Marocko - BNP per capita - PrognosMarocko BNP Senaste Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 2.9 2.3 2.4 2.9 3.5 3.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.9 3.3 3.6 3.4 3.3 5.5
BNP 109 110 110 112 112 114
Bnp Fasta Priser 238482 243225 252812 246590 243674 274985
Fasta Bruttoinvesteringar 302226 311974 313106 312502 317038 340567
Bnp Per Capita 3292 3300 3300 3344 3344 3361
Bnp Per Capita Ppp 7485 7474 7477 7471 7471 7549
Bnp Från Jordbruk 31342 31024 30951 32408 32567 33666
Bnp Från Entreprenad 11654 12156 12220 12050 11968 13292
Bnp Från Mining 3822 3707 3896 3952 4066 4238
Bnp Från Offentlig Förvaltning 19947 19401 20034 20625 19917 21791
Bnp Från Tjänster 28639 28996 29761 29613 28986 32371
Bnp Från Transport 8786 9360 9696 9085 8972 10547
Bnp Från Verktyg 5076 5060 5472 5249 5056 5952
[+]