564 564 564 564 575
Bnp Fasta Priser 516236.40 488218 506829 522085 530691 547673
Fasta Bruttoinvesteringar 91965.60 82953 81775 93008 94541 97566
Bnp Per Capita 15751.23 16700 16700 16700 16700 17200
Bnp Per Capita Ppp 27216.44 27500 27500 27500 27500 28300
Bnp Från Jordbruk 9864.20 10665 9979 9976 10140 10465
Bnp Från Entreprenad 37888.60 23311 39215 39177 38949 40196
Bnp Från Tillverkning 92144.40 93312 93220 93188 94724 97756
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.70 5.2 5.1 5.1 5 5.1
Egenföretagare 16617.00 17200 17300 17400 17500 18000
Arbetslösa Personer 971.30 932 925 927 936 951
Långtidsarbetslöshet 1.00 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5
Ungdomsarbetslöshet 12.30 8.5 7.8 6.9 6.5 6
Arbetskostnaderna 113.60 106 105 116 105 106
Produktivitet 119.90 114 118 115 142 146
Lediga Jobb 90.30 115 130 103 80 85
Löner 4580.20 4750 4650 4650 4800 4850
Lönerna I Manufacturing 4752.45 4600 4550 4720 4700 4750
Löne Tillväxt 6.10 4.5 4.2 4.2 4 3
Minimilöner 480.20 525 525 525 525 575
Befolkning 37.98 38 38 38 38 38.06
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 56.50 56.3 56.6 56.4 56.2 56.2
Deltid Sysselsättning 1087.40 1190 1200 1200 1250 1320
Sysselsättning Ändra 2.80 3 2.8 2.7 2.5 2
Sysselsättningsgraden 68.00 66.9 66.9 67 67 67.5
Heltid 15138.90 15800 15900 16000 16200 16900
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 2.5 2.6 2.7 2.8 2.7
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 175.50 178 179 180 180 185
Kärna Konsumentprisindexet 100.60 101 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 0.60 1.2 1.5 1.9 2 2.2
Bnp-Deflatorn 111.42 112 113 114 115 120
Producentpriserna 105.10 106 108 108 108 110
Producentpriserna Förändras 2.20 2.3 2 2.2 2 2.2
Exportpriserna 97.20 102 102 102 102 103
Importpriserna 104.40 103 102 102 102 103
Mat Inflation 0.90 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.10 105 105 105 106 109
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
Penningmängden M0 292144.70 265000 269000 275801 279000 295000
Penningmängden M1 1012353.70 1091000 1141000 1037050 1209000 1400000
Interbankränta 1.62 1.62 1.62 1.67 1.67 1.67
Penningmängden M2 1428234.10 1810000 1870000 1458667 2020000 2260000
Penningmängden M3 1446093.50 1950000 2030000 1473743 2120000 2450000
Valutareserven 116964.60 114000 115000 111072 117000 125000
Banks Balansräkning 1965002.40 2290000 2330000 2055294 2420000 2620000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.55 0.55 0.55
Privat skuld och BNP 121.70 115 115 115 115 111
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Centralbanken Balansräkning 439438.50 451000 462000 454126 495000 554000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -229.00 300 500 -480 600 300
Kurantkonto -221.00 -200 -480 250 150 220
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
Export 20025.00 18900 18100 18170 16500 17200
Import 20254.00 18600 17600 18650 15900 16900
Utlandsskulden 367245.00 381000 383000 360210 386000 397000
Villkor För Handel 93.10 99.03 99.51 100 100 100
Kapitalflöden 1283.00 -320 910 -120 -410 -270
Utländska Direktinvesteringar 199053.00 190700 190700 190700 190700 194300
Remitteringar 614.00 710 720 670 750 770
Guldreserver 128.60 103 103 112 103 103
Vapen Sales 3.00 5 5 5 5 5
Råolja Produktion 21.00 21 21 21.02 21 21
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
Statliga Budgetutskottet -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
Regeringen Budgetutskottet Värde 11060.30 -1600 -2900 3000 -15800 -11600
Statliga Utgifter 90760.50 86908 94158 93846 93302 96287
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.20 41 41 41 41 41
Statliga Intäkter 343395.00 87500 175100 268000 352000 367000
Statsskuld 959861.77 1005000 1029000 1046000 1077000 1152000
Skatteutgifter 332334.70 89100 178000 265000 367800 378600
Asylansökningar 175.00 290 300 250 360 340
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Social Security Rate För Företag 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Social Trygghet För Anställda 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 5.30 9 9 8 8 5
Tillverkning - Pmi 47.60 53 53.4 53.2 53.2 53
Industriproduktion 2.80 4.5 4.4 4.2 4.2 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00 -0.4 0.5 -0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion 2.10 4 3.7 3.4 3.2 2.5
Kapacitetsutnyttjande 82.50 82.9 83 83.4 83.2 84
Nya Beställningar 105.40 102 107 105 104 105
Bilproduktionen 33.40 62 66 45 34 40
Bilregistreringar 45390.00 51500 40500 41500 49900 53900
Stål Produktion 805.00 890 700 796 582 584
Gruv Produktion -8.90 2.5 2.2 1.7 1.5 1.3
Cementtillverkning 1654.00 1510 1650 1431 1260 1360
Elproduktion 14627.00 14600 13200 13924 15200 15400
Företagens Vinster 88642.50 49100 99100 132400 172000 179000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 1.10 3.6 3.2 3 2.5 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.10 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.70 4.5 4 3.6 3.2 2.5
Konsument - Spendera 306226.40 290642 298573 309696 314801 324874
Personliga Besparingar -9.40 -8.1 3 1.8 15.3 15.7
Konsumentkrediter 720832.63 722000 727000 747432 739000 758000
Bensinpriser 1.30 1.22 1.2 1.17 1.14 1.14
Hushållen Skuld Till Bnp 35.40 34.4 34.4 34.4 34.4 34.1
Hushållen Skuld Till Inkomst 59.96 56.2 56.2 56.2 56.2 56
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 19.40 6.2 5.8 5.1 4.5 3.2
Housing - Index 113.43 112 113 112 112 115
Bygglov 85836.00 27900 61500 95100 125400 132200
Husägande Betyg 84.20 82.7 82.7 82.7 82.7 82.5


Poland Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer