Nicaragua - BNP per capita - PrognosNicaragua BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 1 0.9 1.4 1.6 2.6
BNP 13.81 14.4 14.4 14.9 14.9 15.6
Bnp Fasta Priser 46385 46340 50794 47034 45577 53157
Bnp Per Capita 2016 2100 2100 2200 2200 2350
Bnp Per Capita Ppp 5321 5500 5500 5700 5700 5900
Fasta Bruttoinvesteringar 13748 14366 15833 13941 14416 16569
Bnp Från Jordbruk 3222 3414 4142 3267 3276 4335
Bnp Från Entreprenad 1275 1300 1438 1293 1292 1505
Bnp Från Tillverkning 7220 6631 6936 7321 6118 7259
Bnp Från Mining 607 557 567 616 610 593
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2739 2750 2769 2777 2746 2897
Bnp Från Tjänster 5108 5110 6585 5180 5217 6891
Bnp Från Transport 3546 3787 4125 3596 3948 4317
[+]