Hutchison Port | Resultat Per Aktie, Inklusive Extraordinära Poster

Last Quarter:

0.04 HKD

Förra Året:

0.04 HKD