Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 3.34 3.34 3.35 3.36 3.37 3.39
Lagren Marknaden 20391.24 20013 19838 19662 19490 19149
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5.43 5.47 5.52 5.57 5.62 5.71
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 1.6 1.6 1.4 1.6 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 4.4 4.2 4.6 4 4
Arbetslöshet 6.50 6.6 7 6.8 7.2 7.2
Inflation - Betygsätt 2.13 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 3 4
Handelsbalans 1075.70 950 1280 1180 950 850
Kurantkonto -1172.00 -2400 -1900 -1300 150 -560
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1
Statsskulden Till Bnp 25.50 29 29 29 29 30
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
Förtroendekommissionen 58.00 56 58 60 63 65
Konsument - Confidence 93.00 93 93 95 95 98
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 1.6 1.6 1.4 1.6 2.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 4.4 4.2 4.6 4 4
BNP 211.39 220 220 220 220 225
Bnp Fasta Priser 131738.00 129934 140085 134373 136744 141804
Fasta Bruttoinvesteringar 29341.00 27671 28923 29928 30456 31583
Bnp Per Capita 6172.69 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Capita Ppp 12236.71 14000 14000 14000 14000 15000
Bnp Från Jordbruk 6505.00 6153 9683 6635 6752 7002
Bnp Från Entreprenad 7656.00 7326 7815 7962 7947 8241
Bnp Från Tillverkning 16732.00 16576 19548 17067 17368 18010
Bnp Från Mining 16778.00 16638 17382 17449 17416 18060
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6977.00 6478 6592 7256 7242 7510
Bnp Från Tjänster 14133.00 12862 14151 14416 14670 15213
Bnp Från Transport 7368.00 7660 7710 7515 7648 7931
Bnp Från Verktyg 2416.00 2470 2503 2464 2508 2601
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.50 6.6 7 6.8 7.2 7.2
Egenföretagare 4982.50 4850 4810 4800 4850 4950
Arbetslösa Personer 325.20 335 325 330 330 345
Löner 1693.40 1740 1794 1816 1680 1700
Minimilöner 930.00 930 930 930 930 930
Befolkning 31.83 32.54 32.54 32.54 32.17 32.51
Löner Högutbildad 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
Löner Lågutbildade 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
Levnadslön Familj 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
Levnadslön Individuella 995.00 950 950 950 950 1000
Sysselsättningsgraden 93.90 63.7 63.5 62.9 63.7 65
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.13 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
Konsumentprisindex Kpi 130.08 131 132 133 133 136
Kärna Konsumentprisindexet 133.36 132 133 135 132 134
Kärna Inflation Rate 2.53 2.24 2.27 2.53 2.3 2.4
Producentpriserna 108.51 108 108 108 108 109
Inflation (Månad) 0.07 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4
Mat Inflation 1.53 3.6 2.6 2.5 2.8 2.5
KPI bostadshjälpmedel 134.26 135 134 135 136 139
Cpi Transportfordon 117.92 116 118 119 120 123
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 2.75 2.75 2.75 2.75 3 4
Interbankränta 4.92 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68
Lån Till Den Privata Sektorn 191296.22 182000 183000 192873 184000 187000
Värde Ränta 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 1075.70 950 1280 1180 950 850
Kurantkonto -1172.00 -2400 -1900 -1300 150 -560
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1
Import 3151.50 3600 3350 3500 3500 3670
Export 4227.30 4550 4630 4680 4650 4800
Utlandsskulden 75267.00 76500 74772 74973 74744 74736
Villkor För Handel 95.99 90.31 90.31 90.29 90.29 90.29
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 25.50 29 29 29 29 30
Statliga Budgetutskottet -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 3688.59 3000 1200 1100 1400 1150
Statliga Utgifter 16481.00 16619 17022 17140 17107 17740
Statliga Intäkter 11339.50 10300 9600 9750 9800 9850
Skatteutgifter 6686.50 7300 8400 8650 8400 8700
Militära Utgifter 1945.90 1920 1920 1920 1920 1850
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 58.00 56 58 60 63 65
Industriproduktion 11.97 0.9 1.4 3.1 2.6 2.6
Ledande Ekonomiska Index 4.73 5 3.7 4.2 3.9 4.2
Koppar~~pos=trunc 214252.57 200000 215000 220000 220000 245000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 93.00 93 93 95 95 98
Konsument - Spendera 86337.00 83945 90403 88064 89618 92934
Bankernas Utlåningsränta 0.82 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Bensinpriser 0.91 0.9 0.87 0.85 0.83 0.83


Peru Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer