Mtn Group | Uppskjuten Skatt

Last Quarter:

-1.27B ZAR

Förra Året:

9.9B ZAR