Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 3.34 3.31 3.32 3.33 3.34 3.36
Lagren Marknaden 19902.59 20723 20552 20380 20211 19878
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.43 5.46 5.5 5.54 5.57 5.65
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 2.50 1.6 1.4 1.6 1.6 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 4.2 4.6 4 3.7 4
Arbetslöshet 7.30 7 6.8 7.2 7.2 7.2
Inflation - Betygsätt 2.59 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
Ränta 2.75 2.75 2.75 3 3.25 4
Handelsbalans 430.00 1280 1180 1150 1150 1130
Kurantkonto -242.13 -1900 -1300 150 150 -560
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
Statsskulden Till Bnp 26.80 29 29 29 30 30
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3
Förtroendekommissionen 55.90 58 60 63 63 65
Konsument - Confidence 94.00 93 95 95 95 98
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 2.50 1.6 1.4 1.6 1.6 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 4.2 4.6 4 3.7 4
BNP 211.39 220 220 220 225 225
Bnp Fasta Priser 141392.38 138447 136783 147048 146624 152930
Fasta Bruttoinvesteringar 35719.17 29716 30934 37148 37041 38634
Bnp Per Capita 6172.69 6600 6600 6600 6750 6750
Bnp Per Capita Ppp 12236.71 14000 14000 14000 15000 15000
Bnp Från Jordbruk 6428.00 9657 6698 6685 6666 6953
Bnp Från Entreprenad 9460.00 7664 7866 9838 9810 10232
Bnp Från Tillverkning 18916.00 19556 17136 19673 19616 20460
Bnp Från Mining 17091.00 17038 17150 17775 17723 18486
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7644.00 6459 7137 7950 7927 8268
Bnp Från Tjänster 15081.00 14151 14458 15684 15639 16312
Bnp Från Transport 7480.00 7714 7536 7779 7757 8090
Bnp Från Verktyg 2532.00 2514 2481 2633 2626 2739
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.30 7 6.8 7.2 7.2 7.2
Arbetslösa Personer 385.40 325 330 330 330 345
Löner 1760.63 1794 1816 1680 1680 1700
Minimilöner 930.00 930 930 930 930 930
Befolkning 31.83 32.54 32.54 32.17 32.51 32.51
Löner Högutbildad 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
Löner Lågutbildade 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
Levnadslön Familj 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
Levnadslön Individuella 995.00 950 950 950 950 1000
Sysselsättningsgraden 92.70 63.5 62.9 63.7 63.7 65
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.59 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 131.70 132 133 133 134 136
Kärna Konsumentprisindexet 134.84 133 135 132 132 134
Kärna Inflation Rate 2.60 2.27 2.53 2.3 2.3 2.4
Producentpriserna 108.35 108 108 108 108 109
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4
Mat Inflation 2.65 2.3 2.5 2.8 2.7 2.5
KPI bostadshjälpmedel 135.32 134 135 136 138 139
Cpi Transportfordon 118.53 118 119 121 121 124
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 2.75 2.75 2.75 3 3.25 4
Interbankränta 4.47 4.47 4.47 4.47 4.72 4.72
Lån Till Den Privata Sektorn 192924.68 183000 192873 184000 184000 187000
Värde Ränta 2.65 2.65 2.65 2.65 2.9 2.9
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 430.00 1280 1180 1150 1150 1130
Kurantkonto -242.13 -1900 -1300 150 150 -560
Bytesbalans Till Bnp -1.50 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
Import 3267.40 3350 3500 3500 3500 3670
Export 3697.70 4630 4680 4650 4650 4800
Utlandsskulden 78263.00 74772 74973 74744 74744 74736
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 26.80 29 29 29 30 30
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3
Statliga Utgifter 19377.66 14488 14471 20153 20095 20959
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 55.90 58 60 63 63 65
Industriproduktion -1.31 1.4 3.1 2.6 2.6 2.6
Ledande Ekonomiska Index 3.19 3.7 4.2 3.9 3.7 4.2
Koppar~~pos=trunc 209863.84 215000 220000 220000 220000 245000
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 94.00 93 95 95 95 98
Konsument - Spendera 84719.05 89422 88474 88108 87854 91632
Bankernas Utlåningsränta 0.89 0.85 0.85 0.85 1.1 1.1
Bensinpriser 0.94 0.86 0.84 0.82 0.8 0.8


Peru Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer