Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 19.09 19.13 19.32 19.52 19.72 20.12
Lagren Marknaden 43519.22 43968 43349 42738 42136 40956
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.12 8.19 8.28 8.37 8.46 8.65
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.20 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.9 1.9 1.5 1.8 1.4
Arbetslöshet 3.20 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8
Inflation - Betygsätt 4.41 3.6 3.7 3.6 3.4 3.7
Inflation (Månad) 0.05 0.4 -0.1 0.3 0.5 0.3
Ränta 8.25 8 8 8 8.25 8.25
Handelsbalans 1429.00 -1000 -800 500 -2200 1000
Kurantkonto -3424.00 -1900 -5000 -1800 -8500 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.60 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
Statsskulden Till Bnp 46.00 45.3 45.3 45.3 47 47
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 53.00 50.9 50.5 50.4 50.2 51
Tillverkning - Pmi 50.10 50.8 49.5 49.9 52 48.8
Konsument - Confidence 113.70 118 110 108 105 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 -0.1 1.1 0.8 0.4 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -0.20 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.9 1.9 1.5 1.8 1.4
BNP 1150.89 1220 1220 1220 1260 1260
Bnp Fasta Priser 18614517.00 18573403 18685827 18893735 18949578 19158247
Fasta Bruttoinvesteringar 3751715.65 3802825 3775464 3807991 3819247 3861303
Bnp Per Capita 9946.16 10000 10000 10000 11500 11500
Bnp Per Capita Ppp 17336.47 18100 17581 18100 18350 18350
Bnp Från Jordbruk 711166.10 612001 493713 721834 723967 731939
Bnp Från Entreprenad 1304744.00 1294835 1298214 1324315 1328229 1342856
Bnp Från Tillverkning 2936747.00 2980874 2983059 2980798 2989608 3022529
Bnp Från Mining 849324.00 916853 900646 862064 864612 874133
Bnp Från Offentlig Förvaltning 716017.67 752349 690992 726758 728906 736933
Bnp Från Tjänster 12146159.32 11837978 11697513 12328352 12364790 12500949
Bnp Från Transport 1224615.00 1226147 1215517 1242984 1246658 1260386
Bnp Från Verktyg 268315.00 278610 297234 272340 273145 276152
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.20 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8
Arbetskraftsdeltagande 60.00 59.2 59.81 59.4 59.5 59.7
Löner 372.83 373 368 379 385 397
Lönerna I Manufacturing 2.50 2.4 2.4 2.9 2.4 3
Minimilöner 102.68 103 103 103 112 112
Befolkning 125.33 125 125 125 126 126
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löner Lågutbildade 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
Löner Högutbildad 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
Levnadslön Familj 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
Levnadslön Individuella 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Sysselsättningsgraden 96.75 96.7 96.63 96.6 97 98
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 4.41 3.6 3.7 3.6 3.4 3.7
Inflation (Månad) 0.05 0.4 -0.1 0.3 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 103.53 103 105 107 107 111
Kärna Konsumentprisindexet 103.04 103 104 105 106 109
Kärna Inflation Rate 3.55 3.4 3.3 3.5 3.4 3.3
Producentpriserna 130.80 134 133 136 135 141
Producentpriserna Förändras 4.52 4.5 4 3.7 3.5 4
Cpi Transportfordon 103.95 102 105 106 107 110
Mat Inflation 4.41 3.8 3.5 3.3 3.4 3.4
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 8.25 8 8 8 8.25 8.25
Interbankränta 8.50 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
Valutareserven 182071.00 178000 177000 179000 180000 185000
Värde Ränta 3.69 3.44 3.44 3.44 3.69 3.69
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 1429.00 -1000 -800 500 -2200 1000
Kurantkonto -3424.00 -1900 -5000 -1800 -8500 -3700
Bytesbalans Till Bnp -1.60 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
Import 37531.22 38500 38000 38500 38000 39000
Export 38960.72 37500 37200 39000 35800 40000
Utlandsskulden 446097.80 440000 444000 444000 444000 445500
Utländska Direktinvesteringar 5029.80 6700 6750 6750 6750 6850
Remitteringar 7699.06 8250 8350 8300 8300 8400
Turister 2359.79 2000 1400 1800 2200 2500
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 46.00 45.3 45.3 45.3 47 47
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 2193603.00 2245006 2134168 2226507 2233088 2257678
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 53.00 50.9 50.5 50.4 50.2 51
Tillverkning - Pmi 50.10 50.8 49.5 49.9 52 48.8
Industriproduktion -0.15 0.6 -1.2 1.6 1.3 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.30 0.3 0.14 0.3 0.2 0.2
Manufacturing Produktion 2.78 1.6 1.4 2 2.2 2.6
Bilproduktionen 299.71 340 335 350 358 360
Ledande Ekonomiska Index 1.10 2 2.2 2.2 2 2.4
Privat investering -1.90 3.1 -2.16 3.1 3.5 3.4
Gruv Produktion -6.00 -6.7 -6.8 -7.2 -7 -8
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 113.70 118 110 108 105 104
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 -0.1 1.1 0.8 0.4 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.80 3.3 3.7 3.6 3.4 3.2
Konsument - Spendera 12817024.00 12392193 12580866 13009279 13047730 13191409
Bensinpriser 1.04 0.97 0.94 0.92 0.9 0.9
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen -2.87 -1.1 -1.83 2.3 2 2.4


Mexico Forecasts - Data - Ekonomiska Indikatorer