Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 3.78 3.86 3.89 3.92 3.94 4
Lagren Marknaden 59738.56 57198 56497 55802 55113 53768
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.30 2.68 2.72 2.76 2.79 2.87
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 0.9 1.2 1.1 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 4.3 3.8 4.4 4 3
Arbetslöshet 5.60 5.4 5.2 5.4 5.5 5.9
Inflation - Betygsätt 2.40 2.4 1.9 1.6 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
Ränta 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Handelsbalans 279.00 500 -480 600 400 300
Kurantkonto 718.00 -480 250 150 -320 220
Bytesbalans Till Bnp -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
Statsskulden Till Bnp 48.90 48 48 48 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 6.20 4.5 3.6 3.8 4 2.5
Tillverkning - Pmi 48.80 50.5 51.2 51 52.5 53
Konsument - Confidence 8.30 3.2 3 2.5 2 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 1.50 0.9 1.2 1.1 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 4.3 3.8 4.4 4 3
BNP 524.51 564 564 564 575 575
Bnp Fasta Priser 512503.60 508161 522777 613530 611179 631935
Fasta Bruttoinvesteringar 68308.70 82845 93131 151607 151026 156155
Bnp Per Capita 15751.23 16700 16700 16700 17200 17200
Bnp Per Capita Ppp 27216.44 27500 27500 27500 28300 28300
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 5.60 5.4 5.2 5.4 5.5 5.9
Ungdomsarbetslöshet 10.60 10.6 10.6 10.6 10.7 10.9
Arbetskostnaderna 103.50 118 118 118 118 122
Löner 5014.94 4752 4773 5274 5254 5432
Lönerna I Manufacturing 4956.85 4867 4798 5027 4856 5178
Löne Tillväxt 7.70 5.1 4.2 4 3.6 3
Minimilöner 523.09 523 523 523 575 575
Befolkning 37.98 37.99 37.99 37.99 38 38
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Sysselsättning Ändra 2.70 2.8 2.7 2.5 2.4 2
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2.4 1.9 1.6 1.7 1.8
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 178.60 179 178 178 179 182
Kärna Inflation Rate 1.70 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9
Producentpriserna 106.20 108 108 107 108 110
Producentpriserna Förändras 2.60 2.3 2.2 2 2.1 2.2
Mat Inflation 3.30 2.2 2 2.4 2.3 2.3
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Interbankränta 1.62 1.62 1.62 1.62 1.87 1.87
Valutareserven 118619.20 115000 116000 117000 117000 121000
Värde Ränta 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
Privat skuld och BNP 121.70 115 115 115 111 111
Cash Reserveringsgrad 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 279.00 500 -480 600 400 300
Kurantkonto 718.00 -480 250 150 -320 220
Bytesbalans Till Bnp -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
Import 19161.00 17600 18650 15900 19000 16900
Export 19440.00 18100 18170 16500 19400 17200
Utländska Direktinvesteringar 199053.00 215700 215700 215700 221300 221300
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 48 48 48 47 47
Statliga Budgetutskottet -0.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 92340.70 91772 91910 118522 118068 122077
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.50 42.5 42.5 42.5 42.2 42.2
Statsskuld 978996.90 1029000 1046000 1077000 1095000 1152000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Social Security Rate För Företag 21.98 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Social Trygghet För Anställda 22.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 6.20 4.5 3.6 3.8 4 2.5
Tillverkning - Pmi 48.80 50.5 51.2 51 52.5 53
Industriproduktion 9.20 4.4 4.2 4.2 4 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 0.5 -0.6 0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion 9.60 3.7 3.4 3.2 3 2.5
Bilproduktionen 43.40 66 45 34 65 40
Bilregistreringar 46379.00 40500 41500 49900 52900 53900
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 8.30 3.2 3 2.5 2 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 13.60 4 3.6 3.2 2.9 2.5
Konsument - Spendera 321817.50 300511 310106 306906 305731 316114
Konsumentkrediter 735779.89 714820 722844 755279 762809 777937
Bensinpriser 1.37 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 14.90 5.8 5.1 4.5 4 3.2
Housing - Index 116.11 113 112 112 113 115
Bygglov 30592.00 51500 77100 105400 24800 112200


Poland Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer